ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG ĐỢT 34 - Phương Pháp Tốc Ký Chữ Việt Nhanh

Thảo luận trong 'Chữ Việt Nhanh' bắt đầu bởi Chữ Việt Nhanh, 1/1/18. Trả lời: 69, Xem: 7806.

Chia sẻ

 1. xuân kiên 123

  xuân kiên 123 Dự bị

  Tham gia:
  7/12/17
  Được thích:
  1
  889 Thôi con còn nói chi con?
  thôi con còn nói chi con
  48i con con2 noi1 2i con
  890 Sống nhờ đất khách thác chôn quê người !
  sốg nhờ dât kak thac chôn qê wừj
  s8g1 3]2 d6t kak 4ac 28n q7 1[j2
  BTK
  46148
   
  coinvietnam thích nội dung này.
 2. ares minh

  ares minh Dự bị

  Tham gia:
  7/12/17
  Được thích:
  1
  891 Vương bà nghe bấy nhiêu lời,
  vưz bà we bấy nhiw lời
  v[z ba2 1e b6y1 3iw l]i2
  892 Tiếng oan đã muốn vạch trời kêu lên.
  tíz ol dã múl vạk trời cêu lên
  tiz1 ol da4 mul1 vak5 5]i2 c7u l7n
  NTĐ
  25152
   
  coinvietnam thích nội dung này.
 3. sesa

  sesa Thành viên

  Tham gia:
  21/12/15
  Được thích:
  7
  PHẦN 1:

  1) Câu 1:

  DÊM CÔN SƠN
  Tíz chim vak núi nhỏ zần
  Rì rầm tíz súj ki gần ki xa
  Wòj thềm rơi cái lá da
  Tíz rơi rât mỏg như là rơi wiz
  Mờ mờ ôg bụt wồi wiv
  Wĩ jì, ôg vẫn wồi il lưg dền…
  …Bỗg dâu vag tíz sấm rền
  Tỉh ra em thấy trog dền dỏ hưz
  Wag trời cêu một tíz chuz
  Rừg xưa nổi jó, súj tul ào ào
  Dồi thôg ság zứj trăg cao
  Như hồn Wỹl Trãi năm nào về thăm
  Em we có tíz thơ wâm…
  Wòj cia nòg fáo ưd dầm sưz kuya
  1968

  2) Câu 2:

  (Caps lock on)
  d7m c8n s]n
  (Caps lock off)
  Ti1z 2im vak nu1i 3o3 z62n
  Ri2 r62m ti1z su1j ki g62n ki xa
  !o2j 472m r]i ca1i la1 da
  Ti1z r]i r6t mo3g 3[ la2 r]i 1iz
  M]2 m]2 8g bu5t 182i 1iv
  !i4 ji2, 8g v64n 182i il l[g d72n…
  …B84g d6u vag ti1z s61m r72n
  Ti3h ra em 461y 5og d72n do3 h[z
  !ag 5]2i c7u m85t ti1z 2uz
  R[2g x[a n83i jo1, su1j tul a2o a2o
  D82i 48g sa1g z[1j 59g cao
  #[ h82n !y4l %a4i n9m na2o v72 49m
  Em 1e co1 ti1z 4] 16m…
  !o2j cia no2g fa1o [d d62m s[z kuya
  11968
   

Chia sẻ

Đang tải...