ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG ĐỢT 34 - Phương Pháp Tốc Ký Chữ Việt Nhanh

Thảo luận trong 'Chữ Việt Nhanh' bắt đầu bởi Chữ Việt Nhanh, 1/1/18. Trả lời: 65, Xem: 42218.

Chia sẻ

 1. xuân kiên 123

  xuân kiên 123 Dự bị

  Tham gia:
  7/12/17
  Được thích:
  1
  xuân kiên 123
  889 Thôi con còn nói chi con?
  thôi con còn nói chi con
  48i con con2 noi1 2i con
  890 Sống nhờ đất khách thác chôn quê người !
  sốg nhờ dât kak thac chôn qê wừj
  s8g1 3]2 d6t kak 4ac 28n q7 1[j2
  BTK
  46148
   
  coinvietnam thích nội dung này.
 2. ares minh

  ares minh Dự bị

  Tham gia:
  7/12/17
  Được thích:
  1
  ares minh
  891 Vương bà nghe bấy nhiêu lời,
  vưz bà we bấy nhiw lời
  v[z ba2 1e b6y1 3iw l]i2
  892 Tiếng oan đã muốn vạch trời kêu lên.
  tíz ol dã múl vạk trời cêu lên
  tiz1 ol da4 mul1 vak5 5]i2 c7u l7n
  NTĐ
  25152
   
  coinvietnam thích nội dung này.
 3. sesa

  Tham gia:
  21/12/15
  Được thích:
  9
  sesa
  PHẦN 1:

  1) Câu 1:

  DÊM CÔN SƠN
  Tíz chim vak núi nhỏ zần
  Rì rầm tíz súj ki gần ki xa
  Wòj thềm rơi cái lá da
  Tíz rơi rât mỏg như là rơi wiz
  Mờ mờ ôg bụt wồi wiv
  Wĩ jì, ôg vẫn wồi il lưg dền…
  …Bỗg dâu vag tíz sấm rền
  Tỉh ra em thấy trog dền dỏ hưz
  Wag trời cêu một tíz chuz
  Rừg xưa nổi jó, súj tul ào ào
  Dồi thôg ság zứj trăg cao
  Như hồn Wỹl Trãi năm nào về thăm
  Em we có tíz thơ wâm…
  Wòj cia nòg fáo ưd dầm sưz kuya
  1968

  2) Câu 2:

  (Caps lock on)
  d7m c8n s]n
  (Caps lock off)
  Ti1z 2im vak nu1i 3o3 z62n
  Ri2 r62m ti1z su1j ki g62n ki xa
  !o2j 472m r]i ca1i la1 da
  Ti1z r]i r6t mo3g 3[ la2 r]i 1iz
  M]2 m]2 8g bu5t 182i 1iv
  !i4 ji2, 8g v64n 182i il l[g d72n…
  …B84g d6u vag ti1z s61m r72n
  Ti3h ra em 461y 5og d72n do3 h[z
  !ag 5]2i c7u m85t ti1z 2uz
  R[2g x[a n83i jo1, su1j tul a2o a2o
  D82i 48g sa1g z[1j 59g cao
  #[ h82n !y4l %a4i n9m na2o v72 49m
  Em 1e co1 ti1z 4] 16m…
  !o2j cia no2g fa1o [d d62m s[z kuya
  11968
   
 4. Chữ Việt Nhanh

  Tham gia:
  30/10/14
  Được thích:
  51
  Chữ Việt Nhanh
  ĐÁP ÁN & KẾT QUẢ ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG – ĐỢT 34
  (Ban giám khảo: Chu Cẩm Tú Linh & Trần Tư Bình)

  PHẦN 1: (giải 1 triệu vnđ)

  1) Câu 1:
  Viết lại bài thơ “Đêm Côn Sơn” (từ chữ ĐÊM CÔN SƠN đến 1968) của tác giả Trần Đăng Khoa, sáng tác năm 1968, theo cách tốc ký bài "Cách tốc ký chữ Việt" https://www.tinhte.vn/threads/cach-toc-ky-chu-viet.2384476/
  (hoặc http://chuvietnhanh.sourceforge.net/TocKyChuViet.htm).

  ĐÊM CÔN SƠN
  Tiếng chim vách núi nhỏ dần
  Rì rầm tiếng suối khi gần khi xa
  Ngoài thềm rơi cái lá đa
  Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng
  Mờ mờ ông bụt ngồi nghiêm
  Nghĩ gì, ông vẫn ngồi yên lưng đền...
  ... Bỗng đâu vang tiếng sấm rền
  Tỉnh ra em thấy trong đền đỏ hương
  Ngang trời kêu một tiếng chuông
  Rừng xưa nổi gió, suối tuôn ào ào
  Đồi thông sáng dưới trăng cao
  Như hồn Nguyễn Trãi năm nào về thăm
  Em nghe có tiếng thơ ngâm...
  Ngoài kia nòng pháo ướt đầm sương khuya.
  1968

  Đáp Án Câu 1:

  DÊM CÔN SƠN
  Tíz chim vak núi nhỏ zần
  Rì rầm tíz súj ki gần ki xa
  Wòj thềm rơi cái lá da
  Tíz rơi rât mỏg như là rơi wiz
  Mờ mờ ôg bụt wồi wiv
  Wĩ jì, ôg vẫn wồi il lưg dền…
  …Bỗg dâu vag tíz sấm rền
  Tỉh ra em thấy trog dền dỏ hưz
  Wag trời cêu một tíz chuz
  Rừg xưa nổi jó, súj tul ào ào
  Dồi thôg ság zứj trăg cao
  Như hồn Wỹl Trãi năm nào về thăm
  Em we có tíz thơ wâm…
  Wòj cia nòg fáo ưd dầm sưz kya
  1968

  2) Câu 2:
  Cho biết gõ các phím nào để bung ra chữ Việt chuẩn bài thơ “Đêm Côn Sơn” (từ chữ ĐÊM CÔN SƠN đến 1968) nói trên theo cách trong bài "Phương Pháp Mới Gõ Tắt Chữ Việt Với WinVNKey" http://chuvietnhanh.sourceforge.net/PhuongPhapMoiGoTatChuViet.htm
  (hoặc https://tinhte.vn/threads/phuong-phap-moi-go-tat-chu-viet.2384297/).

  Phương pháp mới gõ tắt chữ Việt với WinVNKey

  PHƯƠNG PHÁP MỚI GÕ TẮT CHỮ VIỆT VỚI WINVNKEY Trần Tư Bình & Ts. Ngô Đình Học Nghiền ngẫm 40 phút, tiết kiệm gần 40% thời gian gõ A. Giới thiệu...
  tinhte.vn


  Đáp Án Câu 2:

  D&M C*N S}N [hoặc (Caps lock on) d7m c8n s]n (Caps lock off)]
  Ti1z 2im vak nu1i 3o3 z62n
  Ri2 r62m ti1z su1j ki g62n ki xa
  !o2j 472m r]i ca1i la1 da
  Ti1z r]i r6t mo3g 3[ la2 r]i 1iz
  M]2 m]2 8g bu5t 182i 1iv
  !i4 ji2, 8g v64n 182i il l[g d72n…
  …B84g d6u vag ti1z s61m r72n
  Ti3h ra em 461y 5og d72n do3 h[z
  !ag 5]2i c7u m85t ti1z 2uz
  R[2g x[a n83i jo1, su1j tul a2o a2o
  D82i 48g sa1g z[1j 59g cao
  #[ h82n !y4l %a4i n9m na2o v72 49m
  Em 1e co1 ti1z 4] 16m…
  !o2j cia no2g fa1o [d d62m s[z kuya
  11968 [hoặc: \1968]

  ****
  Kết quả thắng giải PHẦN 1: (1 triệu vnđ)
  Nam Phuong Vu (nộp bài ngày 01/01/2018).

  Kết quả thắng giải PHẦN 2: (Hai giải, mỗi giải 1 triệu vnđ)
  Giải đặc biệt của kết quả xố số miền Bắc - Hà Nội, (xskt.com.vn) chiều thứ Năm 11-01-2018 là: 88149.

  Hai bạn trúng giải phần 2 là:
  1. Hoa Nang (SMM: 88870) câu thơ số 807-808.
  2. Tung Cao (SMM: 86196) câu thơ số 841-842.

  ***
  Cảm ơn các bạn đã tham gia đố vui có thưởng đợt 34 này.
  Đố Vui Có Thưởng Đợt 35 sẽ bắt đầu lúc 9 giờ sáng vn ngày 01/02/2018, với tổng giải thưởng 3 triệu và thể thức sẽ tương tự như đợt 34 này.
  Thân mời các bạn tham gia.
   

Chia sẻ

Đang tải...