Hạ cấp iOS 6.1.3 xuống 6.1.2

Thảo luận trong '[iOS] Nâng cấp firmware' bắt đầu bởi nguyenlegiathoai94, 23/3/13. Trả lời: 63, Xem: 53049.

Chia sẻ

 1. nguyenlegiathoai94

  nguyenlegiathoai94 Thành viên

  Tham gia:
  30/8/12
  Được thích:
  12
  Now you can downgrade iOS 6.1.3 without problems because it is possible if you have all requirements fulfilled. Here below you will see how to perform downgrading process. Unfortunately SHSH blobs is the thing that is needed. So, before we start let’s take a look at the whole situation is general.

  Despite the worldwide popularity of Evasi0n tool allowing to jailbreak iOS 6 and iOS 6.1.2, Apple took a decision to terminate the “season of gifts” for fans of iOS hacking. A day ago, the Cupertino company released iOS 6.1.3 update and you download it now. But if you want to keep jailbreak you need to know that iOS 6.1.3 fixed the vulnerability used by Evasi0n, and thus making the tool useless for the new firmware.

  Also iOS 6.1.3 increased iOS security before jailbreak and also improved maps of Japan and fix a bug, leads to the possibility of obtaining unauthorized access to the device protected password. But there is news that another bug found in 6.1.3 to bypass passcode and I will write about it soon.

  As we found out more about iOS 6.1.3 jailbreak we can talk about iOS 6.1.3 downgrade. One developer, being a team member of Evaders, hacker MuscleNerd, announced that iOS 6.1.3 closes the vulnerabilities that have been used to develop a tool. But what ids the most important here is that you can not downgrade to iOS 6.1.2, without or even with saved SHSH for latest iDevices. However there are some supported devices and you can see it below.
  Also you can jailbreak iOS 6.1.3 tethered using Redsn0w but also only some devices.
  Supported iDevices for iOS 6.1.3 Downgrade

  iPhone 4
  iPhone 3GS
  iPod Touch

  Once you have SHSH blobs saved using TinyUmbrella or Redsn0w or it is saved on Cydia servers after latest jailbreak find out how to stitch a “Custom IPSW with blobs” using Redsn0w for Mac and Windows. After which you will restore iPhone via iTunes using custom IPSW. Also you need to know that it will preserve your iPhone baseband.

  Downgrade iOS 6.1.3 iPhone 4, 3GS to iOS 6.1.2 / 6.0 With Blobs Saved

  Step 1. Download and run the latest Redsn0w 0.9.15b3 on Windows or Mac computer.

  Step 2. This step is necessary for iPhone users who want to keep baseband unlock. First build a No_BB IPSW using Sn0wbreeze that supports custom firmware creating for iOS 6.1.2 using iFaith Mode as well.

  Note: If you are tired of performing all these steps again and again, just unlock iOS 6.1.3 using IMEI now! Forget about compatible or not compatible baseband, firmware and messing with hacks and enjoy factory unlocked iPhone using any Sim card, iOS version and baseband type.

  In case you are iPad or iPod Touch 4G user, ignore this task.

  Step 3. Now go to Extras => SHSH blobs => Stitch.

  Step 4. Locate the IPSW for firmware version you need to downgrade from iOS 6.1.3. iPhone users choose custom No_BB IPSW you might make in Step 2.

  Step 5. Click Local and choose the saved SHSH blobs on your computer earlier, or click Cydia to use blobs saved on Cydia’s servers.

  Step 6. Redsn0w will begin creating your signed IPSW. It will likely be saved in the same folder where other IPSW files were saved.

  Step 7. Now enter Pwned DFU mode with redsn0w or iREB. In redsn0w, go back to Extras and click on Pwned DFU. iReb is good to fix restore errors in iTunes as well.

  Step 8. Open iTunes and holding Shift on Windows and Option (Alt) on Mac click the Restore button.

  Step 9. Now just choose the IPSW you need to downgrade to: iOS 6.1.2 or NO_BB.

  Now just sit back and relax till iTunes restore your iPhone to iOS 6.1.2 and downgrade iPhone 4, 3GS and iPad from iOS 6.1.3 at the same time. After just use evasi0n 1.5.3 to jailbreak iOS 6.1.2 and enjoy your favored tweaks again.

  [Nguồn: http://www.letsunlockiphone.com/downgrading-latest-ios-6-1-3-saved-shsh-blobs/]

  Bây giờ bạn có thể hạ cấp iOS 6.1.3 mà không có vấn đề bởi vì nó có thể nếu bạn có tất cả các điều kiệnthực hiện. Ở ngay dưới đây, bạn sẽ thấy làm thế nào để thực hiện quá trình hạ cấp. Bạn cần phải có các SHSH. Thật không may là điều đó là cần thiết. Vì vậy, trước khi chúng tôi bắt đầu, chúng ta hãy xem xét toàn bộ tình hình nói chung.

  Mặc dù sự phổ biến trên toàn thế giới của Evasi0n-công cụ cho phép jailbreak iOS 6 và iOS 6.1.2, Apple đã quyết định chấm dứt "mùa quà tặng" cho người hâm mộ của iOS hacking. Vài ngày trước (19/3/2013), công ty Cupertino phát hành iOS 6.1.3 cập nhật và bạn tải về nó ngay bây giờ. Nhưng nếu bạn muốn giữ Jailbreak bạn cần phải biết rằng iOS 6.1.3 sửa các lỗ hổng mà Evasi0n khai thác, và do đó làm cho công cụ vô dụng đối với hệ điều hành mới.

  IOS 6.1.3 cũng tăng lên iOS bảo mật trước khi Jailbreak và bản đồ của Nhật Bản cũng được cải thiện và sửa chữa một lỗi, dẫn đến khả năng tiếp cận trái phép mật khẩu thiết bị bảo vệ. Nhưng có thông tin cho rằng một lỗi được tìm thấy trong 6.1.3 để bỏ qua mật mã và tôi sẽ viết về nó sớm.

  Khi chúng tôi phát hiện ra về iOS 6.1.3 Jailbreak, chúng tôi có thể nói chuyện về iOS 6.1.3 hạ cấp. Một nhà phát triển, là một thành viên trong nhóm trốn, hacker MuscleNerd thông báo rằng iOS 6.1.3 đóng lỗ hổng đã được sử dụng để phát triển một công cụ. Nhưng những gì IDS quan trọng nhất ở đây là bạn không thể hạ cấp xuống iOS 6.1.2, không có hoặc thậm chí với SHSH lưu cho iDevices. Tuy nhiên có một số thiết bị được hỗ trợ và bạn có thể nhìn thấy nó dưới đây. Ngoài ra bạn có thể jailbreak iOS 6.1.3 buộc sử dụng Redsn0w nhưng cũng chỉ có một số thiết bị.

  Hỗ trợ các iDevices cho Downgrade iOS 6.1.3

  iPhone 4
  iPhone 3GS
  iPod Touch

  Một khi bạn có các SHSH đã lưu sử dụng TinyUmbrella hoặc Redsn0w hoặc nó được lưu trên máy chủ Cydia sau khi mới nhất Jailbreak tìm hiểu làm thế nào để khâu "Custom IPSW với các đốm màu" bằng cách sử dụng Redsn0w cho Mac và Windows. Sau đó bạn sẽ khôi phục lại iPhone thông qua iTunes bằng cách sử dụng tùy chỉnh IPSW. Ngoài ra, bạn cần phải biết rằng nó sẽ bảo tồn baseband iPhone của bạn.

  Downgrade iOS 6.1.3 iPhone 4, 3GS lên iOS 6.1.2 / 6.0 Với Blobs đã lưu

  Bước 1. Tải về và chạy Redsn0w 0.9.15b3 trên Windows hoặc máy tính Mac mới nhất.

  Bước 2. Bước này là cần thiết cho người dùng iPhone muốn giữ unlock baseband. Đầu tiên xây dựng một Sn0wbreeze No_BB IPSW sử dụng hỗ trợ tạo ra các phần mềm tùy chỉnh cho iOS 6.1.2 bằng cách sử dụng chế độ iFaith.

  Lưu ý: Nếu bạn đang mệt mỏi thực hiện tất cả các bước này một lần nữa và một lần nữa, chỉ cần mở khóa iOS 6.1.3 IMEI sử dụng ngay bây giờ! Quên về baseband tương thích hoặc không tương thích, firmware và rối tung với hacks và thưởng thức nhà máy mở khóa iPhone bằng cách sử dụng bất kỳ thẻ Sim, iOS phiên bản và loại baseband.

  Trong trường hợp bạn là iPad hoặc iPod Touch 4G sử dụng, bỏ qua nhiệm vụ này.

  Bước 3. Bây giờ hãy vào Extras => SHSH blobs => Stitch.

  Bước 4. Xác định vị trí các IPSW cho phiên bản firmware bạn cần phải hạ cấp từ iOS 6.1.3. người sử dụng iPhone lựa chọn tùy chỉnh No_BB IPSW bạn có thể làm trong Bước 2.

  Bước 5. Bấm vào Local và chọn SHSH được lưu trên máy tính của bạn trước đó, hoặc nhấp vào Cydia để sử dụng các đốm màu được lưu trên các máy chủ của Cydia của.

  Bước 6. Redsn0w sẽ bắt đầu tạo ra ký của bạn IPSW. Nó có khả năng sẽ được lưu trong cùng thư mục nơi các tập tin IPSW khác đã được cứu.

  Bước 7. Bây giờ vào chế độ DFU pwned với redsn0w hoặc iREB. Trong redsn0w, Extras và click vào PWNED DFU. iReb là tốt để sửa chữa khôi phục lỗi trong iTunes cũng.

  Bước 8. Mở iTunes và giữ Shift trên Windows và Option (Alt) trên máy Mac click vào nút Restore.

  Bước 9. Bây giờ chỉ cần chọn IPSW bạn cần phải hạ cấp xuống iOS 6.1.2 hoặc NO_BB.

  Bây giờ chỉ cần ngồi lại và thư giãn cho đến khi iTunes khôi phục lại iPhone của bạn để iOS 6.1.2 và hạ cấp iPhone 4, 3GS và iPad iOS 6.1.3 cùng một lúc. Chỉ sau sử dụng evasi0n 1.5.3 để jailbreak iOS 6.1.2 và tận hưởng chỉnh ưa thích của bạn một lần nữa.
   

  Chia sẻ

  alanlee thích nội dung này.
 2. nguyenlegiathoai94

  nguyenlegiathoai94 Thành viên

  Tham gia:
  30/8/12
  Được thích:
  12
  các bạn tham khảo thêm mấy bài viết khác về Jailbreak và Downgrade nhé, bài viết này chỉ mang tính chất giới thiệu :)
   
 3. alanlee

  alanlee Thành viên

  Tham gia:
  14/2/08
  Được thích:
  251
  Để thứ 2 thử xem :)
   
 4. thienthan2t

  thienthan2t Thành viên

  Tham gia:
  27/9/07
  Được thích:
  120
  làm vài lần dính DFU là ăn táo :))
   
 5. anchuoiko

  anchuoiko Thành viên

  Tham gia:
  20/7/11
  Được thích:
  29
  Hiện tại cách này vẫn không ăn thua vì chưa fix được lỗi soft dfu
   
 6. trangiabao1102

  trangiabao1102 Thành viên

  Tham gia:
  14/6/12
  Được thích:
  5
  hạ xuống 6.1.2 bị dính dfu hạ xuuống 6.1 và 6.0 vẫn bị chỉ có về 5x thì ok ngay không hiu sao lại như vậy
   
  1. thecuong_87

   thecuong_87 Thành viên

   Tham gia:
   8/8/10
   Được thích:
   9,551
   thecuong_87 @trangiabao1102 hiện giờ chưa hạ từ 6x là bị dính dfu ak, 5x thì ok, bạn đợi thêm 1 thời gian nửa sẽ có Ifaith hay snowbeeze phiên bản mới đê tạo custom r hạ bạn nhé
    
 7. kenlove520

  kenlove520 Thành viên

  Tham gia:
  13/7/09
  Được thích:
  327
  chờ snowbreeze đi các thím ^^
   
 8. thongnguyen5587

  thongnguyen5587 Thành viên

  Tham gia:
  3/6/11
  Được thích:
  113
  mới làm thử con 3gs dính lỗi soft dfu , ko thoát ra dc, vãi.. o_O
   
 9. zomano

  zomano Thành viên

  Tham gia:
  6/1/11
  Được thích:
  879
  các bác lưu ý hiện tại mình đã boild cả sn0wbeze lẫn ifaith cho cả 3gs lẫn iphone 4 tất cả đều báo lỗi DFU màn hình đen xì hoặc báo lỗi 1601,khôgn biết sau này có cách khắc phụ không giờ chỉ có build 5.x thì được
   
  1. alanlee

   alanlee Thành viên

   Tham gia:
   14/2/08
   Được thích:
   251
  2. quangduy1993

   quangduy1993 Thành viên

   Tham gia:
   2/4/11
   Được thích:
   11
 10. kindenvn

  kindenvn Thành viên

  Tham gia:
  16/4/11
  Được thích:
  15
  Sợ nhất mấy ông dịch bằng google
   
 11. luckydayv4a

  luckydayv4a Thành viên

  Tham gia:
  18/5/12
  Được thích:
  82
  cái này chỉ áp dụng cho A4, đời 4S trở lên chắc không chơi được nhỉ
   
 12. thecuong_87

  thecuong_87 Thành viên

  Tham gia:
  8/8/10
  Được thích:
  9,551
  4s trở lên chưa có động tĩnh gì hết
   
 13. lethien2011

  lethien2011 Thành viên

  Tham gia:
  2/9/11
  Được thích:
  1,175
  :( máy em ko có 5.1.1 khỏi hạ ở luôn 6.1.3 :(
   
 14. zubinhieu95

  zubinhieu95 Thành viên

  Tham gia:
  23/8/12
  Được thích:
  10
  e đã thử 1ip4 từ 6.1.3 hạ xuống 6.1.2 chạy báo ok xong tưởng là dc ai ngờ dính ngay soft dfu ức chế thế là e lại nóc cóc restore lên lại nhưng con 3gs xuống 5.1.1 thì dc k hiểu bác nào biết chỉ e với
   
  1. thecuong_87

   thecuong_87 Thành viên

   Tham gia:
   8/8/10
   Được thích:
   9,551
   thecuong_87 @zubinhieu95 BẠN restore xuống 5.1.1 thì nó báo lỗi gi, máy bạn có shsh 5.1.1 không? oldboot hay newboot
    
  2. zubinhieu95

   zubinhieu95 Thành viên

   Tham gia:
   23/8/12
   Được thích:
   10
   zubinhieu95 @thecuong_87 con ip4 của e có lưu shsh 5.1.1 e dùng snowbreeze 2.9.13 tạo bản custom chạy xong thì ăn ngay soff dfu còn 3gs thì e làm ok rùi thế e mới k hỉu như thế nào chứ hjhj
    
 15. zomano

  zomano Thành viên

  Tham gia:
  6/1/11
  Được thích:
  879
  bài viết ko có giá trị
   
  spiderman311067, vuonganhhpthecuong_87 thích nội dung này.
 16. socbay20

  socbay20 Thành viên

  Tham gia:
  6/1/11
  Được thích:
  0
  vừa mới làm con iphone4 GSM của mình xong chạy ngon lành đến lúc restar thì ko chạy tiếp :(
   

Chia sẻ

Đang tải...