How to Open SSH on iPhone Using 3uTools?

Thảo luận trong '[iOS] Phần mềm' bắt đầu bởi 3uTools, 4/1/17. Trả lời: 0, Xem: 1262.

 1. 3uTools

  Tham gia:
  1/12/16
  Được thích:
  102
  Best Answers:
  0
  3uTools
  ĐẠI BÀNG
  Problem Description:
  How to open SSH channel before opening the SSH channel on my iPhone?
  *Tips: What's SSH? "SSH" is short for Secure Shell, a network protocol for secure data communication and remote command execution. You need to firstly jailbreak your iDevice before opening the SSH channel on your iPhone.

  Solutions:
  Step1:
  Download and install the latest 3uTools on your PC. Connect your iPhone to PC using the USB cable.

  Step2: Click"Toolbox" → click "OpenSSH ". As shown in the following picture, 3uTools will show you that it's required to install “OpenSSH”on Cydia. Please click "OK".

  Step3: Open the "Cydia" on your iPhone and enter "OpenSSH" on the search bar. After you find it, please click "Install" on the top right corner.

  Step4: Please wait till this process is finished. After it's installed, please click "Return to Cydia".

  Step5: Click "OpenSSH", then 3uTools will show you that the SSH channel has been successfully opened on your iPhone.


  Step6: If you want to close SSH channel, you just need to click “Close SSH”.


  You may follow us on facebook: https://www.facebook.com/groups/3uTools/

  Làm thế nào để mở SSH trên iPhone Sử dụng 3uTools?
  Mô tả vấn đề:
  Làm thế nào để mở kênh SSH trước khi mở kênh SSH vào iPhone của tôi?

  * Lời khuyên: SSH là gì? "SSH" là viết tắt của Secure Shell, một giao thức mạng truyền thông dữ liệu an toàn và thực hiện lệnh từ xa. Bạn cần phải trước hết Jailbreak iDevice của bạn trước khi mở kênh SSH trên iPhone của bạn.
  Các giải pháp:

  Bước 1: Tải về và cài đặt các 3uTools mới nhất trên máy tính của bạn. Kết nối iPhone với máy tính bằng cáp USB.
  Bước 2: Nhấp vào "Hộp công cụ" → nhấn "OpenSSH". Như thể hiện trong hình dưới đây, 3uTools sẽ cho bạn thấy rằng nó yêu cầu phải cài đặt "OpenSSH" trên Cydia. Vui lòng nhấp vào "OK".
  Bước 3: Mở "Cydia" trên iPhone của bạn và nhập vào "OpenSSH" trên thanh tìm kiếm. Sau khi bạn tìm thấy nó, xin vui lòng bấm vào nút "Cài đặt" ở góc trên bên phải.
  Bước 4: Hãy chờ cho đến khi quá trình này kết thúc. Sau khi cài đặt xong, xin vui lòng bấm vào nút "Return to Cydia".
  Bước 5: Click "OpenSSH", sau đó 3uTools sẽ cho bạn thấy rằng các kênh SSH đã được mở thành công trên iPhone của bạn.
  Bước 6: Nếu bạn muốn đóng kênh SSH, bạn chỉ cần nhấp vào "Close SSH".

  bạn có thể theo chúng tôi trên facebook: https://www.facebook.com/groups/3uTools/
   
Đang tải...