Hướng dẫn Hạ cấp & Restore iOS 5.x iPhone 4, 3GS, iPad 1, iPod Touch

Thảo luận trong '[iOS] Nâng cấp firmware' bắt đầu bởi homlee, 9/3/12. Trả lời: 364, Xem: 99416.

Chia sẻ

 1. homlee

  homlee Thành viên

  Tham gia:
  16/5/10
  Được thích:
  2,834
  Thời điểm Apple đã khóa SHSH 5.x (5.x có thể là 5.0.1, 5.1, 5.1.1), nếu thiết bị iOS đã lưu SHSH 5.x thì không thể restore iOS 5.x theo cách cũ 4.x là sử dụng file hosts hay TinyUmbrella được. Tất cả các thiết bị sau : iPhone 4 và 3GS bootrom mới, iPad 1, iPod 3, 4 (ngoại trừ 3GS bootrom cũ) chỉ có thể hạ cấp được 5.x duy nhất với ứng dụng iFaith hay stitch của Redsn0w mà thôi.

  Yêu cầu :
  - Thiết bị đã lưu SHSH 5.x (5.x có thể là 5.0.1, 5.1, 5.1.1)
  - Thiết bị không lưu SHSH 5.x nhưng đang ở iOS 5.x (chỉ áp dụng 5.0.1 hay thấp hơn)

  Hổ trợ : iPhone 4 và 3GS bootrom mới, iPad 1, iPod Touch 3, 4.

  Không hổ trợ : iPad 2, iPhone 4S. Đối với thiết bị khác như iPhone 2G, 3G, 3GS bootrom cũ, iPod Touch 1, 2 thì có thể nâng/hạ cấp OS 3.x, iOS 4.x bằng cách restore Fw custom 3.x, 4.x không yêu cầu SHSH.

  Hệ điều hành : Windows và Mac OS X

  Cách 1 : iFaith (Windows only)

  1. Thực hiện lấy file SHSH :

  a. Thiết bị không lưu SHSH 5.x nhưng đang ở iOS 5.x : (chỉ áp dụng 5.0.1 hay thấp hơn)
  Kết nối thiết bị với máy tính, chạy chương trình iFaith, click vào nút "Dump SHSH blobs" , chọn Proceed > Let' Go : iFaith sẽ đưa ra hộp thoại "Are you dumping an Apple TV2 ?" thì chọn "No", sau đó nhấn nút "Start", iFaith sẽ hướng dẫn cách đưa thiết bị về DFU mode : Power : 4s > Home + Power: 10s > giữ "Home" và nhã "Power". Sau đó chương trình sẽ thực hiện dump SHSH và tạo ra file SHSH. Chúng ta lưu file này trên một nơi nào đó trên máy tính dùng cho mục đích ghép SHSH. File dump này có dạng ECID_iPhone_XXX-blobs.ifaith.

  b. Thiết bị đã lưu SHSH 5.x : (5.x có thể là 5.0.1, 5.1, 5.1.1)
  Kết nối thiết bị với máy tính, mở TinyUmbrella và click vào nút " Save SHSH". Nếu thiết bị đã lưu SHSH trước đó, file SHSH này sẽ được tải về từ Cydia và lưu theo folder sau: click vào nút Advanced > Save SHSH Directory : " C:\folder lưu SHSH\.shsh\" .

  2. Thực hiện ghép SHSH (decrypt firmware) :

  Mở chương trình iFaith 1.4.2 > chọn Built Signed IPSW w/Blog > Brows for SHSH Blogs caches > trỏ đến file SHSH 5.x đã lưu theo bước 1, sau đó trỏ đến Firmware gốc 5.x
  iFaith sẽ tạo một firmware ghép SHSH cho riêng máy có SHSH 5.x này. Firmware này được lưu trên Desktop và có tên file : ECID_iFaith_iPhone_XXX.ipsw .

  3. Thực hiện restore firmware :
  Chạy chương trình iREB-r5.zip , click vào biểu tượng thiết bị cần restore, theo hướng dẫn của màn hình đặt thiết bị vào DFU mode, sau khi iREB thông báo "PWNED DFU State " Mở iTunes, nhấn Shift + click "Restore" trỏ đến file đã tạo bước 2 : ECID_iFaith_iPhone_XXX.ipsw . (ECID là số nhận dạng chip ID của mỗi máy).

  4. Sau khi restore xong firmware:
  a. iPhone world : gắn sim nhà mạng để active và unlock, chạy Redsn0w để jailbreak.
  b. iPhone Lock : sử dụng Redns0w để Hacktivate và jailbreak, mở Cydia search và cài đặt ultrasn0w để unlock.
  c. iPod Touch 3, 4 và iPad 1 : kết nối iTunes để active, chạy Redsn0w để jailbreak.

  Lưu ý :
  + iFaith có 2 chức năng : ghép SHSH và không nâng baseband. Nên việc sử dụng firmware gốc để ghép SHSH thông qua iFaith sẽ không nâng baseband.
  + Firmware built by iFaith sẽ không nhúng Jailbreak.
  + Khi restore firmware này không cần chỉnh file hosts hay sử dụng TinyUmbrella .
  + Restore chỉ thực hiện được với DFU Mode của iREB.
  + Firmware này chỉ được restore chính thiết bị đó tương ứng ECID SHSH 5.x , không restore máy khác được.

  Cách 2 : Redsn0w (Windows - Mac OSX)

  Yêu cầu thiết bị phải có SHSH 5.x (5.x có thể là 5.0.1, 5.1, 5.1.1)

  1. Tạo Firmware Custom 5.x không nâng baseband, thực hiện theo 2 cách:

  Cách a. Chọn Firmware custom 5.x được tạo bởi PwnageTool (Mac OS) nên đã được jailbreak và nhúng sẳn Cydia. Download các firmware này từ đây hay từ đây và lưu riêng vào folder C:\Fw_custom_5.x
  Cách chọn firmware custom:
  - iPhone World hay Lock có sim active nhà mạng nên chọn phiên bản world (None activate)
  - iPhone Lock chọn phiên bản Lock (activated).
  - iPod Touch 3, 4 và iPad 1 : không có bản custom cho các thiết bị này.

  Cách b. Sử dụng Redsn0w tạo một Firmware custom không nâng baseband, chưa được jailbreak. Cách tạo như sau:
  Chạy Redsn0w > Extra > Custom IPSW : trỏ đến Firmware gốc 5.x . Redsn0w sẽ tạo ra một firmware custom không update baseband, nó có dạng NO_BB_iPhone_XXX.ipsw. Copy file custom NO_BB_iPhone này lưu vào folder C:\Fw_custom_5.x (Nhớ là folder này chỉ lưu firmware custom)
  - Hổ trợ : iPhone 4, 3GS, iPod Touch 3, 4 và iPad 1.

  2. Thực hiện lấy file SHSH :
  Kết nối thiết bị với máy tính, mở TinyUmbrella và click vào nút " Save SHSH". Nếu thiết bị đã lưu SHSH trước đó, File SHSH này sẽ được tải về từ Cydia và lưu theo folder sau: click vào nút Advanced > Save SHSH Directory : " C:\folder lưu SHSH\.shsh\" .

  3. Thực hiện ghép SHSH (decrypt firmware):

  Chạy chương trình Redn0w > Extras > SHSH Blobs > Stitch :

  a. Click vào "IPSW" trỏ đến Firmware Custom 5.x đã được lưu ở folder C:\Fw_custom_5.x (không được trỏ đến firmware gốc 5.x)

  b. Click vào "Local" trỏ đến file SHSH 5.x đã lưu theo bước 2.
  Redsn0w sẽ tự build một firmware ghép SHSH cho riêng máy có SHSH 5.x này. Firmware này sẽ được lưu vào folder C:\Fw_custom_5.x\ và nó có tên file : ECID_iPhone_XXX.ipsw.

  4. Thực hiện restore firmware :
  - Windows : chạy chương trình iREB-r5.zip, click vào biểu tượng thiết bị cần restore, theo hướng dẫn của màn hình đặt thiết bị vào DFU mode, sau khi iREB thông báo "PWNED DFU State " Mở iTunes, nhấn Shift + click "Restore" trỏ đến file đã tạo ở bước 3 : ECID_iPhone_XXX.ipsw. (ECID là số nhận dạng chip ID của mỗi máy)
  - Mac OSX : chạy chương trình Redsn0w > Extras > Pwned DFU > theo hướng dẫn của màn hình đặt thiết bị vào DFU mode, sau khi Redsn0w thông báo "PWNED DFU State " Mở iTunes, nhấn Option + click "Restore" trỏ đến file đã tạo ở bước 3

  5. Sau khi restore xong Firmware ghép SHSH:
  a. Nếu restore firmware custom 1.a ghép SHSH, thiết bị đã được jailbreak sẳn:
  - iPhone world : gắn sim nhà mạng để active và unlock.
  - iPhone Lock : mở Cydia search và cài ultrasn0w để unlock.
  - iPod Touch 3, 4 và iPad 1 : không có firmware custom 1.a.
  b. Nếu restore firmware custom 1.b ghép SHSH, thiết bị không được jailbreak:
  - iPhone world : gắn sim nhà mạng để active và unlock, sau đó chạy Redsn0w để jailbreak.
  - iPhone Lock : chạy Redsn0w để hacktivate và jailbreak , sau đó mở Cydia search và cài ultrasn0w để unlock.
  - iPod Touch 3, 4 và iPad 1 : kết nối iTunes để active, chạy Redsn0w để jailbreak.

  Lưu ý :
  + Khác với iFaith, Stitch Redsn0w chỉ có 1 chức năng: ghép SHSH. Nếu ghép SHSH với firmware gốc thì sẽ nâng baseband, nên bắt buộc phải ghép với Firmware Custom nên không nâng baseband như hướng dẫn cách 2.
  + Khi restore firmware này không cần chỉnh file hosts hay sử dụng TinyUmbrella .
  + Restore chỉ thực hiện được với DFU Mode của iREB.
  + Firmware này chỉ được restore chính thiết bị đó tương ứng ECID SHSH 5.x, không restore máy khác được.

  Xử lý các lỗi :

  Fix lỗi "The blobs could not be verified" khi chạy Redns0w trên Win 7 64 bit:

  Vào folder sau và copy tất cả các files : C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support
  Paste vào folder sau (nhớ chỉnh trong windows để xem được file ẩn): C:\Users\[user]\AppData\Roaming\redsn0w\

  Cách tránh lỗi itunes 1604 - lỗi treo "Preparing iPhone for restore" khi restore firmware custom ghép SHSH 5.0.1 :

  1. Vào Run gõ lệnh: %tmp% và xóa tất cả các file chứa trong tmp/

  2. Vào các đường dẫn sau và xóa hết các file theo đường dẫn sau :
  Đối với Win Vista và win 7 :
  - C:\Users\*tên user *\AppData\Roaming\Apple Computer\iTunes\iPhone Updater Logs\
  - C:\Users\*tên user *\AppData\Roaming\Apple Computer\Logs\
  Đối với Win XP :
  - C:\Documents and Settings\*tên user *\Application Data\Apple Computer\iTunes\iPhone Updater Logs\
  - C:\Documents and Settings\*tên user *\Application Data\Apple Computer\iTunes\Logs\

  3. Khởi động máy tính, tiến hành restore theo hướng dẫn trên.

  Tham khảo :
  iFaith lưu shsh iOS hiện tại trên iDevices khi Apple đã CLOSE theo link này
  Hướng dẫn lưu ECID SHSH-Restore-Down-Upgrade Fw iOS với TinyUmbrella theo link này
  Hướng Dẫn Nâng Cấp/Hạ Cấp FW IP 4 - 3gs - 3g -- WORLD / LOCK theo link này


  Download :

  Windows :
  iFaith-v1.4.2_windows.zip
  redsn0w_win_0.9.14b1.zip
  TinyUmbrella [WIN]
  iREB-r5.zip

  Mac OSX :
  redsn0w_mac_0.9.14b1.zip
  TinyUmbrella [OSX]

  Thanks to hoaniphone15, motlep
   

  Chia sẻ

  nguyenancpvn, kphisilver, archunter57 người khác thích nội dung này.
 2. hieuss

  hieuss Thành viên

  Tham gia:
  1/10/08
  Được thích:
  214
  tức là ipod gen 4 đã lưu shsh 5.0.1 bây giờ muốn restore lại 5.0.1 thì chỉ có thể dùng firmware custom được build bằng hai công cụ trên hả bác chủ thớt? không thể restore lại 5.0.1 gốc như bình thường hả bác chủ thớt? Thêm nữa em lưu shsh bằng phần mềm trên ipod là ishshit thì có làm được không? bác trả lời em cái!
   
  hnduyutphuc1088 thích nội dung này.
 3. hoaniphone15

  hoaniphone15 Thành viên

  Tham gia:
  27/8/11
  Được thích:
  1,447
  bác homlee nên bổ sung thêm cái này cho mọi người nếu các mem có dùng redsnow....
  với cách này thì các bạn nên build 1 bản custom bằng redsnow trước sau đó ghép với shsh đã save bằng tinyumbrella:
  cách build bằng redsnow 0.9.10b5c tương ứng với FW 5.0.1 gốc:
  chạy redsnow -> extras -> Custom IPSW -> chọn FW gốc 5.0.1 -> ok là nó build ngay bản NO_BB....tiếp đến là làm theo các bước bên dưới....
  Bước 1: Tải về phiên bản mới nhất của TinyUmbrella, RedSn0w và iOS Firmwares của các iDevices tại đây hoặc tại đây(với iOS Firmwares Tinh tế).
  Bước 2: Kết nối iDevice của bạn vào máy tính của bạn
  Bước 3: Mở TinyUmbrella và lưu SHSH iOS 5.0.1 cho iDevices của bạn (lưu ngay khi có thể).
  Bước 4: Mở RedSn0w chọn Extras > SHSH blobs > Stitch.
  Ấn ISPW chỉ đường dẫn đến và chọn iOS Firmwares cho iDevices của bạn.(chọn bản custom vừa build bằng redsnow có dạng NO_BB...)
  Ấn Local chỉ đường dẫn đến và chọn SHSH cho iDevices của bạn(vừa lưu).
  Sau đó RedSn0w sẽ tự ghép chúng lại với nhau, bây giờ bạn đã có một bản iDevices_restore.ispw với SHSH gắn chặt. (bước này chỉ áp dụng với các thiết bị sử dụng chip A4).
  Bước 5: Lưu tập tin này đến một nơi an toàn trên máy tính và bây giờ bạn hoàn toàn có thể yên tâm mặc cho Apple dù khóa, không cho đăng kí firmware đi chăng nữa chúng ta vẫn downgrade xuống iOS 5.0.1 được.
  Với những người sử dụng chip A5 (iPad 2 và iPhone 4S) tại thời điểm này khi chưa có jailbreak thì tạo một firmware liên kết giữa IPSW + SHSH là không cần thiết. Các bạn cứ download các công cụ cần thiết về, lưu SHSH xong để riêng ra. Khi nào có tool jailbreak thì liên kết chúng lại vẫn không muộn.
  Sau này nếu muốn restore các bạn chỉ việc sử dụng file IPSW liên kết này thông qua chế độ PwnedDFU và tùy chỉnh Custom IPSW trong RedSn0w là được.
  Trong quá trình thực hiện trên windows nếu hiện thong báo lỗi: The blobs could not be verified
  Các bạn có thể khắc phục như sau:
  Win 7: 64bit
  Close redsnow.
  Go to:
  C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support
  Copy all the files!
  Paste it here (nhớ chỉnh trong windows để xem được file ẩn):
  C:\Users\[user]\AppData\Roaming\redsn0
  Trích dẫn bài của Zippo1108.​
  Update cho các bạn thắc mác làm sao để hiện các file ẩn....
  1: vào control panel
  2: chọn Appearance and Persionalization
  3: Folder Option
  4: cửa sổ tiếp theo bạn chọn View và đánh dấu ô "Show hidden files, folders, and drivers"
  và ko đánh dấu 3 ô này:


  • Hide empty drivers in the computer folder
  • Hide extensions for known file types
  • Hide protected operating system files (Recommended)
  Sau đó Apply rồi OK là xong....
   
  vietvuong262, tmn, manu_crazyfan905 người khác thích nội dung này.
 4. homlee

  homlee Thành viên

  Tham gia:
  16/5/10
  Được thích:
  2,834
  Đúng vậy, với iOS 5.x không thể restore theo cách iOS 4.x được cho máy đó dù có lưu SHSH 5.0.1. TinyUmbrella không sử dụng được khi restore với IOS 5.x kể cả chỉnh file hosts.

  Bởi vì iOS 5.x yêu cầu thêm một trường mới là APticket nên không restore cách iOS 4.x được.
   
 5. NoiLoan

  NoiLoan Thành viên

  Tham gia:
  13/3/08
  Được thích:
  40
  Dĩ nhiên ko thể restore bằng fw gốc được nữa vì apple đã khoá 5.0.1. Chỉ có thể rs với fw custom đã build như trên thôi!
   
 6. motlep

  motlep Thành viên

  Tham gia:
  4/5/09
  Được thích:
  3,584
  Bổ sung thêm: nếu restore theo cách trên, sau khi restore gần xong sẽ dính lỗi 1. sau đó chúng ta dùng tiếp resnow jb tiếp tục là ok :D
   
  mykolorhomlee thích nội dung này.
 7. hieuss

  hieuss Thành viên

  Tham gia:
  1/10/08
  Được thích:
  214
  bác ơi em không dùng tiny umbrella để lưu shsh mà em dùng ishshit để lưu shsh vậy bước: (Ấn Local chỉ đường dẫn đến và chọn SHSH cho iDevices của bạn) thì em trỏ đến shsh em lưu bằng ishshit được ko ạ? hay cứ phải shsh do tiny umbrella mới được hả bác?
   
 8. hoangngan1315

  hoangngan1315 Thành viên

  Tham gia:
  21/12/11
  Được thích:
  60
  Custom FW thì làm gì có lỗi 1 nữa cơ chứ. Lỗi 1 là do quá trình flash BB nó không thể hạ BB. Còn dùng Custom FW thì không Flash BB ( không động chạm gì đến BB ) thì làm gì có lỗi 1 mà bổ sung.

  ---------- Post added at 01:14 PM ---------- Previous post was at 01:12 PM ----------

  Được hết. Miễn là đã có shsh 5.0.1. Bạn dùng iFaith để add cái shsh đấy vào FW 5.0.1 rồi đưa về DFU sau đó Restore bình thường.
   
 9. motlep

  motlep Thành viên

  Tham gia:
  4/5/09
  Được thích:
  3,584
  Làm chưa mà phát biểu vậy. Làm trước đi rùi hãy nói nhé...
   
  nguyendaika thích nội dung này.
 10. hoangngan1315

  hoangngan1315 Thành viên

  Tham gia:
  21/12/11
  Được thích:
  60
  Được hết. Miễn là đã có shsh 5.0.1. Bạn dùng iFaith để add cái shsh đấy vào FW 5.0.1 rồi đưa về DFU sau đó Restore bình thường.
   
 11. hoaniphone15

  hoaniphone15 Thành viên

  Tham gia:
  27/8/11
  Được thích:
  1,447
  file save shsh có jong nhau ko mà bạn phán làm đc ngay thế?

  ---------- Post added at 12:20 AM ---------- Previous post was at 12:19 AM ----------

  trước jo chưa dùng tiny save shsh hả bạn? thử dùng tiny save xem còn được ko nhé...
  p/s: vừa test trên con 3Gs,dùng tiny ko save đc nữa rồi! nếu đang dùng 5.0.1 thì chỉ còn cách dùng ifaith thôi!
   
  hieuss thích nội dung này.
 12. nguyendaika

  nguyendaika Thành viên

  Tham gia:
  26/1/08
  Được thích:
  1,442
  Bài viết rất bổ ích, và đầy đủ chi tiết, hôm nay nhiều anh em trên diễn đàn cũng đang dính tình trạng này đây! Thanks alot!
   
 13. motlep

  motlep Thành viên

  Tham gia:
  4/5/09
  Được thích:
  3,584
  Cảnh báo: Làm theo cách trên chỉ áp dụng đc cho các máy Lock còn World sẽ ko có sóng dù đã làm mọi cách và test trên nhiều máy. hix...
   
 14. homlee

  homlee Thành viên

  Tham gia:
  16/5/10
  Được thích:
  2,834
  Phiên bản custom by iFaith hay Redsn0w có khác gì đâu so với FW gốc mà không có sóng. Nó chưa được jailbreak và Hacktivate mà , nếu bạn sử dụng Reds0w jailbreak ngay sau khi restore thì dĩ nhiên không có sóng vì nó đã bị Hacktivate.
   
 15. louishaihuynh

  louishaihuynh Thành viên

  Tham gia:
  15/9/11
  Được thích:
  7
  xài SHSH của ishshit save về đc ko bạn nhỉ ?
   
 16. motlep

  motlep Thành viên

  Tham gia:
  4/5/09
  Được thích:
  3,584
  Sau khi restore theo cách của bạn xong sẽ dính ngay lỗi 1 và máy bị cáp đĩa. Nếu dùng các cách fix cáp đĩa máy sẽ lên trái tao và thanh chạy phía dưới nhưng máy sẽ reboot liên tục, do đó phải dùng tiếp redsnow jb => máy world ko có sóng. hix...

  Mình đag test thêm cài Sam để DeHackactive thử xem và dùng iTunes active lại xem thế nào. hix...
   
 17. homlee

  homlee Thành viên

  Tham gia:
  16/5/10
  Được thích:
  2,834
  Đơn giản, thì sử dụng Redsn0w để de-active để xóa Hacktivate.
   
  motlep thích nội dung này.
 18. hoanglong_tn

  hoanglong_tn Thành viên

  Tham gia:
  31/10/09
  Được thích:
  1,010
  Thông báo đã làm theo và thành công không gặp 1 lỗi gì cả? Nuột không phải nghĩ :))
   
 19. motlep

  motlep Thành viên

  Tham gia:
  4/5/09
  Được thích:
  3,584
  trời ạh thế mà ko nghĩ ra. Đag túng quẫn nên bù lu bù loa. ^^!
   
 20. lethanh.8

  lethanh.8 Thành viên

  Tham gia:
  9/7/08
  Được thích:
  133
  cảm ơn bạn , mình IP4 lock PM 5.0.1 BB 04.10.01 . trước đây mình cũng đã tự build cho mình một bản custom ( NO_BB_iPhone3,1_5.0.1_9A405_Restore)
  chạy rất ổn định và mình đã restore lại nhiều lần cho máy chạy ngon lành . giờ mình làm theo hướng dẫn của bạn lấy bản custom ( NO_BB_iPhone3,1_5.0.1_9A405_Restore) này để ghép SHSH vào được không ? có nghĩa là không cần tải Firmwares góc về có được không bạn . rất cảm ơn

  mình mới ghép thử thì Firmwares có tên thế này 4201837257612_NO_BB_iPhone3,1_5.0.1_9A405_Restore .
  mình chưa giám Restore thử vì máy lock ngại lắm
   

Chia sẻ

Đang tải...
Đang tải...