Link download FW iPad > 6.1.3, iTunes, tools Jailbreak (update 20-3-2013)

Thảo luận trong '[iOS] Nâng cấp firmware' bắt đầu bởi cydiatoday, 12/11/12. Trả lời: 342, Xem: 148037.

Chia sẻ

 1. cydiatoday

  cydiatoday retired...

  Tham gia:
  23/5/12
  Được thích:
  14,972
  iPads.png
  Tổng hợp các link download firmware gốc cho tất cả iPAD, các link liên quan cho iPad như phiên bản iTunes, phần mềm jailbreak v.v...
  UPDATE: 12-11-2012. Sẽ cập nhật khi có thông tin mới.

  CẬP NHẬT 20-3-2013:
  Apple vừa phát hành iOS 6.1.3 cho các đời máy.
  Lưu ý máy đã JB không được update qua OTA trong Settings> General> Software Update, chắc chắn sẽ bị lỗi cáp + dĩa.
  Chỉ được Update hay Restore qua iTunes.
  Link download 6.1.3: http://www.icj.me/ios/

  A- FIRMWARE:
  Link download firmware cho iPad nguồn iclarified:
  3.2.0: iPad1,1_3.2_7B367_Restore.ipsw
  3.2.1: iPad1,1_3.2.1_7B405_Restore.ipsw
  3.2.2: iPad1,1_3.2.2_7B500_Restore.ipsw
  4.2.1: iPad1,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw
  4.3.0 (iPad 1): iPad1,1_4.3_8F190_Restore.ipsw
  4.3.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_4.3_8F191_Restore.ipsw
  4.3.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_4.3_8F191_Restore.ipsw
  4.3.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_4.3_8F191_Restore.ipsw
  4.3.1 (iPad 1): iPad1,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
  4.3.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
  4.3.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
  4.3.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
  4.3.2 (iPad 1): iPad1,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw
  4.3.2 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw
  4.3.2 (iPad 2 GSM): iPad2,2_4.3.2_8H7_Restore.ipsw
  4.3.2 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_4.3.2_8H8_Restore.ipsw
  4.3.3 (iPad 1): iPad1,1_4.3.3_8J3_Restore.ipsw
  4.3.3 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw
  4.3.3 (iPad 2 GSM): iPad2,2_4.3.3_8J2_Restore.ipsw
  4.3.3 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_4.3.3_8J2_Restore.ipsw
  4.3.4 (iPad 1): iPad1,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
  4.3.4 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
  4.3.4 (iPad 2 GSM): iPad2,2_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
  4.3.4 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
  4.3.5 (iPad 1): iPad1,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
  4.3.5 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
  4.3.5 (iPad 2 GSM): iPad2,2_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
  4.3.5 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
  5.0 (iPad 1): iPad1,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
  5.0 (iPad 2 Wi-Fi): Pad2,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
  5.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_5.0_9A334_Restore.ipsw
  5.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_5.0_9A334_Restore.ipsw
  5.0.1 (iPad 1): iPad1,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
  5.0.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
  5.0.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
  5.0.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
  5.1.0 (iPad 1): iPad1,1_5.1_9B176_Restore.ipsw
  5.1.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_5.1_9B176_Restore.ipsw
  5.1.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_5.1_9B176_Restore.ipsw
  5.1.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_5.1_9B176_Restore.ipsw
  5.1.0 (iPad 2 Unknown): iPad2,4_5.1_9B176_Restore.ipsw
  5.1.0 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_5.1_9B176_Restore.ipsw
  5.1.0 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_5.1_9B176_Restore.ipsw
  5.1.0 (iPad 3 GSM): iPad3,3_5.1_9B176_Restore.ipsw
  5.1.1 (iPad 1): iPad1,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
  5.1.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
  5.1.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
  5.1.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
  5.1.1 (iPad 2 New): iPad2,4_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
  5.1.1 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
  5.1.1 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
  5.1.1 (iPad 3 GSM): iPad3,3_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
  6.0.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_6.0_10A403_Restore.ipsw
  6.0.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_6.0_10A403_Restore.ipsw
  6.0.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_6.0_10A403_Restore.ipsw
  6.0.0 (iPad 2 New): iPad2,4_6.0_10A403_Restore.ipsw
  6.0.0 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_6.0_10A406_Restore.ipsw
  6.0.0 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_6.0_10A403_Restore.ipsw
  6.0.0 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_6.0_10A403_Restore.ipsw
  6.0.0 (iPad 3 GSM): iPad3,3_6.0_10A403_Restore.ipsw
  6.0.0 (iPad 3,4): iPad3,4_6.0_10A407_Restore.ipsw
  6.0.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
  6.0.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
  6.0.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
  6.0.1 (iPad 2 New): iPad2,4_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
  6.0.1 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
  6.0.1 (iPad Mini): iPad2,6_6.0.1_10A8426_Restore.ipsw
  6.0.1 (iPad Mini): iPad2,7_6.0.1_10A8426_Restore.ipsw
  6.0.1 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
  6.0.1 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
  6.0.1 (iPad 3 GSM): iPad3,3_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
  6.0.1 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
  6.0.1 (iPad 4): iPad3,5_6.0.1_10A8426_Restore.ipsw
  6.0.1 (iPad 4): iPad3,6_6.0.1_10A8426_Restore.ipsw
  6.0.2 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_6.0.2_10A550_Restore.ipsw
  6.0.2 (iPad Mini GSM): iPad2,6_6.0.2_10A8500_Restore.ipsw
  6.0.2 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_6.0.2_10A8500_Restore.ipsw
  6.1.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_6.1_10B141_Restore.ipsw
  6.1.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_6.1_10B141_Restore.ipsw
  6.1.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_6.1_10B141_Restore.ipsw
  6.1.0 (iPad 2 New): iPad2,4_6.1_10B141_Restore.ipsw
  6.1.0 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_6.1_10B141_Restore.ipsw
  6.1.0 (iPad Mini GSM): iPad2,6_6.1_10B141_Restore.ipsw
  6.1.0 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_6.1_10B141_Restore.ipsw
  6.1.0 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_6.1_10B141_Restore.ipsw
  6.1.0 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_6.1_10B141_Restore.ipsw
  6.1.0 (iPad 3 GSM): iPad3,3_6.1_10B141_Restore.ipsw
  6.1.0 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_6.1_10B141_Restore.ipsw
  6.1.0 (iPad 4 GSM): iPad3,5_6.1_10B141_Restore.ipsw
  6.1.0 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_6.1_10B141_Restore.ipsw
  6.1.2 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
  6.1.2 (iPad 2 GSM): iPad2,2_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
  6.1.2 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
  6.1.2 (iPad 2 New): iPad2,4_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
  6.1.2 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
  6.1.2 (iPad Mini GSM): iPad2,6_6.1.2_10B147_Restore.ipsw
  6.1.2 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_6.1.2_10B147_Restore.ipsw
  6.1.2 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
  6.1.2 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
  6.1.2 (iPad 3 GSM): iPad3,3_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
  6.1.2 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
  6.1.2 (iPad 4 GSM): iPad3,5_6.1.2_10B147_Restore.ipsw
  6.1.2 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_6.1.2_10B147_Restore.ipsw
  6.1.3 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
  6.1.3 (iPad 2 GSM): iPad2,2_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
  6.1.3 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
  6.1.3 (iPad 2 New): iPad2,4_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
  6.1.3 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
  6.1.3 (iPad Mini GSM): iPad2,6_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
  6.1.3 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
  6.1.3 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
  6.1.3 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
  6.1.3 (iPad 3 GSM): iPad3,3_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
  6.1.3 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
  6.1.3 (iPad 4 GSM): iPad3,5_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
  6.1.3 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_6.1.3_10B329_Restore.ipsw

  Link download firmware cho iPad nguồn ijailbreak.com:
  3.2.0: iPad1,1_3.2_7B367_Restore.ipsw
  3.2.1: iPad1,1_3.2.1_7B405_Restore.ipsw
  3.2.2: iPad1,1_3.2.2_7B500_Restore.ipsw
  4.2.1: iPad1,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw
  4.3.0 (1): iPad1,1_4.3_8F190_Restore.ipsw
  4.3.1 (iPad 1): iPad1,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
  4.3.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
  4.3.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
  4.3.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
  4.3.2 (iPad 1): iPad1,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw
  4.3.2 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw
  4.3.2 (iPad 2 GSM): iPad2,2_4.3.2_8H7_Restore.ipsw
  4.3.2 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_4.3.2_8H8_Restore.ipsw
  4.3.3 (iPad 1): iPad1,1_4.3.3_8J3_Restore.ipsw
  4.3.3 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw
  4.3.3 (iPad 2 GSM): iPad2,2_4.3.3_8J2_Restore.ipsw
  4.3.3 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_4.3.3_8J2_Restore.ipsw
  4.3.4 (iPad 1): iPad1,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
  4.3.4 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
  4.3.4 (iPad 2 GSM): iPad2,2_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
  4.3.4 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
  4.3.5 (iPad 1): iPad1,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
  4.3.5 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
  4.3.5 (iPad 2 GSM): iPad2,2_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
  4.3.5 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
  5.0 (iPad 1): iPad1,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
  5.0 (iPad 2 Wi-Fi): Pad2,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
  5.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_5.0_9A334_Restore.ipsw
  5.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_5.0_9A334_Restore.ipsw
  5.0.1 (iPad 1): iPad1,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
  5.0.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
  5.0.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
  5.0.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
  5.1.0 (iPad 1): iPad1,1_5.1_9B176_Restore.ipsw
  5.1.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_5.1_9B176_Restore.ipsw
  5.1.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_5.1_9B176_Restore.ipsw
  5.1.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_5.1_9B176_Restore.ipsw
  5.1.0 (iPad 2 Unknown): iPad2,4_5.1_9B176_Restore.ipsw
  5.1.0 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_5.1_9B176_Restore.ipsw
  5.1.0 (iPad 3 GSM): iPad3,2_5.1_9B176_Restore.ipsw
  5.1.0 (iPad 3 CDMA): iPad3,3_5.1_9B176_Restore.ipsw
  5.1.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
  5.1.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
  5.1.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
  5.1.1 (New iPad 2): iPad2,4_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
  5.1.1 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
  5.1.1 (iPad 3 GSM): iPad3,2_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
  5.1.1 (iPad 3 CDMA): iPad3,3_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
  6.0.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_6.0_10A403_Restore.ipsw
  6.0.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_6.0_10A403_Restore.ipsw
  6.0.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_6.0_10A403_Restore.ipsw
  6.0.0 (iPad 2 New): iPad2,4_6.0_10A403_Restore.ipsw
  6.0.0 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_6.0_10A403_Restore.ipsw
  6.0.0 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_6.0_10A403_Restore.ipsw
  6.0.0 (iPad 3 GSM): iPad3,3_6.0_10A403_Restore.ipsw
  6.0.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
  6.0.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
  6.0.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
  6.0.1 (iPad 2 New): iPad2,4_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
  6.0.1 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
  6.0.1 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
  6.0.1 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
  6.0.1 (iPad 3 GSM): iPad3,3_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
  6.0.1 (iPad 3,4): iPad3,4_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
  6.0.2 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_6.0.2_10A550_Restore.ipsw
  6.0.2 (iPad Mini GSM): iPad2,6_6.0.2_10A8500_Restore.ipsw
  6.0.2 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_6.0.2_10A8500_Restore.ipsw
  6.1.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_6.1_10B141_Restore.ipsw
  6.1.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_6.1_10B141_Restore.ipsw
  6.1.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_6.1_10B141_Restore.ipsw
  6.1.0 (iPad 2 New): iPad2,4_6.1_10B141_Restore.ipsw
  6.1.0 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_6.1_10B141_Restore.ipsw
  6.1.0 (iPad Mini GSM): iPad2,6_6.1_10B141_Restore.ipsw
  6.1.0 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_6.1_10B141_Restore.ipsw
  6.1.0 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_6.1_10B141_Restore.ipsw
  6.1.0 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_6.1_10B141_Restore.ipsw
  6.1.0 (iPad 3 GSM): iPad3,3_6.1_10B141_Restore.ipsw
  6.1.0 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_6.1_10B141_Restore.ipsw
  6.1.0 (iPad 4): iPad3,5_6.1_10B141_Restore.ipsw
  6.1.0 (iPad 4): iPad3,6_6.1_10B141_Restore.ipsw
  6.1.2 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
  6.1.2 (iPad 2 GSM): iPad2,2_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
  6.1.2 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
  6.1.2 (iPad 2 New): iPad2,4_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
  6.1.2 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
  6.1.2 (iPad Mini GSM): iPad2,6_6.1.2_10B147_Restore.ipsw
  6.1.2 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_6.1.2_10B147_Restore.ipsw
  6.1.2 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
  6.1.2 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
  6.1.2 (iPad 3 GSM): iPad3,3_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
  6.1.2 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
  6.1.2 (iPad 4 GSM): iPad3,5_6.1.2_10B147_Restore.ipsw
  6.1.2 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_6.1.2_10B147_Restore.ipsw

  Link download iPad FW 6.0.1, nguồn: spiritjb.org
  Download iOS 6 for iPad mini (WiFi)
  Download iOS 6 for iPad 4th-generation (WiFi)
  Download iOS 6 for iPad 3rd-generation (GSM, CDMA, WiFi)
  Download iOS 6 for iPad 2 (GSM, CDMA, WiFi)

  Với iPad Mini và iPad 4 WiFi bán ra ngày 2-11-2012, Apple đã phát hành thêm FW iOS 6.0.1. Link download cho FW có ký hiệu 10A8426:
  Download iPad Mini (iPad2,6) version 6.0.1 (Build 10A8426)
  Download iPad Mini (iPad2,7) version 6.0.1 (Build 10A8426)
  Download iPad 4th generation (iPad3,5) version 6.0.1 (Build 10A8426)
  Download iPad 4th generation (iPad3,6) version 6.0.1 (Build 10A8426)

  Tham khảo thêm các links sau:
  Link download firmware cho iPad nguồn felixbruns.de.
  Link download firmware cho iPad nguồn icj.me.

  Link download firmware cho iPad nguồn theiphonewiki.com.

  B- CÁC LINK LIÊN QUAN CHO iPADs:
  Nguồn: http://www.ijailbreak.com/ijailbreak-downloads-section/

  evasi0n-iOS-6-logo.png
  evasi0n: http://evasi0n.com

  http://www.ijailbreak.com/wp-content/uploads/2011/07/Absinthe.jpg
  Absinthe is a new jailbreaking software that was released by the Dream Team to Jailbreak the iPhone 4S and iPad 2 Untethered running the iOS 5.0/iOS 5.0.1 firmware.

  Absinthe 2.0.4: Windows Download | Mac OS X Download | Linux Download
  Absinthe 2.0.2: Windows Download | Mac OS X Download | Linux Download
  Absinthe 2.0.1: Windows Download | Mac OS X Download | Linux Download
  Absinthe 2.0: Windows Download | Mac OS X Download | Linux Download
  Absinthe 0.4: Windows Download | Mac OS X Download | Linux Download
  Absinthe 0.3: Windows Download | Mac OS X Download | Linux Download
  Absinthe 0.2: Windows Download | Mac OS X Download
  Absinthe 0.1: Windows Download
  Absinthe 0.1.2.-2: Mac OS X Download
  Absinthe 0.1.2.-1: Mac OS X Download
  CLI (Cinject 0.5.4): Windows Download | Mac OS X Download
  CLI (Cinject 0.5.3): Windows Download | Mac OS X Download

  http://www.ijailbreak.com/wp-content/uploads/2011/07/Ac1dSn0wTitle-iJailbreak.png
  Ac1dSn0w is a new jailbreaking tool by the PwnDevTeam. The Ac1dSn0w jailbreaking tool is just like the RedSn0w jailbreaking tool but includes some new features such as exiting recovery mode. You candownload the latest version of Ac1dSn0w below.

  Ac1dSn0w Beta 2 (iOS 5/iOS 5.0.1): Mac OS X Download
  Ac1dSn0w Beta 1 (iOS 5/iOS 5.0.1): Mac OS X Download

  http://www.ijailbreak.com/wp-content/uploads/2011/07/PwnageTool.jpg
  PwnageTool is a MAC OS X only jailbreaking tool that jailbreaks your iOS iDevice by creating a custom IPSW (Apple’s Firmware File); once this IPSW is created you must restore it to your iDevice through iTunes.
  PwnageTool 5.1.1 (iOS 5.1.1): Mac OS X Download
  PwnageTool 5.0.1 (iOS 5.0.1): Mac OS X Download
  PwnageTool 4.3.3.1 (iOS 4.3.3): Mac OS X Download
  PwnageTool 4.3.3 (iOS 4.3.3): Mac OS X Download
  PwnageTool 4.3.2 (iOS 4.3.2): Mac OS X Download
  PwnageTool 4.3 (iOS 4.3.1): Mac OS X Download
  PwnageTool 4.2 (iOS 4.2.1/4.2.6): Mac OS X Download
  PwnageTool 4.1.3 (Unlock Edition): Mac OS X Download
  PwnageTool 4.2.1: Mac OS X Download
  PwnageTool 4.01: Mac OS X Download
  http://www.ijailbreak.com/wp-content/uploads/2011/07/Sn0wbreeze_title.jpg
  Sn0wBreeze is actually the Windows alternative to the PwnageTool. It functions and operates the exact same way as the PwnageTool – Sn0wBreeze jailbreaks your iOS iDevice by creating a custom IPSW (Apple’s Firmware File); once this IPSW is created you must restore it to your iDevice through iTunes.

  Sn0wBreeze 2.9.6: Windows Download
  Sn0wBreeze 2.9.5: Windows Download
  Sn0wBreeze 2.9.4: Windows Download
  Sn0wBreeze 2.9.3 (4.4.3/4.4.4 Apple TV 2G): Windows Download
  Sn0wBreeze 2.9.2 (iOS 5.1): Windows Download
  Sn0wBreeze 2.9.1 (iOS 5.0.1): Windows Download
  Sn0wBreeze 2.9 (iOS 5.0.1): Windows Download
  Sn0wBreeze 2.8b11 (iOS 5.0.1): Windows Download
  Sn0wBreeze 2.8b10 (iOS 5.0/5.0.1-b2): Windows Download
  Sn0wBreeze 2.8b9 (iOS 5.0/5.0.1-b1): Windows Download
  Sn0wBreeze 2.8b8 (iOS 5 GM): Windows Download
  Sn0wBreeze 2.8b7 (iOS 5 beta 7): Windows Download
  Sn0wBreeze 2.8b6 (iOS 5 beta 6): Windows Download
  Sn0wBreeze 2.8b5 (iOS 5 beta 5): Windows Download
  Sn0wBreeze 2.8b4 (iOS 5 beta 3): Windows Download
  Sn0wBreeze 2.8b3 (iOS 5 beta 2): Windows Download
  Sn0wBreeze 2.7.3 (iOS 4.2.8/4.3.3): Windows Download
  Sn0wBreeze 2.7.2 (iOS 4.3 Build 8F305 Apple TV 2G): Windows Download
  http://www.ijailbreak.com/wp-content/uploads/2011/07/RedSn0w_Title.jpg
  RedSn0w (originally named QuickPwn) was re-released during the times of the 2.x.x firmwaregeneration, as one of the first jailbreaking tools to jailbreak the iPod Touch 2G. Maintained and created by the Dev-Team, RedSn0w has become one of the most used jailbreaking tools to jailbreak the iOSfirmware.

  RedSn0w 0.9.15b3: Windows Download (Run in Administrator mode) | Mac OS X Download
  RedSn0w 0.9.15b2: Windows Download (Run in Administrator mode) | Mac OS X Download
  RedSn0w 0.9.15b1: Windows Download (Run in Administrator mode) | Mac OS X Download
  RedSn0w 0.9.14b2: Windows Download (Run in Administrator mode) | Mac OS X Download
  RedSn0w 0.9.14b1: Windows Download (Run in Administrator mode) | Mac OS X Download
  RedSn0w 0.9.13dev4: Windows Download (Run in Administrator mode) | Mac OS X Download
  RedSn0w 0.9.13dev3: Windows Download (Run in Administrator mode) | Mac OS X Download
  RedSn0w 0.9.13dev2: Windows Download (Run in Administrator mode) | Mac OS X Download
  RedSn0w 0.9.13dev1: Windows Download (Run in Administrator mode) | Mac OS X Download
  RedSn0w 0.9.12b2: Windows Download (Run in Administrator mode) | Mac OS X Download
  RedSn0w 0.9.12b1: Windows Download (Run in Administrator mode) | Mac OS X Download
  RedSn0w 0.9.11b4: Windows Download (Run in Administrator mode) | Mac OS X Download
  RedSn0w 0.9.11b3: Windows Download (Run in Administrator mode) | Mac OS X Download
  RedSn0w 0.9.11b2: Windows Download (Run in Administrator mode) | Mac OS X Download
  RedSn0w 0.9.11b1: Windows Download (Run in Administrator mode) | Mac OS X Download
  RedSn0w 0.9.10b8b: Windows Download (Run in Administrator mode) | Mac OS X Download
  RedSn0w 0.9.10b8: Windows Download (Run in Administrator mode) | Mac OS X Download
  RedSn0w 0.9.10b7: Windows Download (Run in Administrator mode) | Mac OS X Download
  RedSn0w 0.9.10b6b: Mac OS X Download
  RedSn0w 0.9.10b6: Windows Download (Run in Administrator mode) | Mac OS X Download
  RedSn0w 0.9.10b5c: Windows Download (Run in Administrator mode) | Mac OS X Download
  RedSn0w 0.9.10b5: Windows Download (Run in Administrator mode) | Mac OS X Download
  RedSn0w 0.9.10b4: Windows Download (Run in Administrator mode) | Mac OS X Download
  RedSn0w 0.9.10b3: Windows Download (Run in Administrator mode) | Mac OS X Download
  RedSn0w 0.9.10b2: Windows Download (Run in Administrator mode) | Mac OS X Download
  RedSn0w 0.9.10b1: Windows Download (Run in Administrator mode) | Mac OS X Download
  RedSn0w CLI 0.4.3: Windows Download

  http://www.ijailbreak.com/wp-content/uploads/2011/07/GreenPois0n_title.jpg
  GreenPois0n jailbreaking tool was first released on October 12th, 2010 and it was one of the first jailbreaking tools to jailbreak the iOS 4.1 firmware. GreenPois0n is a one click jailbreaking tool; meaning that all you need to do to jailbreak your iDevice is click a button.
  GreenPois0n RC6.1: Windows Download | Mac OS X Download
  GreenPois0n RC6: Windows Download | Mac OS X Download
  GreenPois0n RC5b4: Windows Download | Mac OS X Download
  GreenPois0n RC5: Windows Download | Mac OS X Download
  GreenPois0n RC4: Windows Download | Mac OS X Download
  GreenPois0n RC3.3: Linux Download

  http://www.ijailbreak.com/wp-content/uploads/2011/07/Seas0nPass_title.jpg
  Seas0nPass is an Apple TV 2G specific jailbreak tool created by the FireCore development team.
  Seas0nPass: Windows Download | Mac OS X Download - Seas0nPass provides an UNTETHERED jailbreak of the 2nd gen Apple TV running the latest 5.0.2 (iOS 5.1.2 – 9B830)software that was released on June 5th, 2012.”

  Seas0nPass (05/10/12): Windows Download | Mac OS X Download
  Seas0nPass (03/30/12): Windows Download | Mac OS X Download
  Seas0nPass (02/21/12): Windows Download | Mac OS X Download
  Seas0nPass (12/30/11): Windows Download | Mac OS X Download
  Seas0nPass (12/16/11): Windows Download | Mac OS X Download
  Seas0nPass (11/18/11): Windows Download | Mac OS X Download
  Seas0nPass (10/24/11): Windows Download | Mac OS X Download
  Seas0nPass (10/12/11, 10/17/11): Windows Download | Mac OS X Download
  Seas0nPass (08/19/11): Windows Download | Mac OS X Download
  Nito Installer
  Download Nito Installer v1.0: Windows Download | Mac OS X Download

  http://www.ijailbreak.com/wp-content/uploads/2011/07/JailbreakMe_title.jpg
  JailbreakMe is a userland jailbreak. Meaning that all you need to do to jailbreak your iDevice is visitJailbreakMe.com and just like that your iDevice will be Jailbroken. This jailbreak works on all iDevices running up to the iOS 4.3.3 firmware.

  JailbreakMe 3.0: JailbreakMe Download
  JailbreakMe 2.0: JailbreakMe Download

  http://www.ijailbreak.com/wp-content/uploads/2011/07/Spirit_Download_title.jpg

  Spirit: Windows Download | Mac OS X Download | Linux Download

  http://www.ijailbreak.com/wp-content/uploads/2011/07/LimeRa1n.jpg
  LimeRa1n: Windows Download | Mac OS X Download


  http://www.ijailbreak.com/wp-content/uploads/2011/07/BlackRa1n.jpg
  BlackRa1n: Windows Download | Mac OS X Download


  http://www.ijailbreak.com/wp-content/uploads/2011/07/TinyUmbrella_title_iJB.jpg
  TinyUmbrella is an SHSH saving tool that allows you to downgrade your iDevice’s firmware version to a lower version than you are currently running. This can often times be helpful in case you accidentally update to a firmware version that cannot be jailbroken; as by default Apple does not allow downgrading.

  TinyUmbrella 6.01.01: Windows Download | Mac OS X Download
  TinyUmbrella 6.01.00: Windows Download | Mac OS X Download
  TinyUmbrella 6.00.00: Windows Download | Mac OS X Download
  TinyUmbrella 5.11.01: Windows Download | Mac OS X Download
  TinyUmbrella 5.11.00b: Windows Download | Mac OS X Download
  TinyUmbrella 5.11.00: Windows Download | Mac OS X Download
  TinyUmbrella 5.10.15: Windows Download | Mac OS X Download
  TinyUmbrella 5.10.14: Windows Download | Mac OS X Download
  TinyUmbrella 5.10.13: Windows Download | Mac OS X Download
  TinyUmbrella 5.10.12: Windows Download | Mac OS X Download
  TinyUmbrella 5.10.11: Windows Download | Mac OS X Download
  TinyUmbrella 5.10.10: Windows Download | Mac OS X Download
  TinyUmbrella 5.10.09: Windows Download | Mac OS X Download
  TinyUmbrella 5.10.08: Windows Download | Mac OS X Download
  TinyUmbrella 5.10.07: Windows Download | Mac OS X Download
  TinyUmbrella 5.10.06: Windows Download | Mac OS X Download
  TinyUmbrella 5.10.05: Windows Download | Mac OS X Download
  TinyUmbrella Fix Recovery: Windows | Mac OS X


  iFaith is an SHSH saving tool that dumps SHSH blobs directly on to your iDevice. Dumping your SHSH blobs allows you to downgrade your iDevice’s firmware version to a lower version than you are currently running. This can often times be helpful in case you accidentally update to a firmware version that cannot be jailbroken; as by default Apple does not allow downgrading.

  iFaith 1.4.2: Windows Download
  iFaith 1.4.1: Windows Download
  iFaith 1.4: Windows Download
  iFaith 1.3.2: Windows Download
  iFaith 1.3.1: Windows Download
  iFaith 1.3: Windows Download
  iFaith 1.2.1: Windows Download
  iFaith 1.2: Windows Download
  iFaith 1.1: Windows Download
  iFaith 1.0: Windows Download
  http://www.ijailbreak.com/wp-content/uploads/2011/07/Recboot.jpg
  RecBoot is an application that easily kicks your iPhone, iPod Touch or iPad out of Recovery Mode and also puts your iPhone, iPod Touch or iPad into Recovery Mode.

  RecBoot v2.2: Mac OS X Download
  RecBoot v1.3: Windows Download | Linux Download
  RecBoot v1.1: Windows Download
  RecBoot v1.0.2 Mac OS X Download
  RecBoot Source Code: Download
  iREB r5 (For iOS 3.x.x to 5.x.x): Windows Download

  http://www.ijailbreak.com/wp-content/uploads/2011/07/iTunes_title.jpg

  iTunes 10.7.21: Windows (32-bit) | Mac OS X | Windows (64-bit) | Mac OS X (64-bit)
  iTunes 10.6.0: Download WIndows (32-bit) | Download Windows (64-bit) |Download Mac OS X
  iTunes 10.5.3: Windows | Mac OS X | Windows (64-bit) | Mac OS X (64-bit)
  iTunes 10.5.2: Windows | Mac OS X | Windows (64-bit) | Mac OS X (64-bit)
  iTunes 10.5.1: Windows | Mac OS X | Windows (64-bit) | Mac OS X (64-bit)
  iTunes 10.5: Windows | Mac OS X | Windows (64-bit) | Mac OS X (64-bit)
  iTunes 10.4.1: Windows | Mac OS X | Windows (64-bit) | Mac OS X (64-bit)
  iTunes 10.4: Windows | Mac OS X | Windows (64-bit) | Mac OS X (64-bit)
  iTunes 10.3.1: Windows | Mac OS X | Windows (64-bit) | Mac OS X (64-bit)
  iTunes 10.3: Windows | Mac OS X | Windows (64-bit) | Mac OS X (64-bit)
  iTunes 10.2.2: Windows | Mac OS X | Windows (64-bit) | Mac OS X (64-bit)
  iTunes 10.2.1: Windows | Mac OS X | Windows (64-bit) | Mac OS X (64-bit)
  iTunes 10.2: Windows | Mac OS X | Windows (64-bit) | Mac OS X (64-bit)
  iTunes 10.1.2: Windows | Mac OS X | Windows (64-bit) | Mac OS X (64-bit)
  iTunes 10.1.1: Windows | Mac OS X | Windows (64-bit) | Mac OS X (64-bit)
  iTunes 10.1: Windows | Mac OS X | Windows (64-bit) | Mac OS X (64-bit)

  Thêm link cho iTunes: http://iphonerock.com/category/free-software/apple-itunes
   

  Chia sẻ

  hcmatcc22, duyht, kidnapper8034 người khác thích nội dung này.
 2. cydiatoday

  cydiatoday retired...

  Tham gia:
  23/5/12
  Được thích:
  14,972
 3. cydiatoday

  cydiatoday retired...

  Tham gia:
  23/5/12
  Được thích:
  14,972
  Cập nhật thêm...
   
  BeHeoCon thích nội dung này.
 4. btchicken

  btchicken Thành viên

  Tham gia:
  1/9/10
  Được thích:
  593
  cho em hỏi là bây h còn có thể restore 5.1.1 to 5.1.1 ipad 3 k ạ, dùng redsnow theo cách các bạn kia chỉ, nhưng em chua lấy file shsh
   
  BeHeoCon thích nội dung này.
 5. cydiatoday

  cydiatoday retired...

  Tham gia:
  23/5/12
  Được thích:
  14,972
  Không SHSH thì không thể dù đang ở 5.1.1.
   
  BeHeoCon thích nội dung này.
 6. btchicken

  btchicken Thành viên

  Tham gia:
  1/9/10
  Được thích:
  593
  k lấy từ cydia dc hả anh
   
 7. thanhnam198933

  thanhnam198933 Thành viên

  Tham gia:
  2/9/12
  Được thích:
  0
  a oi e dang o 6.0.0 e co the ha xuong 5.1.1 dc ko a
   
 8. cydiatoday

  cydiatoday retired...

  Tham gia:
  23/5/12
  Được thích:
  14,972
  Phải cho chi tiết chứ biết cái gì đang ở...
   
 9. thanhnam198933

  thanhnam198933 Thành viên

  Tham gia:
  2/9/12
  Được thích:
  0
  dạ ipad2 wifi 16g ios 6.0.0
   
 10. cydiatoday

  cydiatoday retired...

  Tham gia:
  23/5/12
  Được thích:
  14,972
  iPad2 đang ở 6.0 muốn xuống 5.1.1 (JBU) phải có:
  SHSH 4.x và SHSH 5.1.1.
  Đầu tiên dùng Redsn0w 0.9.15b3 để xuống 4.x trước:
  - Extras> Even more> Restore> IPSW trỏ FW 4.x> Remote> thao tác tiếp... (tham khảo: REDSN0W 0.9.15b3 khôi phục nâng/hạ cấp và JBU 5.1.1, JBT & Unlock 6.0.1 chip A4 (06-11-2012))
  - Sau khi xuống 4.x xong làm tương tự như trên, trỏ FW 5.1.1.
  - Jailbreak theo topic trên.
   
  BeHeoCon thích nội dung này.
 11. khoapham93

  khoapham93 Thành viên

  Tham gia:
  23/12/11
  Được thích:
  151
  A ơi e dùng ipad 2 3g đang ở 5.1.1 giờ e muốn restore lại thì làm thế nào ạ. E đã thử restore lại bằng itunes hôm qua thì nó báo lỗi 3149 gì đó ạ. Mong a hướng dẫn cụ thể là phải làm những gì và làm thế nào ạ. Thanks a
   
 12. cydiatoday

  cydiatoday retired...

  Tham gia:
  23/5/12
  Được thích:
  14,972
  Tham khảo cách làm:
  http://www.tinhte.vn/threads/1588489/unread
  Tóm tắt, cách trên phải có SHSH 5.1.1, không dùng iTunes:
  Redsn0w 0.9.15b3, Extras> Even more> Restore> IPSW> chọn 5.1.1> Remote (Redsn0w tự tìm SHSH 5.1.1 trên server Cydia)> thao tác tiếp...
   
  HUNGCHAYDAM, BeHeoConkhoapham93 thích nội dung này.
 13. sitinhkid

  sitinhkid Thành viên

  Tham gia:
  30/9/09
  Được thích:
  1
  Máy ipad 3 mình đang xài OS 6.0 10A430 , có thể dùng redsnow để jailbreak đc ko ?
   
 14. ngocduc19

  ngocduc19 Thành viên

  Tham gia:
  17/11/12
  Được thích:
  6
  Hic, em dại lên 6.0 mà không lưu shsh bây h sao mà jail dc các bác. Chả lẽ bán máy
   
 15. txdv84

  txdv84 Thành viên

  Tham gia:
  29/4/07
  Được thích:
  436
  Cứ dùng bình thường, cài thoải mái, e đang cài 9mm, tennis, fifa13, viber, whatsapp... Ko hiểu được lý do phải bán máy của bác là gì
   
 16. caitshu

  caitshu Thành viên

  Tham gia:
  13/5/08
  Được thích:
  3
  Cho em hỏi, em đang dùng ipad 4 ios 6.0.1, em nên dùng cái nào để jaibreak ạ?
   
 17. cydiatoday

  cydiatoday retired...

  Tham gia:
  23/5/12
  Được thích:
  14,972
  Chừng nào mình jailbreak được sẽ báo bạn... :p
   
  tanlankanhan, thkd09vinagiay thích nội dung này.
 18. txdv84

  txdv84 Thành viên

  Tham gia:
  29/4/07
  Được thích:
  436
  Nhìn bác chủ có vẻ đứng tuổi, cảm ơn đã chia sẻ, lúc nào jb đuợc 6,0.1 thì báo e với nhé, cảm ơn bác nhiều
   
 19. cydiatoday

  cydiatoday retired...

  Tham gia:
  23/5/12
  Được thích:
  14,972
  Box iPad thực sự ít bài HD, hứa sẽ có bài HD JB đầy đủ cho các bạn khi có tool. :)
   
 20. Longcoi_32

  Longcoi_32 Dự bị

  Tham gia:
  12/3/10
  Được thích:
  2
  Chào Bác, cháu hâm mộ Bác nhất đấy ạ, có gì cháu lên tầng 12A gõ cửa Bác chỉ giáo cháu vài chiêu cơ bản Bác nhé.
   
  cydiatoday thích nội dung này.

Chia sẻ

Đang tải...
Đang tải...