[MOD] 15 nút chuyển đổi ☆ đồng hồ Trung tâm mới ☆ ☆ Thanh trạng thái trong suốt và nhiều thứ khác

Thảo luận trong '[Android] Hỏi đáp - CSKN' bắt đầu bởi hatuan2009, 20/10/12. Trả lời: 6, Xem: 1844.

Chia sẻ

 1. hatuan2009

  hatuan2009 Thành viên

  Tham gia:
  14/9/12
  Được thích:
  61

  *Đã test trên Rom Omega v3 / v4, rom WanamLite v1.1 / v1.2 , rom StarX ,và rom gốc odexed and deodexed XXALIH, XXALJ1  Tải về và flash thông qua recovery CWM. Đừng quên để thực hiện một sao lưu (SystemUI.apk nếu sử dụng deodexed rom hoặc SystemUI.apk và SystemUI.odex, nếu sử dụng odexed)!

  ● sử dụng bất kỳ battery theme (ngoại trừ Stock battery themes), "Notification Statusbar" and "Homescreen transparent Statusbar" themes bạn phải flash MOD trước khi mod thứ khác

  ● Nếu bạn có bắt nguồn từ odexed rom, làm tiếp theo:

  -tải về các MOD
  -sao lưu bản gốc /system/app/SystemUI.apk và /system/app/SystemUI.odex
  -xóa /system/app/SystemUI.odex
  -khởi động lại vào Recovery
  -xóa bộ nhớ cache và bộ nhớ cache dalvik
  -flash MOD:


  Hướng dẫn ngắn

  Ví dụ: bạn muốn có "Center Clock Blue + Gauge Blue battery + Blue brightness slider with blue checkbox + Blue Signal Meters and status icons" nhưng không có mod như vậy ở bài này bạn làm như sau

  Để có được nó, bạn cần:
  -tải về các MOD từ những thứ có sẵn từng phần ở dưới
  -tải về chủ đề ""Center Clock Blue "
  -tải về chủ đề Gauge Blue battery
  -Đặt các MOD và chủ đề để sdcard của bạn
  -khởi động lại vào recovery
  -flash MOD đầu tiên và chủ đề liền sau đó theo thứ tự
  -khởi động lại

  xong và Thưởng thức các mod của riêng bạn

  Ví dụ tiếp :Để thực hiện Notification pulldown (nếu bạn không thích nó trong suốt) bạn nên làm như sau:

  -tải về MOD (lưu ý:Nếu bạn đã cài đặt MOD này rồi bạn chỉ nên flash chủ đề với back.png thôi)
  -tải về Notification pulldown(theo mặc định nền (back.png) là màu đen và không trong suốt)
  -thay thế back.png trong JB_ST_OWN_NPBG_theme.zip > vrtheme/system/app/SystemUI.apk/res/drawable-xhdpi với các tập tin của bạn bằng cách sử dụng root explorer.
  -Đặt các MOD và chủ đề để vào sdcard
  -khởi động lại vào recovery
  -flash MOD trước và flash chủ đề sau đó
  -khởi động lại
  Xong
  *Lưu ý: Nếu bạn đã có MOD từ trước bạn chỉ nên flash duy nhất chủ đề với back.png thôi
  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  bạn có thể tham khảo thêm nhiều MOD Notification pulldown themes hơn theo link sau: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1928876


  STOCK TOGGLES MODs


  MOD:


  - Grey homescreen statusbar icons and battery text
  - Grey Center Clock
  - Grey Circle Battery
  - Grey Notification pulldown text
  - Grey Notification statusbar text and icons
  - Toggle Buttons Grey transparent Icons theme
  - 1% battery mod
  - JB Settings button
  - JB Clear button (in top right corner)
  - Transparent Notification pulldown with ability to change background
  - removed "No notifications" text
  - removed notification dividers
  - removed stock samsung Clear button

  [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG]

  *như ví dụ ở trên: MOD + "Grey Brightness Slider and Checkbox" theme

  MOD - Download

  - - - - - - -

  Notification Pulldown without Brightness slider theme - như ví dụ ở trên

  [​IMG]


  Download


  MOD:


  - Grey homescreen statusbar icons and battery text
  - Grey Center Clock
  - Grey Circle Battery
  - Grey Notification pulldown text
  - Grey Notification statusbar text and icons
  - 1% battery mod
  - Toggle Buttons Grey transparent Icons theme
  - JB Settings button
  - JB Clear button (in top right corner)
  - Transparent Notification pulldown with ability to change background
  - removed "No notifications" text
  - removed stock samsung Clear button
  - removed notification dividers
  - removed toggles text
  - removed toggles status

  [​IMG]

  *như ví dụ ở trên: MOD + "Grey Brightness Slider and Checkbox" theme

  MOD - Download

  - - - - - - -

  Notification Pulldown without Brightness slider theme - như ví dụ ở trên

  [​IMG]


  Download

  Icon sets for using with STOCK TOGGLES MODs

  Blue icons set:

  - Center clock
  - Notification Statusbar
  - Close Button
  - Brightness Slider and Checkbox
  - Toggle Buttons transparent Icons
  - Toggles text
  - Circle battery
  - Signal Meters and status icons


  Download

  Grey icons set:

  - Center clock
  - Notification Statusbar
  - Close Button
  - Brightness Slider and Checkbox
  - Toggle Buttons transparent Icons
  - Toggles text
  - Circle battery
  - Signal Meters and status icons


  Download

  Green icons set:

  - Center clock
  - Notification Statusbar
  - Close Button
  - Brightness Slider and Checkbox
  - Toggle Buttons transparent Icons
  - Toggles text
  - Circle battery
  - Signal Meters and status icons


  Download

  Red icons set:

  - Center clock
  - Notification Statusbar
  - Close Button
  - Brightness Slider and Checkbox
  - Toggle Buttons transparent Icons
  - Toggles text
  - Circle battery
  - Signal Meters and status icons


  Download

  15 TOGGLE BUTTONS MODs


  MOD:


  - Grey homescreen statusbar icons and battery text
  - Grey Center Clock
  - Grey Circle Battery
  - Grey Notification pulldown text
  - Grey Notification statusbar text and icons
  - 1% battery mod
  - 15 Toggle Buttons mod
  - QuickPanelSettings.apk
  - 15 Toggle Buttons Grey transparent Icons theme
  - JB Settings button
  - JB Clear button (in top right corner)
  - Transparent Notification pulldown with ability to change background
  - removed "No notifications" text
  - removed stock samsung Clear button
  - removed notification dividers

  [​IMG]

  *in sample were used: MOD + "Grey Brightness Slider and Checkbox" theme

  MOD - Download

  - - - - - - -

  Notification Pulldown without Brightness slider theme - for using with MOD above

  [​IMG]


  Download


  MOD:


  - Grey homescreen statusbar icons and battery text
  - Grey Center Clock
  - Grey Circle Battery
  - Grey Notification pulldown text
  - Grey Notification statusbar text and icons
  - 1% battery mod
  - 15 Toggle Buttons mod
  - QuickPanelSettings.apk
  - 15 Toggle Buttons Grey transparent Icons theme
  - JB Settings button
  - JB Clear button (in top right corner)
  - Transparent Notification pulldown with ability to change background
  - removed "No notifications" text
  - removed stock samsung Clear button
  - removed notification dividers
  - removed toggles text
  - removed toggles status

  [​IMG]

  *in sample were used: MOD + "Grey Brightness Slider and Checkbox" theme

  MOD - Download

  - - - - - - -

  Notification Pulldown without Brightness slider theme - for using with MOD above

  [​IMG]


  Download

  Icon sets for using with 15 TOGGLE BUTTONS MODs

  Blue icons set:

  - Center clock
  - Notification Statusbar
  - Close Button
  - Brightness Slider and Checkbox
  - 15 Toggle Buttons transparent Icons
  - Circle battery
  - Signal Meters and status icons


  Download

  Grey icons set:

  - Center clock
  - Notification Statusbar
  - Close Button
  - Brightness Slider and Checkbox
  - 15 Toggle Buttons transparent Icons
  - Circle battery
  - Signal Meters and status icons


  Download

  Green icons set:

  - Center clock
  - Notification Statusbar
  - Close Button
  - Brightness Slider and Checkbox
  - 15 Toggle Buttons transparent Icons
  - Circle battery
  - Signal Meters and status icons


  Download

  Red icons set:

  - Center clock
  - Notification Statusbar
  - Close Button
  - Brightness Slider and Checkbox
  - 15 Toggle Buttons transparent Icons
  - Circle battery
  - Signal Meters and status icons


  Download
  THEMES

  NEW Center Clock - no any known issues
  Grey

  [​IMG]

  Download


  Green

  [​IMG]

  Download


  Blue

  [​IMG]

  Download


  Red

  [​IMG]

  Download

  Green Clock

  [​IMG]

  Download

  Blue Clock

  [​IMG]

  Download

  Grey Clock

  [​IMG]

  Download

  Red Clock

  [​IMG]

  Download

  Homescreen 100% transparent Statusbar  Download

  Homescreen 75% transparent Statusbar  Download

  Homescreen 50% transparent Statusbar  Download

  Homescreen 25% transparent Statusbar  Download

  Non-transparent Homescreen Statusbar  Download

  Green Notification Statusbar  Download

  Blue Notification Statusbar  Download

  Grey Notification Statusbar  Download

  Red Notification Statusbar  Download

  Green Close Button

  [​IMG]

  Download

  Blue Close Button

  [​IMG]

  Download

  Grey Close Button

  [​IMG]

  Download

  Red Close Button

  [​IMG]

  Download

  Green Brightness Slider and Checkbox

  [​IMG]

  Download

  Blue Brightness Slider and Checkbox

  [​IMG]

  Download

  Grey Brightness Slider and Checkbox  Download

  Red Brightness Slider and Checkbox

  [​IMG]

  Download

  Stock Brightness Slider and Checkbox  Download

  Toggle Buttons Grey transparent Icons for using with STOCK TOGGLES MODs  Download

  Toggle Buttons Blue transparent Icons for using with STOCK TOGGLES MODs  Download

  Toggle Buttons Green transparent Icons for using with STOCK TOGGLES MODs  Download

  Toggle Buttons Red transparent Icons for using with STOCK TOGGLES MODs  Download

  Toggle Buttons Black non-transparent icon background for using with STOCK TOGGLES MODs

  Download

  Green Circle battery

  [​IMG]

  Download

  Blue Circle battery

  [​IMG]

  Download

  Grey Circle battery

  [​IMG]

  Download

  Red Circle battery

  [​IMG]

  Download

  Stock Green battery

  [​IMG]

  Download

  Stock Blue battery

  [​IMG]

  Download

  Stock Grey battery

  [​IMG]

  Download

  Stock Red battery

  [​IMG]

  Download

  Honeycomb Grey battery

  [​IMG]

  Download

  Honeycomb Blue battery

  [​IMG]

  Download

  Honeycomb Green battery

  [​IMG]

  Download

  Honeycomb Red battery

  [​IMG]

  Download

  Gauge Grey battery

  [​IMG]

  Download

  Gauge Blue battery

  [​IMG]

  Download

  Gauge Green battery

  [​IMG]

  Download

  Gauge Red battery

  [​IMG]

  Download

  Droid Blue battery


  [​IMG]

  Download

  Small Battery with percentage

  [​IMG]

  Download

  Alternative Small Battery with percentage

  [​IMG]

  Download

  Grey Signal Meters and status icons

  [​IMG]

  Download

  Blue Signal Meters and status icons

  [​IMG]

  Download

  Green Signal Meters and status icons

  [​IMG]

  Download

  Red Signal Meters and status icons

  [​IMG]

  Download

  Stock Signal Meters and status icons

  [​IMG]

  Download

  Stock data arrows

  [​IMG]

  Download


  OTHER MODs and THEMEs

  Transparent Weather Widget

  [​IMG]

  DOWNLOAD

  Transparent multi-window Trey

  [​IMG] [​IMG]

  DOWNLOAD

  An advanced list of multi-window apps

  [​IMG] [​IMG]

  Code:
  <item>com.android.browser</item>
  <item>com.android.email</item>
  <item>com.android.mms</item>
  <item>com.sec.android.gallery3d</item>
  <item>com.sec.android.app.snotebook</item>
  <item>com.sec.chaton</item>
  <item>com.google.android.apps.maps</item>
  <item>com.google.android.maps</item>
  <item>com.google.android.gm</item>
  <item>com.google.android.talk</item>
  <item>com.google.android.youtube</item>
  <item>com.google.android.gsf.login</item>
  <item>com.android.chrome</item>
  <item>com.android.calendar</item>
  <item>com.sec.android.app.popupcalculator</item>
  <item>com.sec.android.app.clockpackage</item>
  <item>com.facebook.katana</item>
  <item>com.kakao.talk</item>
  <item>com.twitter.android</item>
  <item>com.infraware.polarisviewer4</item>
  <item>com.google.android.apps.authenticator2</item>
  <item>com.lastpass.lpandroid</item>
  <item>com.google.android.apps.plus</item>
  <item>com.quoord.tapatalkpro.activity</item>
  <item>com.adaptiveblue.GetGlue</item>
  <item>com.androirc</item>
  <item>bbc.iplayer.android</item>
  <item>com.gzero.tv</item>
  <item>com.dropbox.android</item>
  <item>dk.tacit.android.foldersync.full</item>
  <item>com.imdb.mobile</item>
  <item>se.footballaddicts.livescore</item>
  <item>com.android.vending</item>
  <item>com.google.android.music</item>
  <item>com.spotify.mobile.android.ui</item>
  <item>com.amazon.mp3</item>
  <item>com.amazon.venezia</item>
  <item>com.bskyb.android.skyplus</item>
  <item>com.ideashower.readitlater.pro</item>
  <item>com.levelup.touiteur</item>
  <item>com.speedsoftware.rootexplorer</item>
  <item>org.connectbot</item>
  <item>com.handmark.tweetcaster.premium</item>
  <item>com.google.android.apps.docs</item>
  <item>com.whatsapp</item>
  <item>jackpal.androidterm</item>
  <item>de.shapeservices.implusfull</item>
  <item>de.shapeservices.impluslite</item>
  <item>com.quoord.tapatalkxda.activity</item>
  <item>com.quoord.tapatalkxdapre.activity</item>
  <item>kik.android</item>
  <item>com.ebuddy.android</item>
  <item>com.skype.raider</item>
  <item>com.evernote</item>
  <item>com.joelapenna.foursquared</item>
  <item>com.google.android.apps.translate</item>
  <item>ru.litres.android</item>
  <item>com.paypal.android.p2pmobile</item>
  <item>ru.mw</item>
  <item>com.shazam.encore.android</item>
  <item>ch.teamtasks.tasks.paid</item>
  <item>com.vevo</item>
  <item>com.hobbyistsoftware.android.vlcremote_us</item>
  <item>ru.yandex.yandexmaps</item>
  <item>ru.yandex.metro</item>
  <item>ru.yandex.rasp</item>
  <item>ru.yandex.yandexnavi</item>
  <item>com.noinnion.android.greader.readerpro</item>
  <item>com.onepassword.passwordmanager</item>
  <item>uk.co.sevendigital.android</item>
  <item>com.countercultured.irc</item>
  <item>com.asksven.betterbatterystats</item>
  <item>com.bvalosek.cpuspy</item>
  <item>lutey.FTPServer</item>
  <item>flipboard.app</item>
  <item>com.icq.mobile.client</item>
  <item>com.nike.plusgps</item>
  <item>com.ebay.mobile</item>
  <item>com.slovoed.noreg.english_russian.deluxe</item>
  <item>me.scan.android.client</item>
  <item>radiotime.player</item>
  <item>org.wordpress.android</item>
  <item>com.amazon.mShop.android</item>
  <item>com.jb.gosms</item>
  <item>com.mx.browser</item>
  <item>com.waze</item>​
  DOWNLOAD

  NHỚ SAO LƯU: framework-res.apk!
   

  Chia sẻ

  nduynghia11, kenji2711, tuantung242 người khác thích nội dung này.
 2. eyes_on_me

  eyes_on_me Thành viên

  Tham gia:
  4/10/08
  Được thích:
  332
  Đúng cái mình đang thắc mắc rồi, đã thanks + bookmark nghiên cứu từ từ thôi
   
  hatuan2009 thích nội dung này.
 3. thinghe

  thinghe Thành viên

  Tham gia:
  14/4/08
  Được thích:
  173
  chưa biết nhìu+ chưa có máy để mò...hic
   
 4. tuantung24

  tuantung24 Thành viên

  Tham gia:
  13/9/09
  Được thích:
  35
  e đang dùng SS galaxy gio, có dùng cái này đc k ạ? mà e down MOD về rồi flash qua CWM luôn hả bác chủ thớt? e chỉ cần cái center clock với transparent bar thôi. bác hướng dẫn cụ thể cho em với chứ đọc mấy cái trên thấy lằng nhằng quá.:)
   
  1. eyes_on_me

   eyes_on_me Thành viên

   Tham gia:
   4/10/08
   Được thích:
   332
   eyes_on_me @tuantung24 ko nhé bác, cái này dùng riêng cho note 2 thôi.
    
 5. kenji2711

  kenji2711 Thành viên

  Tham gia:
  24/4/11
  Được thích:
  761
  Có công tìm tòi, nghiên cứu, dịch thuật... Like cho bác :)
   
 6. longjudas

  longjudas Thành viên

  Tham gia:
  8/4/11
  Được thích:
  514
  em vẫn chưa hiểu lắm bác a. cách mod trong recovery như nào. Giả sử bây h em chỉ muốn mode đúng cái blue circle battery thôi, ko mod cái gì khác, thì phải làm tuần tự thế nào.
   

Chia sẻ

Đang tải...