Phương pháp mới gõ tắt chữ Việt với WinVNKey

Thảo luận trong 'Chữ Việt Nhanh' bắt đầu bởi Chữ Việt Nhanh, 4/11/14. Trả lời: 37, Xem: 255645.

Chia sẻ

 1. Chữ Việt Nhanh

  Tham gia:
  30/10/14
  Được thích:
  52
  Chữ Việt Nhanh
  #1 Chữ Việt Nhanh, 4/11/14
  Sửa lần cuối: 28/1/18
  PHƯƠNG PHÁP MỚI GÕ TẮT CHỮ VIỆT VỚI WINVNKEY

  Trần Tư Bình & Ts. Ngô Đình Học

  Nghiền ngẫm 40 phút, tiết kiệm gần 40% thời gian gõ


  A. Giới thiệu
  B. Qui ước gõ tắt
  C. Hình tóm tắt qui ước
  D. Tải xuống WinVNKey và sử dụng
  E. Lời cuối.  A. GIỚI THIỆU

  WinVNKey là phần mềm miễn phí để gõ chữ Việt và các ngôn ngữ khác cho Windows. Nó cho phép ta tự tạo bất kỳ kiểu gõ dấu và cách gõ gõ tắt cho riêng mình.
  Bài này giới thiệu một phương pháp mới gõ tắt chữ Việt trong WinVNKey. Gõ tắt mà máy vi tính vẫn hiện ra chữ Việt trọn vẹn.

  Kết quả, chỉ cần gõ tối đa 3 lần phím cho hơn 99.99% từ Việt khi chúng không có dấu gì; và gõ tối đa 4 lần phím khi chúng có dấu: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng.

  Phương pháp được đặt tên là TBT-ms (vì gồm các macro gõ tắt vần Tubinhtran + kiểu gõ dấu Tubinhtran-MS).

  Bạn chỉ cần tải xuống bản WinVNKey nén sẵn phương pháp này, rồi gõ ngay chứ không cần cài đặt.
  Và có thể cho bản nén vào USB để dùng ở bất kỳ máy nào và không cần có internet.

  B. QUI ƯỚC GÕ TẮT

  Bản nén WinVNKey-TBTms tích hợp sẵn các qui ước theo bốn cách sau đây:

  1) Kiểu gõ dấu Tubinhtran-ms: gõ một lần phím để ra: â, ê, ô, ă, ư, ơ, đ.
  2) Dấu sắc sẽ tự điền với các chữ vần ngược (tận cùng là: c, t, p, ch …)
  3) Gõ một lần phím cho mọi phụ âm kép đầu chữ và cuối chữ.
  4) Gõ chỉ hai lần phím cho 52 vần “Nguyên âm ghép + chữ cái”.

  Lưu ý: Xin đọc các qui ước theo thứ tự từ trên xuống dưới vì chúng có quan hệ nối tiếp.
  Hiểu được qui ước phía trên thì mới có thể hiểu được các qui ước và ví dụ sau đó.

  1) Kiểu gõ dấu Tubinhtran-ms (13 qui ước)


  • Dấu: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng, thì gõ phím là: 1, 2, 3, 4, 5 ngay sau nguyên âm hoặc cuối từ đều được. Ví dụ: gõ a1, a2, a3, a4, a5, a1n (hoặc an1) sẽ ra á, à, ả, ã, ạ, án.​
  • Chữ: â, ê, ô, ă, ư, ơ, đ, d, thì gõ phím là: 6, 7, 8, 9, [, ], d, z. Vd: gõ 6m, 7m, 8m, 9m, t[, ]n, di sẽ ra âm, êm, ôm, ăm, tư, ơn, đi.
  Kiểu gõ dấu này được đặt tên là Tubinhtran-ms để dễ nhớ vì gần giống với kiểu gõ dấu Microsoft (MS).

  2) Tự động thêm dấu sắc vào các chữ có vần ngược (1 qui ước)

  Vần ngược chỉ mang dấu sắc hoặc dấu nặng, tận cùng là: c, p, t, ch …… Vd: oc, up, ơt, ach …
  • Qui ước: Không cần gõ dấu sắc ở vần ngược. Vd: boc bóc, nup núp, cat cát, c6t cất.
  Nếu ta không thêm dấu nặng thì WinVNKey sẽ tự động thêm dấu sắc vào chữ có vần ngược, sau khi nhấn phím ngắt từ (vd: phím trống, dấu phẩy, dấu chấm câu, dấu chấm hỏi, ngoặc đơn, ngoặc kép, v.v …).

  3) Gõ một lần phím cho mọi phụ âm kép đầu chữ và cuối chữ

  Phụ âm đầu chữ: (11 qui ước)
  • 1 thay NG - NGH …… Vd: Gõ 1a nga, 1i, 1e, 17 nghi, nghe, nghê. (Gõ 1 sẽ ra ng nhưng nếu gõ thêm i, e, ê sẽ tự bung ra ngh).
  • 2 thay CH …… Vd: 2a cha.
  • 3 thay NH …… Vd: 3a nha.
  • 4 thay TH …… Vd: 4a tha.
  • 5 thay TR …… Vd: 5a tra.
  Lưu ý:
  o Gõ 1 → ng, gõ ! (trên số 1) → Ng …… Vd: 1a → nga, !a → Nga.
  o Gõ 2 → ch, gõ @ (trên số 2) → Ch …… Vd: 2a → cha, @a → Cha.
  o Gõ 3 → nh, gõ # (trên số 3) → Nh …… Vd: 3a → nha, #a → Nha.
  o Gõ 4 → th, gõ $ (trên số 4) → Th ……… Vd: 4a → tha, $a → Tha.
  o Gõ 5 → tr, gõ % (trên số 5) → Tr …… Vd: 5a → tra, %a → Tra.
  • F thay PH …… Vd: fa pha.
  • J thay GI …… Vd: ja gia, zu2 ji2 (hoặc j2) dù gì.
  • G thay GH …… Vd: ga ga, gi, ge, g7 ghi, ghe, ghê. (Gõ g vẫn là g nhưng nếu gõ thêm i, e, ê sẽ tự bung ra gh).
  • C thay K …… Vd: ci, ce, c7 ki, ke, kê. (Gõ c vẫn là c nhưng nếu gõ thêm i, e, ê sẽ tự bung ra k. Nếu không muốn bung ra k mà vẫn là c thì ta gõ phím thoát \ trước khi gõ i, e, ê. Vd: c\e → ce).
  • K thay KH …… Vd: ki khi.
  • Q thay QU …… Vd: qay quay, qan quan
  LƯU Ý: MUỐN VIẾT HOA, TA ĐÈ PHÍM SHIFT NHƯ THÔNG LỆ.

  Phụ âm cuối chữ:
  (3 qui ước)
  • G thay NG …… Vd: mog mong, xoog xoong.
  • H thay NH …… Vd: bah banh, toah toanh, hu7h huênh. (Xem lại ở trên, kiểu gõ dấu Tubinhtran-ms: 7 → ê).
  • K thay CH …… Vd: sak sách, hoak5 hoạch, ngu7k5 nguệch. (Kiểu gõ dấu Tubinhtran-ms: 7 → ê, 5 → dấu nặng).
  4) Gõ chỉ hai lần phím cho 52 vần “Nguyên âm ghép + chữ cái” (18 qui ước)

  Đây là phần cuối cùng nhưng quan trọng nhất vì nó trình bày cách gõ tắt có hệ thống cho 52 vần, vốn có 3 hoặc 4 chữ cái (trong đó, có vần phải cần gõ đến 4, 5 hoặc 6 phím), xuống còn chỉ gõ 2 lần phím cho mỗi vần.

  Tiếng Việt hiện có tất cả 57 vần “Nguyên âm ghép + chữ cái”.
  Trong đó, 5 vần: oong, oanh, uênh, oach, uêch đã được gõ tắt là oog, oah, uêh (u7h), oak, uêk (u7k) như vừa trình bày ở trên (xem mục “Phụ âm cuối chữ”).

  Còn lại 52 vần:
  - IÊ: … iêt, iêp, iêc, iên, iêm, iêng, iêu.
  - YÊ: … yêt, yên, yêm, yêng, yêu.
  - UYÊ: … uyêt, uyên.
  - UÔ: … uôt, uôc, uôn, uôm, uông, uôi.
  - ƯƠ: … ươt, ươp, ươc, ươn, ươm, ương, ươi, ươu.
  - UƠ: … uơt, uơn.
  - UÂ: … uât, uân, uâng, uây.
  - OĂ: … oăt, oăc, oăn, oăm, oăng.
  - OE: … oet, oen, oem, oeo.
  - OA: … oat, oap, oac, oan, oam, oang, oai, oay, oao.

  (Trong 52 vần trên, có nhiều vần phải cần gõ đến 4, 5 hoặc 6 phím theo cách gõ thông thương như Telex, VNI, …).

  52 vần này là sự kết hợp giữa: Các nguyên âm ghép và Các chữ cái cuối.
  - Các nguyên âm ghép là: iê hay yê, uyê, uô, ươ, uơ, uâ, oă, oe, oa
  - Các chữ cái cuối là: t, p, c, n, m, ng, i hay y, o hay u.

  52 vần nầy được gõ tắt còn 2 phím cho mỗi vần, bằng cách:
  - Rút gọn nguyên âm ghép còn một nguyên âm.
  - Thay chữ cái cuối bằng một chữ cái khác.

  Rút gọn nguyên âm ghép còn một nguyên âm. Có 9 qui ước và 1 ngoại lệ:
  I = iê, yê
  Y = uyê
  U = uô
  Ư (gõ [) = ươ … (Nhắc lại, kiểu gõ dấu Tubinhtran-ms: [ → ư).
  Ơ (gõ ]) = uơ … (kiểu gõ dấu Tubinhtran-ms: ] → ơ).
  Â (gõ 6) = uâ ... (kiểu gõ dấu Tubinhtran-ms: 6 → â).
  Ă (gõ 9) = oă ... (kiểu gõ dấu Tubinhtran-ms: 9 → ă).
  E = oe
  O = oa …… (Ngoại lệ: A = oa cho vần “oay”).

  Thay chữ cái cuối bằng một chữ cái khác. Có 8 qui ước:

  D = t
  F = p
  S = c
  L = n
  V = m
  Z = ng
  J = i, y
  W = o, u

  Ráp 9 nguyên âm rút gọn vào 8 chữ cái cuối khác, ta gõ tắt được 52 vần trên mỗi vần chỉ còn 2 phím. Do đó, chỉ cần nhớ 18 qui ước trên, ta sẽ hiểu được cách gõ tắt 52 vần trên như sau:

  - id, if, is, il, iv, iz, iw = iêt, iêp, iêc, iên, iêm, iêng, iêu.
  - id, il, iv, iz, iw = yêt, yên, yêm, yêng, yêu. (khi i ở đầu từ)
  Ví dụ:
  • vid → viết, vid5 → việt, id → yết. (tự động thêm dấu sắc vì là chữ có vần ngược).
  • 4if → thiếp.
  • tis → tiếc.
  • fil → phiên, il → yên, qil → quyên.
  • 2iv → chiêm, iv3 → yểm.
  • 1iz → nghiêng, jiz (hoặc jz) → giêng, iz → yêng.
  • 3iw → nhiêu, iw1 → yếu. (12)

  - yd, yl = uyêt, uyên.
  Ví dụ:
  • kyd → khuyết, tyd → tuyết, tyd5 tuyệt.
  • kyl → khuyên, 1yl → nguyên, 1yl4 → nguyễn. (2+12=14)

  - ud, us, ul, uv, uz, uj = uôt, uôc, uôn, uôm, uông, uôi.
  Ví dụ:
  • nud → nuốt.
  • 4us → thuốc.
  • kul → khuôn, lul → luôn.
  • luv5 4uv5 → luộm thuộm.
  • uz1 → uống.
  • 2uj1 → chuối. (6+14=20)

  - ưd (gõ [d), ưf (gõ [f), ưs (gõ [s), ưl (gõ [l), ưv (gõ [v), ưz (gõ [z), ưj (gõ [j), ưw (gõ [w) = ươt, ươp, ươc, ươn, ươm, ương, ươi, ươu.
  Ví dụ:
  • l[d → lướt.
  • c[f → cướp.
  • f[s → phước, d[s5 → được, , z[s5 → dược.
  • l[l → lươn.
  • b[v b[v1 → bươm bướm.
  • f[z, 2[, 3[z, 4[z, 5[z → phương, chương, nhương, thương, trương.
  • t[j → tươi.
  • r[w5 → rượu. (8+20=28)

  - ơd (gõ ]d), ơl (gõ ]l) = uơt, uơn.
  Ví dụ:
  • h]d5 → huợt.
  • h]l4 → huỡn. (2+28=30)

  -
  âd (gõ 6d), âl (gõ 6l), âz (gõ 6z), âj (gõ 6j) = uât, uân, uâng, uây.
  Ví dụ:
  • k6d → khuất.
  • k6l → khuân.
  • b6g k6z → bâng khuâng.
  • k6j koa3 → khuây khỏa. (4+30=34)

  - ăd (gõ 9d), ăs (gõ 9s), ăl (gõ 9l), ăv (gõ 9v), ăz (gõ 9z) = oăt, oăc, oăn, oăm, oăng.
  Ví dụ:
  • h9d → hoắt
  • h9s → hoắc.
  • x9l → xoăn.
  • k9v5 → khoặm.
  • k9z1 → khoắng. (5+34=39)

  - ed, el, ev, ew = oet, oen, oem, oeo.
  Ví dụ:
  • ked → khoét.
  • hel → hoen.
  • 1ev 1ev1 → ngoem ngoém.
  • 1ew3 → ngoẻo. (4+39=43)

  - od, of, os, ol, ov, oz, oj, aj (ngoại lệ cho vần “oay”), ow = oat, oap, oac, oan, oam, oang, oai, oay, oao.
  Ví dụ:
  • 4od → thoát.
  • 1of → ngoáp.
  • kos → khoác.
  • kol → khoan, hol2 tol2 → hoàn toàn.
  • 1ov5 → ngoạm.
  • koz → khoang, hoz2 → hoàng.
  • koj → khoai ……… Ngoại lệ: aj → oay, laj haj → loay hoay.
  • 1ow → ngoao. (9+43=52)

  C. HÌNH TÓM TẮT QUI ƯỚC


  Để thực tập và nhanh chóng nhớ 46 qui ước, bạn có thể dùng hình trên đây làm nền hình (background) trên máy bằng cách:

  > Nhấp chuột phải tại hình rồi “Save image as… DESKTOP-TBT-MS.PNG” vào Document.
  > Rồi vào thư mục để mở hình ra > Nhấp chuột phải chọn “Set as Desktop Background”.
  > Xong, đóng hoặc thu nhỏ tất cả cửa sổ các chương trình đang sử dụng (trừ Word với File hướng dẫn).
  >Thu hẹp màn hình Word để thấy hình cách gõ bên phải màn hình.
  > Đối chiếu hình cách gõ và các ví dụ trong bài hướng dẫn - hãy gõ lại theo các ví dụ, sẽ quen với cách gõ ngay.

  Sau khi làm xong các bước ở trên thì màn hình máy bạn sẽ tương tự như sau:


  D. TẢI XUỐNG WINVNKEY VÀ SỬ DỤNG

  I. TẢI XUỐNG WINVNKEY ĐỂ DÙNG PHƯƠNG PHÁP GÕ TẮT TBT-MS

  Để tải xuống bản nén sẵn phương pháp gõ tắt TBT-ms, chỉ cần nhấp link sau đây thì sẽ tự động được tải vào máy:

  Ø Cho máy và ứng dụng 32 bit.
  https://sourceforge.net/projects/chuvietnhanh/files/winvnkey5.5.456-TBT-ms-32bit.zip/download

  Download chuvietnhanh from SourceForge.net

  Type fast Vietnamese
  sourceforge.net


  1) Sau khi tải về bạn mở thư mục chứa file mình vừa tải về lên. Nhấp chuột phải chọn Extract Here (có thể dùng WinRAR, WinZip, v.v… để giải nén).
  2) Tắt UniKey hoặc bộ gõ Tiếng Việt khác đang sử dụng.
  3) Mở folder winNT → Nhấp đôi chuột tại winvnkey.exe → Sẽ thấy Trang Chính WinVNKey như sau.


  4) Nhấp nút OK xong, bạn có thể gõ tắt theo các ví dụ trên và máy sẽ hiện ra chữ Việt trọn vẹn.

  Ø Cho máy và ứng dụng 64 bit.
  https://sourceforge.net/projects/chuvietnhanh/files/winvnkey5.5.457-TBT-ms-64bit.zip/download

  Download chuvietnhanh from SourceForge.net

  Type fast Vietnamese
  sourceforge.net


  1) Sau khi tải về bạn mở thư mục chứa file mình vừa tải về lên. Nhấp chuột phải chọn Extract Here (có thể dùng WinRAR, WinZip, v.v… để giải nén).
  2) Tắt UniKey hoặc bộ gõ Tiếng Việt khác đang sử dụng.
  3) Mở folder win-x64 → Nhấp đôi chuột tại winvnkey.exe → Sẽ thấy Trang Chính WinVNKey như sau.


  4) Nhấp nút OK xong, bạn có thể gõ tắt theo các ví dụ trên và máy sẽ hiện ra chữ Việt trọn vẹn.

  Hiện tại, WinVNKey vẫn chưa dùng được trên cả 32 bit và 64 bit. nên mỗi lần cần dùng trong môi trường nào thì phải dùng luân chuyển. Nếu gõ bản WinVNKey 32 bit mà không bung ra chữ Việt, bạn đổi qua dùng bản WinVNKey 64 bit thì sẽ bung ra chữ Việt.

  Vài ví dụ để tập gõ theo cách TBT-ms với WinVNKey

  1) Bài thơ “Thu Điếu” của Nguyễn Khuyến:
  Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
  Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo
  Sóng biếc theo làn hơi gợn tí
  Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo
  Tầng mây lơ lững, trời xanh ngắt
  Ngõ trúc quanh co, khách vắng teo
  Tựa gối ôm cần lâu chẳng được
  Cá đâu đớp động dưới chân bèo


  Bài thơ “Thu Điếu” gõ theo cách TBT-ms với WinVNKey:
  Ao 4u lah5 leo4 n[s 5og veo
  M8t5 2is 4yl2 c6u be1 teo3 teo
  Sog1 bis 4eo lan2 h]I g]n5 ti1
  La1 vag2 5[s jo1 se4 d[a veo2
  T6g2 m6y l] l[g4, 5]i2 xah 19t
  !o4 5uc qah co, kak v9g1 teo
  T[a5 g8i1 8m c6n2 l6u 29g3 d[s5
  Ca1 d6u d]p d8g5 z[j1 26n beo2


  2) Bài thơ “Qua đèo Ngang” của Bà Huyện Thanh Quan:
  Bước tới đèo Ngang, bóng xế tà,
  Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.
  Lom khom dưới núi, tiều vài chú,
  Lác đác bên sông, chợ mấy nhà.
  Nhớ nước đau lòng, con quốc quốc,
  Thương nhà mỏi miệng, cái gia gia.
  Dừng chân đứng lại trời, non, nước,
  Một mảnh tình riêng, ta với ta.


  Bài thơ “Qua đèo Ngang” gõ theo cách TBT-ms với WinVNKey:
  B[s t]i1 deo2 !ag bog1 x71 ta2,
  Co3 c6y 2en la1 da1 2en hoa.
  Lom kom z[j1 nui1, tiw2 vai2 2u1,
  Lac dac b7n s8g, 2]5 m6y1 3a2.
  #]1 n[s dau log2, con q8c q8c,
  $[z 3a2 moi3 miz5, cai1 ja ja.
  Z[g2 26n d[g1 lai5 5]i2, non, n[s,
  M85t mah3 tih2 riz, ta v]i1 ta.


  II. ĐIỀU CHỈNH WINVNKEY ĐỂ DÙNG CHUNG PHƯƠNG PHÁP TBT-MS VỚI TRANG GÕ TẮT TỰ TẠO CỦA RIÊNG MÌNH

  Nếu ta muốn tự qui ước gõ tắt một số từ thường dùng như: |mvt = máy vi tính| |vn = Việt Nam|, v.v…, ta có thể cài vào WinVNKey trang gõ tắt của riêng ta để dùng chung với phương pháp gõ tắt TBT-ms.

  Cách điều chỉnh như sau:
  1. Mở trang Chính WinVNKey như hình sau đây.


  Hình: Trang Chính WinVNKey

  2. Nhấn chuột chữ “Macro” xanh ở hình trên, sẽ hiện ra khung “Chọn Lựa Macro”. Trong khung này, chọn trang “Tệp Macros” > trong hộp nhỏ kế chữ “Trang Macro” chọn “6. Từ Lười: phải gõ ở đầu cụm chữ…” > tick chọn bôi đen “Thường dùng”, như hình sau đây:


  Hình: Khung “Chọn Lựa Macro”.

  3. Nhấn nút “Biên soạn”, ở góc dưới khung “Chọn Lựa Macro”, sẽ hiện ra khung “Biên soạn Macro Từ Lười” để bạn cài đặt các qui ước gõ tắt của riêng bạn cho tệp “Thường dùng”, như hình sau đây:


  Hình: Khung “Biên soạn Macro Từ Lười” cho tệp gõ tắt “Từ thường dùng”.

  Ví dụ, muốn thêm macro |mvt = máy vi tính| vào tệp “Từ thường dùng”, bạn làm như sau:
  - Nhấn nút “Thêm”.
  - Gõ macro “mvt” và “máy vi tính” vào 2 ô dưới đáy.
  - Nhấn nút “Nhập vào”. Tức thì, macro |mvt = máy vi tính| sẽ thêm vào khung ở trên.
  - Sau cùng, nhấn nút X ở góc trên để đóng lại và macro sẽ được lưu trữ.

  Điều chỉnh như trên là ta có thể dùng trang gõ tắt tự tạo của riêng mình chung với phương pháp gõ tắt TBT-ms.

  E. LỜI CUỐI

  • Ưu điểm nổi bật của WinVNKey là cung cấp sẵn phương tiện cho người dùng để họ tự thiết kế kiểu gõ dấu và các macros tốc ký cho riêng mình. Nếu bạn nghĩ ra kiểu gõ dấu hay cách gõ gõ tắt mà bạn thích thì bạn có thể tự cài đặt vào WinVNKey bằng cách xem bài mẫu sau để biết cách cài đặt tương tự “Hướng dẫn tải và cài đặt WinVNKey để dung phương pháp gõ tắt TBT-ms”http://chuvietnhanh.sourceforge.net/HuongDanTaiVaCaiDatWinvnkeyDeDungPhuongPhapGoTatTBTms.htm

  • WinVNKey có thể gõ chữ của hơn 30 các nước khác bằng macros. Mời xem bài “Vài nét về chức năng đa ngôn ngữ của WinVNKey” ở http://chuvietnhanh.sourceforge.net/VaiNetVeChucNangDaNgonNguCuaWinvnkey.htm .

  • WinVNKey còn là bộ gõ đa năng. Để hiểu thêm các chức năng đa dạng khác, xin mời xem bài “Vài chức năng đặc biệt của phần mềm gõ WinVNKey ” ở: http://chuvietnhanh.sf.net/VaiChucNangDacBietCuaPhanMemGoWinvnkey.htm

  • WinVNKey thì đa năng như MS Word; còn Unikey, VPSKeys, … thì đơn giản như Notepad. Vì đa năng hơn, giao diện của WinVNKey phải phức tạp hơn các bộ gõ khác, tựa như MS Word nhìn phức tạp hơn Notepad. Đó là cái giá phải trả để có thêm chức năng. Do đó, chỉ ai chịu khó học hỏi WinVNKey hoặc MS Word thì mới dùng được hết các chức năng cao cấp của nó.

  • Phương pháp này do TS. Ngô Đình Học, tác giả bộ gõ WinVNKey (http://winvnkey.sf.net), đã tích hợp cách tốc ký trong bài Tốc ký chữ Việt của tác giả Trần Tư Bình vào WinVNKey.

  ___________________________________________________________________

  © Trần Tư Bình (Email:tubinhtran@gmail.com, Web:Chữ Việt Nhanh http://chuvietnhanh.sf.net).
   

  Chia sẻ

  dihutahoanbp thích nội dung này.
  #1 Chữ Việt Nhanh, 4/11/14
  Sửa lần cuối: 28/1/18
 2. Chữ Việt Nhanh

  Tham gia:
  30/10/14
  Được thích:
  52
  Chữ Việt Nhanh
  Ba cuộc thi có thưởng về tốc ký Chữ Việt Nhanh đã trôi qua 3 tháng.
  Nay xin viết vài lời để đưa bài này lên lại vị trí trang 1 (hoặc trang 2) của khu vực Chữ Việt Nhanh.
   
  Trịnh Thị Huỳnh Như thích nội dung này.
 3. Lá xanh

  Lá xanh Thành viên

  Tham gia:
  1/6/15
  Được thích:
  5
  Lá xanh
  bài viết hữu ích quá
   
  Chữ Việt Nhanh thích nội dung này.
 4. hoale07

  hoale07 Thành viên

  Tham gia:
  1/4/15
  Được thích:
  25
  hoale07
  hay quá! cảm ơn ad
   
  Chữ Việt Nhanh thích nội dung này.
 5. Chữ Việt Nhanh

  Tham gia:
  30/10/14
  Được thích:
  52
  Chữ Việt Nhanh
  Qua năm 2016 vẫn tiếp tục 12 cuộc Đố Vui Có Thưởng cho 12 tháng, vào mỗi ngày đầu tháng. Tổng giải thưởng cho mỗi cuộc thi là 10 triệu vnđ.

  Đợt 10 sẽ bắt đầu lúc 9 giờ sáng vn ngày đầu tiên của tháng 1 năm 2016.

  Tham gia thi ở Fanpage Chữ Việt Nhanh http://facebook.com/fanpageCVN

  Dựa vào bài "Phương Pháp Mới Gõ Tắt Chữ Việt Với WinVNKey" này để thi.

  https://tinhte.vn/threads/phuong-phap-moi-go-tat-chu-viet-voi-winvnkey.2384297/#post-43632096

  Phương pháp mới gõ tắt chữ Việt với WinVNKey

  PHƯƠNG PHÁP MỚI GÕ TẮT CHỮ VIỆT VỚI WINVNKEY Trần Tư Bình & Ts. Ngô Đình Học Nghiền ngẫm 40 phút, tiết kiệm gần 40% thời gian gõ A. Giới thiệu...
  tinhte.vn

  hoặc link: http://chuvietnhanh.sourceforge.net/PhuongPhapMoiGoTatChuViet.htm

  Người tham gia thi cho biết cách gõ các phím nào khi dùng bộ gõ WinVNKey (Kiểu gõ dấu Tubinhtran-MS + 31 qui ước gõ tắt Tubinhtran + gõ phụ âm kép đầu chữ bằng một phím) để bung ra chữ Việt chuẩn.

  Một khi đã quen với cách thi năm 2016 này thì khi tải xuống bộ gõ WinVNKey, bật vài tùy chọn thì gõ tiếng việt rất nhanh, tiết kiệm được gần 40% thời gian.

  Mời các bạn cùng tham gia.
   
 6. luattoanlong

  luattoanlong Dự bị

  Tham gia:
  20/6/15
  Được thích:
  1
  luattoanlong
  hay quá, lại được mở mang kiến thức. Cảm ơn chủ topic nhiều
   
  Chữ Việt Nhanh thích nội dung này.
  1. Chữ Việt Nhanh

   Tham gia:
   30/10/14
   Được thích:
   52
   Chữ Việt Nhanh
   Chữ Việt Nhanh @luattoanlong Cảm ơn bạn.
   Mời bạn tham gia ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG ĐỢT 10 - Phương Pháp Mới Gõ Tắt Chữ Việt Với WinVNKey.
   PHẦN 1: (Giải 1 triệu vnđ) Đúng và sớm nhất.
   PHẦN 2: (Ba giải: giải Nhất 5 triệu, Nhì 3 triệu, Ba 1 triệu) Đúng, đủ & may mắn.
   Bạn tham gia phần nào cũng được, hoặc cả 2 phần.

   HẠN CHÓT THAM GIA Phần 1&2: cuối ngày 10-01-2016.

   MỤC ĐÍCH: Tham gia đố vui, ngoài cơ hội trúng giải, bạn còn có dịp học phương pháp mới gõ tắt chữ Việt có hệ thống trong bộ gõ WinVNKey. Gõ tắt mà máy vi tính vẫn hiện ra chữ Việt trọn vẹn.

   Một khi đã quen với cách thi này, bạn tải xuống bộ gõ WinVNKey, bật vài tùy chọn thì bạn gõ tiếng việt rất nhanh, tiết kiệm được gần 40% thời gian gõ.

   Xin xem chi tiết ở: https://www.facebook.com/fanpageCVN...5284163899257/941275855966752/?type=3&theater

   ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG ĐỢT 10 - Phương Pháp Mới Gõ Tắt Chữ Việt Với WinVNKey. PHẦN 1: (Giải 1 triệu vnđ) Đúng và sớm...

   Người đăng: Fanpage Chữ Việt Nhanh vào Thứ Năm, 31 Tháng 12, 2015
   Source
    
 7. thungthung12

  thungthung12 Thành viên

  Tham gia:
  7/1/16
  Được thích:
  3
  thungthung12
  ôm cái máy tính bao năm mà giờ mới biết đến cái này
  nghe có vẻ mình ngu ngu kiểu gì ấy
   
  Chữ Việt Nhanh thích nội dung này.
 8. seoerhlv

  seoerhlv Dự bị

  Tham gia:
  4/9/15
  Được thích:
  0
  seoerhlv
  gõ dc như vậy cũng mất nhiều time phết nhỉ
   
 9. hoanbp

  Tham gia:
  16/4/09
  Được thích:
  102
  hoanbp
  Hy vọng kiểu gõ này được áp dụng rộng rãi
   
  Chữ Việt Nhanh thích nội dung này.
 10. job.stevie

  job.stevie Dự bị

  Tham gia:
  14/1/16
  Được thích:
  1
  job.stevie
  Tôi chưa từng dùng kiểu gõ mới này.

  Tuy nhiên, đọc qua tôi thấy kiểu gõ mới này có khuyết điểm là cần phải ghi nhớ một bộ quy tắc lớn.
  Ví dụ đối với kiểu gõ VNI người ta chỉ cần ghi nhớ quy tắc cho 10 phím, 10 phím từ 0 đến 9
  đối với kiểu gõ Telex người ta cần ghi nhớ 7 phím w, s, j, f, r, z, x, và kèm với các phím gõ nhân đôi.

  Đại đa số người việt đều ngại phải ghi nhó nhiều, nhất là đối với bộ phận vừa mới tiếp cận với máy tính.
  Nên muốn kiểu gõ phát triển rộng rãi thì cần khắc phục khuyết điểm này.

  Ở quan điểm cá nhân, tôi nghĩ đặng cái này mất cái kia. Tức, muốn gõ nhanh thì buộc phải ghi nhớ nhiều, và ngược lại.
   
  Chữ Việt Nhanh thích nội dung này.
 11. Chu Cẩm Tú Linh

  Chu Cẩm Tú Linh Thành viên

  Tham gia:
  12/1/15
  Được thích:
  8
  Chu Cẩm Tú Linh
  Tôi dùng kiểu VNI với Unikey đã gần 7 năm. Nhưng khi đọc được bài viết về WinVNKey tôi đã lập tức đi học nó, vì bản thân tôi khi viết bài đã luôn viết tắt tắt kiểu gần quy ước WinVNKey nên điều này giúp tôi học WinVNKey có nhanh hơn. Sau một thời gian sử dụng thì khi tôi dùng VNI hoặc Telex lại thì thấy gõ quá nhiều. Tôi thích WinVNKey vì nó gõ ít bàn phím mà bung ra được nhiều từ, ngắn ngay từ những nguyên âm nhỏ nhất.
   
  Chữ Việt Nhanh thích nội dung này.
 12. moonle1412

  moonle1412 Dự bị

  Tham gia:
  15/1/16
  Được thích:
  1
  moonle1412
  Khó quá, giờ sao thay đổi thói quen gõ này được đây
   
 13. Chữ Việt Nhanh

  Tham gia:
  30/10/14
  Được thích:
  52
  Chữ Việt Nhanh
  Mời các bạn tham gia ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG ĐỢT 11 - Phương Pháp Mới Gõ Tắt Chữ Việt Với WinVNKey.
  PHẦN 1: (Giải 1 triệu vnđ) Đúng và sớm nhất.
  PHẦN 2: (Ba giải: giải Nhất 5 triệu, Nhì 3 triệu, Ba 1 triệu) Đúng, đủ & may mắn.
  Bạn tham gia phần nào cũng được, hoặc cả 2 phần.

  HẠN CHÓT THAM GIA Phần 1&2: cuối ngày 10-02-2016.

  MỤC ĐÍCH: Tham gia đố vui, ngoài cơ hội trúng giải, bạn còn có dịp học phương pháp mới gõ tắt chữ Việt có hệ thống trong bộ gõ WinVNKey. Gõ tắt mà máy vi tính vẫn hiện ra chữ Việt trọn vẹn.
  Một khi đã quen với cách thi này, bạn tải xuống bộ gõ WinVNKey, bật vài tùy chọn thì bạn gõ tiếng việt rất nhanh, tiết kiệm được gần 40% thời gian gõ.

  Xin xem chi tiết ở: https://www.facebook.com/fanpageCVN...5284163899257/957133507714320/?type=3&theater

  ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG ĐỢT 11 - Phương Pháp Mới Gõ Tắt Chữ Việt Với WinVNKey. PHẦN 1: (Giải 1 triệu vnđ) Đúng và sớm...

  Người đăng: Fanpage Chữ Việt Nhanh vào Chủ Nhật, 31 Tháng 1, 2016
  Source
   
 14. Chữ Việt Nhanh

  Tham gia:
  30/10/14
  Được thích:
  52
  Chữ Việt Nhanh

  Xin giới thiệu Phương Pháp Mới Gõ Tắt Chữ Việt trên diễn đàn Tính Tế tại đây.
  Hiện Fanpage Chữ Việt Nhanh đang tổ chức đợt Đố Vui Có Thưởng lần thứ 12 với tổng giá trị giải thưởng là 10,000,000đ.
  Đố vui gồm hai phần:

  1. PHẦN 1: Giải 1,000,000đ,dành cho người làm ĐÚNGSỚM nhất.
  2. PHẦN 2: Gồm 3 giải nhỏ dành cho những người làm ĐÚNG, ĐỦ & MAY MẮN.
  - Giải Nhất: 5,000,000₫
  - Giải Nhì: 3,000,000₫
  - Giải Ba: 1,000,000₫

  HẠN CHÓT THAM GIA Phần 1&2: cuối ngày 10-03-2016.
  Xin tham gia tại đây, cũng như để xem thể lệ cách tham gia đợt đố vui lần thứ 12 này.

  Đại diện Ban Tổ Chức.
  Chu Cẩm Tú Linh
   
 15. huukhanhmxd

  huukhanhmxd Dự bị

  Tham gia:
  4/3/16
  Được thích:
  1
  huukhanhmxd
  Ôi mình đã quen kiểu gõ trên unikey rồi, chắc là không thay đổi được nhưng mình cảm giác tốc độ ok rồi
   
  Chữ Việt Nhanh thích nội dung này.
 16. Chữ Việt Nhanh

  Tham gia:
  30/10/14
  Được thích:
  52
  Chữ Việt Nhanh


  Mời các bạn tham gia ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG ĐỢT 13 - Phương Pháp Mới Gõ Tắt Chữ Việt Với WinVNKey.
  PHẦN 1: (Giải 1 triệu vnđ) Đúng và sớm nhất.
  PHẦN 2: (Ba giải: giải Nhất 5 triệu, Nhì 3 triệu, Ba 1 triệu) Đúng, đủ & may mắn.
  Bạn tham gia phần nào cũng được, hoặc cả 2 phần.

  HẠN CHÓT THAM GIA Phần 1&2: cuối ngày10-04-2016.

  MỤC ĐÍCH: Tham gia đố vui, ngoài cơ hội trúng giải, bạn còn có dịp học phương pháp mới gõ tắt chữ Việt có hệ thống trong bộ gõ WinVNKey. Gõ tắt mà máy vi tính vẫn hiện ra chữ Việt trọn vẹn.
  Một khi đã quen với cách thi này, bạn tải xuống bộ gõ WinVNKey, bật vài tùy chọn thì bạn gõ tiếng việt rất nhanh, tiết kiệm được gần 40% thời gian gõ.

  Xin xem chi tiết ở: https://www.facebook.com/fanpageCVN...5284163899257/995008367260167/?type=3&theater

  ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG ĐỢT 13 - Phương Pháp Mới Gõ Tắt Chữ Việt Với WinVNKey. PHẦN 1: (Giải 1 triệu vnđ) Đúng và sớm...

  Người đăng: Fanpage Chữ Việt Nhanh vào Thứ Năm, 31 Tháng 3, 2016
  Source
   
 17. Chữ Việt Nhanh

  Tham gia:
  30/10/14
  Được thích:
  52
  Chữ Việt Nhanh
  #19 Chữ Việt Nhanh, 2/5/16
  Sửa lần cuối: 19/2/17
  maylanhtrieuan thích nội dung này.
  #19 Chữ Việt Nhanh, 2/5/16
  Sửa lần cuối: 19/2/17
  1. maylanhtrieuan

   maylanhtrieuan Thành viên

   Tham gia:
   2/8/14
   Được thích:
   5
   maylanhtrieuan
   Chữ Việt Nhanh thích nội dung này.
   1
 18. vietmycomputer

  Tham gia:
  2/7/12
  Được thích:
  189
  vietmycomputer
  Thế những chữ cáu như ă ô ư â khi viết thường thì qui đổi như trên. Vậy khi muốn viết hoa những chữ ấy thì viết ntn.?
   
  Chu Cẩm Tú LinhChữ Việt Nhanh thích nội dung này.
  1. Chu Cẩm Tú Linh

   Chu Cẩm Tú Linh Thành viên

   Tham gia:
   12/1/15
   Được thích:
   8
   Chu Cẩm Tú Linh
   Chu Cẩm Tú Linh @vietmycomputer Vâng chào bạn, để viết hoa những chữ như ă ô ư â ta chỉ cần Shift + các phím ấn tương ứng, như phím 9 ra dấu ă thì Shift + 9 (thành "(" )sẽ ra Ă, tương tự 8 = ô thì Shift + 8 (phím * ) thì ra Ô, [ = Ư thì { = Ư, 6 = â thì ^ = Â
    
   Chữ Việt Nhanh thích nội dung này.
   1
  2. Chữ Việt Nhanh

   Tham gia:
   30/10/14
   Được thích:
   52
   Chữ Việt Nhanh
   #22 Chữ Việt Nhanh, 6/5/16
   Sửa lần cuối: 6/5/16
   Chữ Việt Nhanh @Chu Cẩm Tú Linh @vietmycomputer : Xin nói thêm phần trả lời của bạn Chu Cẩm Tú Linh như sau:
   Còn khi nếu muốn có dấu ví dụ như { thì bạn gõ "shift + gõ lặp phím [",
   hoặc muốn có dấu ^ thì gõ "shift + gõ lặp phím 6".
   hoặc muốn có dấu ( thì gõ "shift + gõ lặp phím 9".
   hoặc muốn có dấu * thì gõ "shift + gõ lặp phím 8".
    
   #22 Chữ Việt Nhanh, 6/5/16
   Sửa lần cuối: 6/5/16

Chia sẻ

Đang tải...