TTBC17 TV

Thảo luận trong 'Tinh tế bình chọn' bắt đầu bởi BaroTo, 24/12/17. Trả lời: 5120, Xem: 53424.

 1. thanhamthambenem

  Tham gia:
  14/10/16
  Được thích:
  3
  Best Answers:
  0
  thanhamthambenem
  1. Bình chọn TV trên 50" yêu thích nhất
  > Sony BRAVIA X9300E.
  2. Bình chọn TV dưới 50" yêu thích nhất
  > Toshiba U67.
  3. Bình chọn App coi TV online yêu thích nhất
  > MyTV.
  4. Bình chọn xu hướng TV của năm
  > 4K.
   
  AmbitiousMan thích nội dung này.
 2. jimcbl

  Tham gia:
  9/1/14
  Được thích:
  14
  Best Answers:
  0
  jimcbl
  ĐẠI BÀNG
  1. Bình chọn TV trên 50" yêu thích nhất
  > LG SIGNATURE OLED W7.
  2. Bình chọn TV dưới 50" yêu thích nhất
  > LG UJ750T.
  3. Bình chọn App coi TV online yêu thích nhất
  > YouTube.
  4. Bình chọn xu hướng TV của năm
  > OLED.
   
 3. De Bruyne

  De Bruyne Dự bị

  Tham gia:
  29/12/17
  Được thích:
  1
  Best Answers:
  0
  De Bruyne
  Trứng
  1. Bình chọn TV trên 50" yêu thích nhất
  > Sony BRAVIA X9300E.
  2. Bình chọn TV dưới 50" yêu thích nhất
  > Asanzo U8.
  3. Bình chọn App coi TV online yêu thích nhất
  > FPT Play.
  4. Bình chọn xu hướng TV của năm
  > HDR .
   
  AmbitiousMan thích nội dung này.
 4. ngohuyarsenal

  Tham gia:
  1/12/16
  Được thích:
  19
  Best Answers:
  0
  ngohuyarsenal
  ĐẠI BÀNG
  1. Bình chọn TV trên 50" yêu thích nhất
  > Xiaomi Mi TV 4.
  2. Bình chọn TV dưới 50" yêu thích nhất
  > Sony X7000E.
  3. Bình chọn App coi TV online yêu thích nhất
  > YouTube.
  4. Bình chọn xu hướng TV của năm
  > Dolby Atmos.
   
  AmbitiousMan thích nội dung này.
 5. SOFFELL-IP

  Tham gia:
  11/8/16
  Được thích:
  9
  Best Answers:
  0
  SOFFELL-IP
  ĐẠI BÀNG
  1. Bình chọn TV trên 50" yêu thích nhất
  > Sony BRAVIA X9300E.
  2. Bình chọn TV dưới 50" yêu thích nhất
  > Asanzo U8.
  3. Bình chọn App coi TV online yêu thích nhất
  > Netflix.
  4. Bình chọn xu hướng TV của năm
  > Dolby Atmos.
   
  AmbitiousMan thích nội dung này.
 6. Trường30999

  Trường30999 Dự bị

  Tham gia:
  17/12/17
  Được thích:
  1
  Best Answers:
  0
  Trường30999
  Trứng
  1. Bình chọn TV trên 50" yêu thích nhất
  > Samsung Q8.
  2. Bình chọn TV dưới 50" yêu thích nhất
  > Sony W750E.
  3. Bình chọn App coi TV online yêu thích nhất
  > YouTube.
  4. Bình chọn xu hướng TV của năm
  > 4K.
   
  AmbitiousMan thích nội dung này.
 7. VinhAB

  Tham gia:
  14/10/15
  Được thích:
  15
  Best Answers:
  0
  VinhAB
  ĐẠI BÀNG
  1. Bình chọn TV trên 50" yêu thích nhất
  > Sony BRAVIA A1 OLED.
  2. Bình chọn TV dưới 50" yêu thích nhất
  > Sony X7000E.
  3. Bình chọn App coi TV online yêu thích nhất
  > ZingTV.
  4. Bình chọn xu hướng TV của năm
  > Dolby Atmos.
   
  AmbitiousMan thích nội dung này.
 8. minhduy2207

  Tham gia:
  3/11/10
  Được thích:
  106
  Best Answers:
  0
  minhduy2207
  ĐẠI BÀNG
  1. Bình chọn TV trên 50" yêu thích nhất
  > Sony BRAVIA X9300E.
  2. Bình chọn TV dưới 50" yêu thích nhất
  > Sony W750E.
  3. Bình chọn App coi TV online yêu thích nhất
  > myK+.
  4. Bình chọn xu hướng TV của năm
  > Dolby Atmos.
   
  AmbitiousMan thích nội dung này.
 9. keongot113

  keongot113 Dự bị

  Tham gia:
  1/12/11
  Được thích:
  1
  Best Answers:
  0
  keongot113
  Trứng
  1. Bình chọn TV trên 50" yêu thích nhất
  > Samsung Q8.
  2. Bình chọn TV dưới 50" yêu thích nhất
  > Samsung MU6100.
  3. Bình chọn App coi TV online yêu thích nhất
  > FPT Play.
  4. Bình chọn xu hướng TV của năm
  > 4K.
   
 10. PhongTran01

  Tham gia:
  20/12/17
  Được thích:
  63
  Best Answers:
  0
  PhongTran01
  ĐẠI BÀNG
  1. Bình chọn TV trên 50" yêu thích nhất
  > Sony BRAVIA X9300E.
  2. Bình chọn TV dưới 50" yêu thích nhất
  > Sony X7000E.
  3. Bình chọn App coi TV online yêu thích nhất
  > YouTube.
  4. Bình chọn xu hướng TV của năm
  > Dolby Atmos.
   
  AmbitiousMan thích nội dung này.
 11. sutuvomoi1002

  sutuvomoi1002 Dự bị

  Tham gia:
  4/4/16
  Được thích:
  2
  Best Answers:
  0
  sutuvomoi1002
  Trứng
  1. Bình chọn TV trên 50" yêu thích nhất
  > Sony BRAVIA X9300E.
  2. Bình chọn TV dưới 50" yêu thích nhất
  > Sony W750E.
  3. Bình chọn App coi TV online yêu thích nhất
  > YouTube.
  4. Bình chọn xu hướng TV của năm
  > 4K.
   
  AmbitiousMan thích nội dung này.
 12. hieule0291

  Tham gia:
  3/2/10
  Được thích:
  148
  Best Answers:
  0
  hieule0291
  ĐẠI BÀNG
  1. Bình chọn TV trên 50" yêu thích nhất
  > LG SIGNATURE OLED W7.
  2. Bình chọn TV dưới 50" yêu thích nhất
  > LG UJ750T.
  3. Bình chọn App coi TV online yêu thích nhất
  > Film+.
  4. Bình chọn xu hướng TV của năm
  > HDR .
   
 13. Đại z

  Tham gia:
  14/11/15
  Được thích:
  5
  Best Answers:
  0
  Đại z
  ĐẠI BÀNG
  1. Bình chọn TV trên 50" yêu thích nhất
  > LG SIGNATURE OLED W7.
  2. Bình chọn TV dưới 50" yêu thích nhất
  > LG UJ750T.
  3. Bình chọn App coi TV online yêu thích nhất
  > YouTube.
  4. Bình chọn xu hướng TV của năm
  > 4K.
   
 14. xphuong

  Tham gia:
  2/5/10
  Được thích:
  63
  Best Answers:
  0
  xphuong
  ĐẠI BÀNG
  1. Bình chọn TV trên 50" yêu thích nhất
  > Sony BRAVIA X9300E.
  2. Bình chọn TV dưới 50" yêu thích nhất
  > Sony W750E.
  3. Bình chọn App coi TV online yêu thích nhất
  > FPT Play.
  4. Bình chọn xu hướng TV của năm
  > 4K.
   
  AmbitiousMan thích nội dung này.
 15. baotriet

  Tham gia:
  28/8/12
  Được thích:
  12
  Best Answers:
  0
  baotriet
  ĐẠI BÀNG
  1. Bình chọn TV trên 50" yêu thích nhất
  > Sony BRAVIA X9300E.
  2. Bình chọn TV dưới 50" yêu thích nhất
  > Sony X7000E.
  3. Bình chọn App coi TV online yêu thích nhất
  > YouTube.
  4. Bình chọn xu hướng TV của năm
  > 4K.
   
  AmbitiousMan thích nội dung này.
 16. Tiến Phạm VT

  Tham gia:
  11/1/17
  Được thích:
  262
  Best Answers:
  0
  Tiến Phạm VT
  ĐẠI BÀNG
  1. Bình chọn TV trên 50" yêu thích nhất
  > Sony BRAVIA X9300E.
  2. Bình chọn TV dưới 50" yêu thích nhất
  > Sony W750E.
  3. Bình chọn App coi TV online yêu thích nhất
  > YouTube.
  4. Bình chọn xu hướng TV của năm
  > HDR .
   
  AmbitiousMan thích nội dung này.
 17. bao phuc123

  bao phuc123 Dự bị

  Tham gia:
  15/6/16
  Được thích:
  1
  Best Answers:
  0
  bao phuc123
  Trứng
  1. Bình chọn TV trên 50" yêu thích nhất
  > LG SIGNATURE OLED W7.
  2. Bình chọn TV dưới 50" yêu thích nhất
  > Sony X7000E.
  3. Bình chọn App coi TV online yêu thích nhất
  > myK+.
  4. Bình chọn xu hướng TV của năm
  > HDR .
   
  AmbitiousMan thích nội dung này.
 18. TuanGT

  Tham gia:
  2/10/12
  Được thích:
  326
  Best Answers:
  0
  TuanGT
  ĐẠI BÀNG
  1. Bình chọn TV trên 50" yêu thích nhất
  > Sony BRAVIA X9300E.
  2. Bình chọn TV dưới 50" yêu thích nhất
  > Sony W750E.
  3. Bình chọn App coi TV online yêu thích nhất
  > YouTube.
  4. Bình chọn xu hướng TV của năm
  > 4K.
   
  AmbitiousMan thích nội dung này.
 19. 24honline

  Tham gia:
  22/3/17
  Được thích:
  12
  Best Answers:
  0
  24honline
  ĐẠI BÀNG
  1. Bình chọn TV trên 50" yêu thích nhất
  > Sony BRAVIA A1 OLED.
  2. Bình chọn TV dưới 50" yêu thích nhất
  > Sony X7000E.
  3. Bình chọn App coi TV online yêu thích nhất
  > FPT Play.
  4. Bình chọn xu hướng TV của năm
  > HDR .
   
  AmbitiousMan thích nội dung này.
 20. Amazing TT

  Tham gia:
  9/3/16
  Được thích:
  4
  Best Answers:
  0
  Amazing TT
  ĐẠI BÀNG
  1. Bình chọn TV trên 50" yêu thích nhất
  > Samsung Q9.
  2. Bình chọn TV dưới 50" yêu thích nhất
  > Samsung MU6100.
  3. Bình chọn App coi TV online yêu thích nhất
  > FPT Play.
  4. Bình chọn xu hướng TV của năm
  > OLED.
   
Đang tải...