TTBC23
Bộ Công an: Vạn Thịnh Phát lừa đảo 30.000 tỉ của 42.000 nhà đầu tư.
Bộ Công an: Vạn Thịnh Phát lừa đảo 30.000 tỉ của 42.000 nhà đầu tư. https://shorturl.at/OTWX1
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Bộ Công an: Vạn Thịnh Phát lừa đảo 30.000 tỉ của 42.000 nhà đầu tư.

https://shorturl.at/OTWX1
thread_background_url: https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2023/03/6345024_1_Orange.png
Là cái tập đoàn mua verocell cho dân SG chích đúng hông?
@hakuruno Suỵt, sao cậu nói quạch bò toẹt ra hết vậy
Khôn như mày :D
@hakuruno Còn thiếu nha... họ còn kết hợp với SCB để ra xe xét nghiệm Covít lưu động dùng kit test Việt Á ...nhé.
Ngạo nghễ lên nào, vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm nhất. Sao chóng quên ơn Vạn Thninj Phát thế :
Tội này ở đâu chứ ở VN nhẹ hều , ói ra vài trăm tỉ giải quyết hậu quả , ở tù 2 3 năm , còn hơn tỷ đô ăn bò kobe 10 đời thôi .