[QC] Khắc tên làm sản phẩm cho Bphone 3

579.983 lượt xem