Cảm ơn Tinh Tế x Khắc Tên đã tài trợ món quà đầu năm.
Cảm ơn Tinh Tế x Khắc Tên đã tài trợ món quà đầu năm. #TTBC #DayDaKhacTen #DayDaAppleWatch
Cảm ơn Tinh Tế x Khắc Tên đã tài trợ món quà đầu năm.
#TTBC
#DayDaKhacTen
#DayDaAppleWatch
Đẹp tuyệt
Chất chơi
Vừa em ra mua móc khóa cũng rút được giảm giá 80% kk
bác ra tận nơi mua ạ? bốc được mấy điểm?
đẹp
Yêu quá