TTBC23

TTBC23


Cập nhật lệnh SD - Tính tổng DIM kèm diễn giải chi tiết trên Autocad và copy vào Excel

TND NO
14/8/2023 11:41Phản hồi: 12
Cập nhật lệnh SD - Tính tổng DIM kèm diễn giải chi tiết trên Autocad và copy vào Excel
Đây là Video của NDAuto, công cụ này giúp tính nhanh tổng các DIM có trong bản vẽ và nhập vào Excel (vẫn giữ lại toàn bộ diễn giải của các DIM lẻ).
Công cụ này sẽ tự làm tròn theo Dim Style và có thể lấy số chỉnh sửa của Dim thay vì số thực tế của Dim.

📌Video cập nhật bản mới:

📌Link tải công cụ: https://1drv.ms/u/s!Ao15jNZmKgrHk45OE0heDxNFoIxHIw?e=NeYs8D
📌Công cụ này hoạt động tốt trên Windows 10 trở lên với .Net 4.5.
📌Nếu bạn dùng Windows 7 hãy cài .Net 4.5 trước khi cài chương trình NDAuto này vào Autocad nhé.
12 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Cái này ứng dụng cho trường hợp nào, có thiết thực ko
TND NO
ĐẠI BÀNG
3 months
@j_cage Dùng cho trường hợp bóc KL công trình mà cần để lại diễn giải từng DIM vào Excel đó bạn. Nhiều CĐT vẫn yêu cầu cụ thể như này lắm.
@TND NO Dự toán nhiều khi ko diễn giải đơn giản kiểu này. Biểu thức tính toán thường là tính thể tích, nhân với các cạnh còn lại, lồng trong ngoặc đơn đủ thứ. Ví dụ tính khối lượng ván khuôn thì mỗi phép tính cộng các dim này là ko đủ, cóp vào excell thì lại phải edit thôi!
TND NO
ĐẠI BÀNG
3 months
@j_cage Đúng rồi, cái này chủ yếu cho công tác tính tổng chiều dài thôi, chứ tính diện tích hay thể tích phức tạp thì phải sửa lại.
lỗi netload ntn ae giúp với:
Cannot load assembly. Error details: System.BadImageFormatException: Could not
load file or assembly 'file:///F:\lisp\NDAutoCadv1.6.0.1\NDAuto.Cad.dll' or one
of its dependencies. This assembly is built by a runtime newer than the
currently loaded runtime and cannot be loaded.
File name: 'file:///F:\lisp\NDAutoCadv1.6.0.1\NDAuto.Cad.dll'
at System.Reflection.Assembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase,
Evidence assemblySecurity, Assembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark,
Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection)
at System.Reflection.Assembly.InternalLoad(AssemblyName assemblyRef,
Evidence assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, Boolean forIntrospection)
at System.Reflection.Assembly.LoadFrom(String assemblyFile)
at Autodesk.AutoCAD.Runtime.ExtensionLoader.Load(String fileName)
at loadmgd()
WRN: Assembly binding logging is turned OFF.
To enable assembly bind failure logging, set the registry value
[HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) to 1.
Note: There is some performance penalty associated with assembly bind failure
logging.
To turn this feature off, remove the registry value
[HK
TND NO
ĐẠI BÀNG
3 months
@dung_hy_ Bạn cập nhật phiên bản dotnet của win lên bản mới hơn xem được không, dotnet 4.5.2, dotnet 4.8
@TND NO mình đã cập nhật lên 4.8.1 vân lỗi như thế
TND NO
ĐẠI BÀNG
3 months
@dung_hy_ Bạn cập nhật .net 4.5.2 xem sao bạn, mình tìm hiểu lỗi này thì nó báo là phiên bản .net trong máy của bạn đang là bản cũ, không nạp được file DLL đó
@TND NO giờ nó bị lỗi này AD giúp với:
Command: netload
Cannot load assembly. Error details: System.BadImageFormatException: Could not
load file or assembly
'file:///C:\Users\Admin\Desktop\NDAutoCadv1.6.0.1\NDAuto.Cad.dll' or one of its
dependencies. This assembly is built by a runtime newer than the currently
loaded runtime and cannot be loaded.
File name: 'file:///C:\Users\Admin\Desktop\NDAutoCadv1.6.0.1\NDAuto.Cad.dll'
at System.Reflection.Assembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase,
Evidence assemblySecurity, Assembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark,
Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection)
at System.Reflection.Assembly.InternalLoad(AssemblyName assemblyRef,
Evidence assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, Boolean forIntrospection)
at System.Reflection.Assembly.LoadFrom(String assemblyFile)
at Autodesk.AutoCAD.Runtime.ExtensionLoader.Load(String fileName)
at loadmgd()

=== Pre-bind state information ===
LOG: User = ADMIN\Admin
LOG: Where-ref bind. Location =
C:\Users\Admin\Desktop\NDAutoCadv1.6.0.1\NDAuto.Cad.dll
LOG: Appbase = file:///C:/Program Files/AutoCAD 2010/
LOG: Initial PrivatePath = NULL
Calling assembly : (Unknown).
===
LOG: This bind starts in LoadFrom load context.
WRN: Native image will not be probed in LoadFrom context. Native image will
only be probed in default load context, like with Assembly.Load().
LOG: Using application configuration file: C:\Program Files\AutoCAD
2010\acad.exe.Config
LOG: Using machine configuration file from
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\config\machine.config.
LOG: Attempting download of new URL
file:///C:/Users/Admin/Desktop/NDAutoCadv1.6.0.1/NDAuto.Cad.dll.
ERR: Failed to complete setup of assembly (hr = 0x8013101b). Probing terminated.
TND NO
ĐẠI BÀNG
25 days
@dung_hy_ Bạn thử chạy tool này trên bản cad đời mới hơn xem nhé, bạn đang dùng Autocad 2010 đúng không, phiên bản này dùng .net cũ quá nên không nạp tool này được
Tool chạy bản cad thấp nhất là bao nhiêu vậy ad chứ máy e hơi cùi
TND NO
ĐẠI BÀNG
24 days
@dung_hy_ Tool được build trên .net 4.5, vậy bạn cần phải cài Autocad 2015 trở lên nha. Nếu muốn chạy trên Autocad 2010 phải build xuống .net 3.5, lúc này một số thư viện không hỗ trợ nên phải code lại từ đầu.

Xu hướng

Bài mới

  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2023 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019