Card đồ họa Intel Arc A750 giảm giá còn 199usd.
Card đồ họa Intel Arc A750 giảm giá còn 199usd. Các card đồ họa rời Arc của Intel không vượt qua Nvidia hoặc AMD về hiệu năng thuần túy, nhưng chúng là một trong những GPU tốt nhất trên thị trường xét về mặt giá trị. Trên thực tế, Arc A750 là lựa chọn của chúng tôi cho card đồ họa 1080p tốt nhất để dò tia (ray tracing). Ban đầu giá bán là 289 đô la, A750 đã giảm xuống còn 250 đô la vài tháng trước. Hôm nay, card này lại có một đợt giảm giá lớn khác, xuống tận 199usd. Ban đầu trình điều khiển của card Intel không tốt lắm, nhưng đang được cải thiện đều đặn, nếu bạn đang tìm kiếm một card đồ họa tốt giá rẻ, có thể đây là một cân nhắc cho bạn. (theo PC World)
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Card đồ họa Intel Arc A750 giảm giá còn 199usd.

Các card đồ họa rời Arc của Intel không vượt qua Nvidia hoặc AMD về hiệu năng thuần túy, nhưng chúng là một trong những GPU tốt nhất trên thị trường xét về mặt giá trị. Trên thực tế, Arc A750 là lựa chọn của chúng tôi cho card đồ họa 1080p tốt nhất để dò tia (ray tracing). Ban đầu giá bán là 289 đô la, A750 đã giảm xuống còn 250 đô la vài tháng trước. Hôm nay, card này lại có một đợt giảm giá lớn khác, xuống tận 199usd.

Ban đầu trình điều khiển của card Intel không tốt lắm, nhưng đang được cải thiện đều đặn, nếu bạn đang tìm kiếm một card đồ họa tốt giá rẻ, có thể đây là một cân nhắc cho bạn.

(theo PC World)
Ghi chú: giá bên bển
@ntdieu Ko vênh nhiều đâu ông =))
AMD đã xem
Cười vô mặt
Xịn cho tầm trung giá rẻ