CUỘC THI CÓ THƯỞNG ĐỢT 6 Chữ Việt Nhanh & Chữ VN Song Song 4.0
2 thángBình luận: 78
631. Ghế trên ngồi tót sỗ sàng,
632. Buồng trong mối đã giục nàng kíp ra.

Gế trên wồi tot sỗ sàg,
Bùz trog mối dã jục nàg cip ra.

Geb treny woid tot sog sagl,
Buzd trogp moib das jucr nagl cip ra.

Nguyễn Phú Cường - 74371
633. Nỗi mình thêm tức nỗi nhà,
634. Thềm hoa một bước, lệ hoa mấy hàng

Nỗi mìh thêm tưc nỗi nhà,
Thềm hoa một bưs, lệ hoa mấy hàg

Noig mihl themy tucx noig nhal,
Themd hoa motf busx, lef hoa mayb hagl

Nguyễn Bo Duy Lập - 70622
635. Ngại ngùng giợn gió e sương,
636. hìn hoa bóng thẹn, trông gương mặt dày.

Wại wùg jợn jó e sưz,
hìn hoa bóg thẹn, trôg gưz mặt zày.

Wair wugl jonh joj e suzo,
hinl hoa bogj thenr, trogy guzo math zayl.

Vũ Phương Nam - 40895
637. Mối càng vén tóc bắt tay,
638. Nét buồn như cúc, điệu gầy như mai.

Mối càg vén toc băt tay,
Net bùl như cuc, dịw gầy như mai.

Moib cagl venj toc batx tay,
Net buld nhuo cuc, diwf gayd nhuo mai.

Vũ Xuân Bắc - 09878
639. Đắn đo cân sắc cân tài,
640. ép cung cầm nguyệt, thử bài quạt thơ.

Dắn do cân săc cân tài,
ep cug cầm wỵd, thử bài qạt thơ.

Danx do cany sacx cany tail,
ep cugp camd wydf, thuv bail qatr thoo.

Nguyễn Tuấn Vỹ - 12413
641. Mặn nồng một vẻ một ưa,
642. Bằng lòng khách mới tùy cơ dặt dìu.

Mặn nồg một vẻ một ưa,
Bằg lòg kak mới tỳ cơ zặt zìu.

Manh nogd motf vez motf uao,
Bagk logl kakp moix tyl coo zath ziul.

Nguyễn Đức Trung - 22931
643. Rằng: Mua ngọc đến Lam Kiều,
644. Sính nghi xin dạy bao nhiêu cho tường

Rằg: Mua wọc dến Lam Cìw,
Síh wi xin zạy bao nhiw cho từz

Ragk: Mua wocr denb Lam Ciwd,
Sihj wi xin zayr bao nhiwy cho tuzk

Nguyễn Bình Anh Thi - 19470
645. Mối rằng: đáng giá nghìn vàng,
646. Gấp nhà nhờ lượng người thương dám nài.

Mối rằg: dág já wìn vàg,
Gâp nhà nhờ lựz wừj thưz zám nài.

Moib ragk: dagj jaj winl vagl,
Gapb nhal nhok luzh wujk thuzo zamj nail.

Nguyễn Hoàng Minh Thư - 80633
Ha too
ĐẠI BÀNG
18 ngày
647. Cò kè bớt một thêm hai,
648. Giờ lâu ngã giá vàng ngoài bốn trăm.

Cò cè bơt một thêm hai,
Jờ lâu wã já vàg wòj bốn trăm.

Col cel botx motf themy hai,
Jok lauy was jaj vagl wojl bonb tramo.

Đặng Thị Thu Hà - 10798
649. Một lời thuyền đã êm dằm
650. Hãy đưa canh thiếp trước cầm làm ghi.

Một lời thỳl dã êm zằm
Hãy dưa cah thif trưs cầm làm gi.

Motf loik thyld das emy zamk
Hays duao cahp thifb trusx camd laml gi.

Hồ Ngọc Minh Quang - 83024
651. Định ngày nạp thái vu qui,
652. Tiền lưng đã sẵn việc gì chẳng xong

Dịh wày nạp thái vu qi,
Tìl lưg dã sẵn vịs jì chẳg xog

Dihr wayl napr thaij vu qi,
Tild lugo das sanw visf jil chagv xogp

Nguyễn Thị Thanh Thảo - 89398
653. Một lời cậy với Chung công,
654. Khất từ tạm lĩnh Vương ông về nhà.

Một lời cậy với Chug côg,
Kât từ tạm lĩh Vưz ôg về nhà.

Motf loik cayf voix Chugp cogy,
Katb tuk tamr lihs Vuzo ogy ved nhal.

Phạm Đức Minh Phúc - 27800
655. Thương tình con trẻ cha già,
656. Nhìn nàng ông những máu sa ruột dàu:

Thưz tìh con trẻ cha jà,
Nhìn nàg ôg nhữg máu sa rụd zàu:

Thuzo tihl con trez cha jal,
Nhinl nagl ogy nhugw mauj sa rudf zaul:

Nguyễn Tuấn Anh - 70975
657. Nuôi con những ước về sau,
658. Trao tơ phải lứa, gieo cầu đáng nơi.

Nuj con nhữg ưs về sau,
Trao tơ fải lứa, jeo cầu dág nơi.

Nujy con nhugw usx ved sau,
Trao too faiz luax, jeo caud dagj noio.

Vũ Đình Thiên - 15287
Phuong 11
ĐẠI BÀNG
17 ngày
659. Trời làm chi cực bấy trời,
660. Này ai vu thác cho người hợp tan

Trời làm chi cực bấy trời,
Này ai vu thac cho wừj hợp tan

Troik laml chi cuch bayb troik,
Nayl ai vu thac cho wujk hoph tan

Lê Hà Mỹ Phương - 51479
661. Búa rìu bao quản thân tàn,
662. Nỡ đầy đọa trẻ, càng oan khốc già.

Búa rìu bao qản thân tàn,
Nỡ dầy dọa trẻ, càg ol kôc jà.

Buaj riul bao qanz thany tanl,
Now dayd doar trez, cagl olp kocb jal.

Nguyễn Hoàng Duyệt - 00452
663. Một lần sau trước cũng là,
664. Thôi thì mặt khuất chẳng thà lòng đau

Một lần sau trưs cũg là,
Thôi thì mặt kâd chẳg thà lòg dau

Motf land sau trusx cugs lal,
Thoiy thil math kadb chagv thal logl dau

Lê Khắc Khải - 04559
665. Theo lời càng chảy dòng châu,
666. Liều mình ông rắp gieo đầu tường vôi.

Theo lời càg chảy zòg châu,
Lìw mìh ôg răp jeo dầu từz vôi

Theo loik cagl chayz zogl chauy,
Liwd mihl ogy rapx jeo daud tuzk voiy.

Nguyễn Lê Minh Tiến - 89738
667. Vội vàng kẻ giữ người coi,
668. Nhỏ to nàng lại tìm lời khuyên can:

Vội vàg cẻ jữ wừj coi,
Nhỏ to nàg lại tìm lời kyl can:

Voif vagl cez juw wujk coi,
Nhoz to nagl lair timl loik kyly can:

Hoàng Thái Tú - 68864


Tải app Tinh tế

Tải app Tinhte - Theo dõi thông tin mà bạn yêu thích

Tải app TinhteTải app Tinhte
Tải app Tinh tế cho Android trên Google PlayTải app Tinh tế cho iPhone, iPad trên App Store

Đang theo dõi
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2021 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: 209 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
  • Số điện thoại: 02862713156
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019