e khum nhận đc đồng QC nào nhưng phải khen cái Capcut này đỉnh vãi luôn ấy. quan trọng là free....
e khum nhận đc đồng QC nào nhưng phải khen cái Capcut này đỉnh vãi luôn ấy. quan trọng là free. tất nhiên ko thể so với AE hay Pr nhưng chỉ đúng với project cần chuyên nghiệp như quảng cáo, phim, 3d... Còn ng dùng cá nhân cứ capcut cho em
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
e khum nhận đc đồng QC nào nhưng phải khen cái Capcut này đỉnh vãi luôn ấy. quan trọng là free. tất nhiên ko thể so với AE hay Pr nhưng chỉ đúng với project cần chuyên nghiệp như quảng cáo, phim, 3d... Còn ng dùng cá nhân cứ capcut cho em
Mua cái pro của nó cũng ngon, nhất là ai sản xuất content nghiệp dư là quá đỉnh.
sản phẩm của cạp cợt 😍
glcial_boy
ĐẠI BÀNG
3 tháng
tôi lại nhớ trên fb có bài viết trong nhóm việc làm IT, nói rằng em pro capcut thì xin việc có dễ ko
Mắc ói quá