Hề hước…….
Hề hước…….
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Hề hước…….
lỗi này quen quen ta
Cười vô mặt
Cười vô mặt
Chắc in sẵn nên chưa kịp update.
Biếu mà đánh sai thành cho. Nản cho anh nhân viên đánh máy này.
Đánh câu này nhìu lần quá nên quen tay ấy mà
tk07vt
ĐẠI BÀNG
4 tháng
Đúng sứ hài