[Kết quả game TTBC23]: Tặng danh sách quà trị giá 20.907.000đ
[Kết quả game TTBC23]: Tặng danh sách quà trị giá 20.907.000đ Chúc mừng Đại bàng @mdh_1108 đã trúng giải hạng mục SmartHome :triumph: Link game: https://tinhte.vn/thread/ttbc23-moi-binh-chon-hang-muc-smarthome-trung-qua-tri-gia-gan-21-trieu.3743592
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.