TTBC23
Nếu không xài các apps: Instagram, Uber hay Asphalt 9 thì IP15 pro/max chắc không nóng đâu nhỉ?
Nếu không xài các apps: Instagram, Uber hay Asphalt 9 thì IP15 pro/max chắc không nóng đâu nhỉ?
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Nếu không xài các apps: Instagram, Uber hay Asphalt 9 thì IP15 pro/max chắc không nóng đâu nhỉ?
Mình có xài Instagram nhưng chắc ko xài nhiều nên chưa thấy nóng.
nếu không xài iPhone 15 chắc chắn là máy không bị nóng.
@russia.usa.lc chân lý, không thể cãi đc luôn
App EVNHCMC nữa, cứ mở lên là nó nóng, SE2020 cho hay.
@blacksun2511 ☀️ Còn VssID, VNeID nữa.
@NOW NOW Thử xem pônghub xem nó có nóng ko 😆
@blacksun2511 ☀️ Nóng dã man cụ ạ😅😅😅
không xài là không lo nóng =))
@Dương Quang Thế 9 cmn xác
Nóng ko bằng lượng đặt hàng iPhone 15 bờ rồ mắc
Không có 15prm trải nghiệm nên không biết 😂