Ngân hàng techcombank có máy CRM (chức năng nộp, rút tiền) khá tiện lợi, mình đang thích chức...
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.