Người yêu mua cho lon bia, đang đứng chọn  nãy giờ :D
Người yêu mua cho lon bia, đang đứng chọn nãy giờ :D
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Người yêu mua cho lon bia, đang đứng chọn nãy giờ 😁
Hun cái nè
nhất fen rồi fen ơi, chúc ngon miệng 😁
@hung.ngomanh phải chúc thằng em làm tốt nhiệm vụ chớ?
@nebazoc k cần chúc, nó sẽ làm tốt thôi fen 😁
lon bia gì to vậy
mlem mlem
Lon cỡ như cafe hai len ấy, vừa khít.
Đẹp đấy nhưng nghe mấy tay có kinh nghiệm nói cần mặc lọt khe để bím ko bị hầm, fen liên hệ tay đó hỏi lại xem.