Spotify sẽ tham gia smart home
Home Thing vốn là hai thiết bị smart home được Spotify xây dựng riêng, được cho rằng sẽ là thiết bị loa bluetooth có hình dạng khá độc đáo
Home Thing vốn là hai thiết bị smart home được Spotify xây dựng riêng, được cho rằng sẽ là thiết bị loa bluetooth có hình dạng khá độc đáo
đúng r, đổi mảng đi 😆 chớ làm nhạc mà tìm toàn thiếu
daicatiss
ĐẠI BÀNG
2 năm
Hay đó