Thoả thuận cung cấp & sử dụng dịch vụ

admin
16/10/2018 1:5Phản hồi: 12
THỎA THUẬN CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI TINH TẾ

Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ Mạng xã hội Tinh Tế (MXH Tinhte) này ("Thỏa thuận", "Điều khoản") bắt nguồn từ Các nguyên tắc của MXH và là điều khoản dịch vụ điều chỉnh mối quan hệ của chúng tôi với người dùng (thành viên) và những người khác tương tác với MXH cũng như các thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ của MXH mà chúng tôi gọi là “Dịch vụ của MXH" hoặc "Dịch vụ”. Bằng cách sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ của MXH, bạn đồng ý với Thỏa thuận này.

I. Mục đích, nội dung – Điều khoản sử dụng1. Mục đích, nội dung dịch vụ
- Mạng xã hội Tinh Tế (Tinhte) là nơi Thành viên chia sẻ, trao đổi thông tin về

khoa học và công nghệ về các xu hướng, thiết bị, công cụ khoa học và công nghệ.
- Mạng xã hội Tinh Tế là nơi Thành viên giới thiệu, tìm hiểu, chia sẻ, trao đổi
thông tin về các sản phẩm khoa học công nghệ mới trên thị trường Việt Nam và
thế giới.

2. Điều khoản sử dụng
- Để truy cập và sử dụng Dịch vụ MXH Tinhte, Thành viên phải đồng ý và tuân
theo các điều khoản được quy định tại Thỏa thuận này và quy định, quy chế mà MXH
Tinhte liên kết, tích hợp, bao gồm.
- Khi truy cập, sử dụng MXH Tinhte bằng bất cứ phương tiện (máy tính, điện thoại,
tivi, thiết bị kết nối Internet) hoặc sử dụng ứng dụng MXH Tinhte thì Thành viên cũng
phải tuân theo Quy chế này.
- Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của Thành viên, MXH Tinhte không ngừng hoàn
thiện và phát triển, vì vậy các điều khoản quy định tại Thỏa thuận cung cấp và sử dụng
dịch vụ MXH Tinhte có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải
thông báo trước tới Thành viên. MXH Tinhte sẽ công bố rõ trên Website, diễn đàn về

Quảng cáo


những thay đổi, bổ sung đó.
12 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

II. Đăng kí tài khoản và sử dụng dịch vụ

1. Thành viên tự chịu trách nhiệm về năng lực hành vi trong việc đăng ký tài khoản và
sử dụng MXH Tinhte. Trường hợp người sử dụng Internet dưới 14 tuổi muốn đăng ký
thành viên thì người giám hộ hợp pháp phải đồng ý và quyết định việc đăng ký thông tin
cá nhân của mình để thể hiện sự cho phép và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc
đăng ký đó.
2. Sau khi Thành viên đăng nhập vào hệ thống, Thành viên có thể thay đổi tên thành
viên. Tên thành viên phải tuân theo nội quy đặt tên theo quy định, không vi phạm những
điều cấm của Thỏa thuận này.
3. Thành viên phải đăng ký, đăng nhập để sử dụng Dịch vụ, chia sẻ thông tin trên MXH
Tinhte. Mỗi Thành viên chỉ được đăng ký 1 tài khoản trên MXH.
4. Trên Website của hệ thống MXH Tinhte xuất hiện link website, hoặc biểu tượng
website khác, những website này không thuộc kiểm soát hoặc sở hữu của MXH Tinhte.
Việc truy cập tới các trang khác này hoàn toàn có thể gặp rủi ro, nguy hiểm. Thành viên
hoàn toàn chịu trách nhiệm rủi ro khi sử dụng website liên kết này. MXH Tinhte sẽ
không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ website hoặc điểm đến nào ngoài trang
hệ thống các trang web của MXH Tinhte.
III. Các nội dung cấm trao đổi và chia sẻ trên mạng xã hội

Khi sử dụng các dịch vụ của hệ thống MXH Tinhte, nghiêm cấm Thành viên thực hiện
một số hành vi bao gồm nhưng không giới hạn sau:
1. Lợi dụng việc cung cấp, trao đổi, sử dụng thông tin trên MXH Tinhte nhằm mục đích:
- Chống lại Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an
ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền
chiến tranh xâm lược, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, chủng
tộc, tôn giáo;
- Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan,
phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
- Tuyệt đối không bàn luận, đăng tải các nội dung về các vấn đề chính trị.
2. Thành viên lợi dụng việc sử dụng hệ thống MXH Tinhte nhằm tiết lộ bí mật nhà
nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy
định bằng bất cứ hình thức nào trên hệ thống website MXH Tinhte.
3. Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ bị cấm hoặc truyền bá tác phẩm
báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm trên MXH Tinhte.
4. Khi giao tiếp với người dùng khác, Thành viên quấy rối, chửi bới, đả kích, làm phiền
hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá.
5. Thành viên có quyền sử dụng đối với hình ảnh của mình. Khi sử dụng hình ảnh của cá
nhân khác, Thành viên phải được sự đồng ý của cá nhân đó. Nghiêm cấm việc sử dụng
hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình
ảnh.
6. Lợi dụng mạng xã hội MXH Tinhte để thu thập thông tin của Thành viên, công bố
thông tin, tư liệu về đời tư của Thành viên khác.
7. Không được đặt tên thành viên (nick name, user name):
● Đặt tên thành viên theo tên của danh nhân, tên các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà
nước, tên của cá nhân, tổ chức tội phạm, phản động, khủng bố hoặc tài khoản có ý
nghĩa không lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục.
● Tên thành viên trùng với các Điều hành viên, Quản trị viên.
● Tên thành viên cố tình trùng với thành viên khác dưới mọi hình thức, kỹ thuật.
● Tên thành viên kiểu abc1, abc2, abc3.
● Tên thành viên bao gồm các ký tự không thấy hay ẩn đi.
8. Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân
dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc,..).
9. Nghiêm cấm quảng bá bất kỳ sản phẩm dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng
không giới hạn việc gửi, truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư
dây truyền, cơ hội đầu tư trên MXH Tinhte.
10. Lợi dụng MXH Tinhte để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận
liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật. Chia sẻ các tài khoản fshare, megashare, tenlua,
itunes, mediafire.
11. Cản trở trái pháp luật, gây rối, phá hoại hệ thống máy chủ; Cản trở việc truy cập
thông tin và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên MXH Tinhte.
12. Sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã của các tổ chức, cá nhân, thông tin riêng,
thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.
13. Trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web Internet, dịch
vụ dựa trên web, hoặc các phương tiện khác để gỡ bỏ, thay đổi, bỏ qua, lẩn tránh, cản
trở, hoặc phá hoại bất kỳ bản quyền, thương hiệu, hoặc các dấu hiệu về quyền sở hữu
khác được đánh dấu trên Nội dung (như logo) hoặc bất kỳ hệ thống kiểm soát dữ liệu,
thiết bị, biện pháp bảo vệ nội dung khác cũng như các biện pháp hạn chế truy cập từ các
vùng địa lý khác nhau.
14. Trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web Internet, dịch
vụ dựa trên web, hoặc các phương tiện khác để sao chép, tải về, chụp lại, sản xuất lại,
nhân bản, lưu trữ, phân phối, tải lên, xuất bản, sửa đổi, dịch thuật, phát sóng, trình chiếu,
hiển thị, bán, truyền tải hoặc truyền lại nội dung.
15. Tạo ra, tái tạo, phân phối hay quảng cáo một chi tiết của bất kỳ nội dung mà không
có sự đồng ý của MXH Tinhte. Thành viên không được phép xây dựng mô hình kinh
doanh sử dụng các Nội dung cho dù là có hoặc không vì lợi nhuận. Nội dung được đề
cập tại MXH Tinhte bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ văn bản, đồ họa, hình ảnh, bố
trí, giao diện, biểu tượng, hình ảnh, tài liệu âm thanh và video, và ảnh tĩnh. Ngoài ra,
chúng tôi nghiêm cấm việc tạo ra các sản phẩm phát sinh hoặc vật liệu có nguồn gốc từ
hoặc dựa trên bất kỳ Nội dung nào bao gồm dựng phim, làm video tương tự, hình nền,
chủ đề máy tính, thiệp chúc mừng, và hàng hóa.
16. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên
MXH Tinhte xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
17. Tạo đường dẫn trái tới tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tạo, cài đặt, phát tán
các phần mềm độc hại, vi rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ
thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.
18. Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can
thiệp vào hệ thống MXH Tinhte.
19. Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng
nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ MXH Tinhte.
IV. Quy tắc quản lý xử phạt vi phạm người dùng

1. Các nguyên tắc đối với Thành viên:

- Thành viên vi phạm thỏa thuận cung cấp và sử dụng mạng xã hội thì tùy theo mức
độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt tương ứng.
- Trường hợp hành vi vi phạm của Thành viên chưa được quy định trong thỏa thuận
này thì tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, MXH Tinhte sẽ đơn phương, toàn
quyền quyết định mức xử phạt hợp lý.
- Hình thức xử phạt khóa tài khoản có thời hạn hoặc vĩnh viễn.
- Các hình thức xử phạt:
+ Hình thức xử phạt 1: Đình chỉ bài và gửi email cảnh cáo, nhắc nhở.
+ Hình thức xử phạt 2: Đình chỉ bài và gửi email cảnh cáo, nhắc nhở và khóa tài
khoản 07 ngày
+ Hình thức xử phạt 3: Đình chỉ bài và gửi email cảnh cáo và khóa tài khoản 30 ngày
hoặc khóa tài khoản vĩnh viễn.

2. Các hình thức xử phạt.

● Hình thức xử phạt 3, khóa tài khoản 30 ngày hoặc khóa vĩnh viễn được áp

dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau:
- Thành viên có hành vi lợi dụng MXH Tinhte nhằm chống phá nước Cộng Hòa Xã
Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Hành vi này bao gồm nhưng không giới hạn việc người
dùng đặt tên thành viên cá nhân trong phòng cộng đồng trùng tên với các vĩ nhân, các vị
anh hùng của dân tộc, các vị lãnh đạo của đảng và nhà nước, hoặc người dùng có sử
dụng hình ảnh, video, phát ngôn, chat... có chứa thông tin bàn luận về vấn đề chính trị
hoặc tiết lộ bí mật nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Thông tin, hình ảnh, video khiêu dâm: Thành viên đăng tải hình ảnh, âm thanh,
video khiêu dâm, chat sex hoặc đăng tải thông tin về địa chỉ phòng chát sex trực tiếp,
video khiêu dâm, tuyên truyền các có nội dung khiêu dâm.
- Thông tin cá cược, cờ bạc: Lợi dụng MXH Tinhte, người dùng đăng tải nội dung
thông tin, hình ảnh, âm thanh, video chứa thông tin để tổ chức các hình thức cá cược, cờ
bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.
- Lan truyền thông tin lừa đảo: Sử dụng văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc video có
chứa thông tin lừa đảo: giả làm chính thức hoặc các tổ chức, cá nhân; gian lận, lừa đảo
tài sản của người khác.
- Phá hoại hệ thống mạng xã hội MXH Tinhte: Thành viên lợi dụng việc sử dụng
sản phẩm để xâm nhập vào hệ thống máy chủ nhằm phá hoại sản phẩm hoặc cản trở việc
truy cập thông tin. Thành viên sử dụng công cụ kỹ thuật nhằm tăng điểm hoạt động, vật
phẩm hoặc nhằm treo máy, spam chat.
- Sử dụng phòng cộng đồng để lôi kéo tổ chức hội họp thực tế ở bên ngoài thực
hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
- Lan truyền thông tin quảng cáo, spam hàng loạt.
- Đã vi phạm bị cảnh cáo, nhắc nhở 2 lần mà vẫn tiếp tục vi phạm.

● Hình thức xử phạt 2, khóa tài khoản 07 ngày được áp dụng bao gồm nhưng
không giới hạn đối với các hành vi sau.

- Hành vi giao tiếp: Chát khiêu dâm ở mức độ nhẹ, spam chat, kích động các thành
viên khác đến các kênh khác của MXH Tinhte để gây rối hoặc tuyên truyền những thông
tin vi phạm.
- Xâm phạm riêng tư: Sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác, công khai những
tư liệu cá nhân và những thông tin của khác như danh tính, địa chỉ, số điện thoại mà chưa
được sự đồng ý và tiến hành gọi điện quấy nhiễu hoặc khích động người khác quấy
nhiễu.
- Công kích người khác: Sử dụng hình ảnh, thông tin, âm thanh hoặc video, xúc
phạm, đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo bang, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá
nhân.
- Vi phạm bản quyền: Ăn cắp các nội dung trên các kênh, sao chép hoặc trích dẫn
mà không được phép sử dụng bản quyền của người khác.
- Đã vi phạm bị cảnh cáo, nhắc nhở 1 lần mà vẫn tiếp tục vi phạm.

● Hình thức xử phạt 1, cảnh cáo, nhắc nhở được áp dụng bao gồm nhưng
không giới hạn đối với các hành vi sau.
- Công kích, xuyên tạc, xúc phạm nhân phẩm các thành viên khác.
- Lôi kéo công đồng thành viên có chủ đích bằng các câu view sai phạm, vi phạm
văn hóa đạo đức.
- Các hình ảnh video được đăng tải có tính chất nhạy cảm, khiêu gợi, dung tục.
V. Nội dung cung cấp, trao đổi thông tin.

1. Thành viên MXH Tinhte có thể liên hệ để cung cấp nhưng nội dung hoạt động phù
hợp với các lĩnh vực hoạt động của MXH Tinhte mà không vi phạm pháp luật hay quy
định của MXH Tinhte.
2. Nội dung đăng tải ở các chuyên mục phải tương thích, phù hợp với chủ đề mà MXH
Tinhte định hướng.
3. Các qui định về việc đăng tải nội dung trên MXH bao gồm nhưng không chỉ giới hạn
các điều khoản dưới đây:
- Trước khi viết bài vui lòng xem qua diễn đàn xem đã đề cập chưa.
- Nội dung tiêu đề, bài viết phải rõ ràng, nghiêm túc.
- Không gửi một nội dung ở nhiều nơi.
- Đối với các chuyên mục có sẵn mẫu, thành viên phải gởi bài theo mẫu qui định.
- Bài trả lời không lạc đề, phải có tính xây dựng, nội dung rõ ràng.
- Khi muốn cám ơn người gởi bài, chỉ cần nhấn nút lệnh “Thích".
4. MXH Tinhte không chứng thực bất kỳ nội dung nào được đăng tải bởi bất kỳ Thành
viên nào. MXH Tinhte không cho phép các hoạt động vi phạm bản quyền và xâm phạm
quyền sở hữu trí tuệ trên dịch vụ, và MXH Tinhte sẽ loại bỏ tất cả các nội dung phát
hành nếu được thông báo rằng những nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ mà không
cần thông báo trước.
5. Hệ thống website MXH Tinhte cho phép Thành viên đăng tải, các video, thông tin,
hình ảnh hoặc các nội dung khác lên trên website trừ những nội dung cấm được quy định
trong bản Thỏa thuận này và các văn bản pháp luật liên quan.
6. Thành viên là người thực hiện được quyền trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm, giao
lưu trực tuyến, bình chọn,... phù hợp với các quy định của MXH Tinhte. Thành viên
đồng ý rằng Thành viên sẽ không đăng tải lên MXH Tinhte các nội dung đã có bản
quyền, các bí mật thương mại hoặc các nội dung khác liên quan tới các quyền sở hữu trí
tuệ của bên thứ ba, trừ trường hợp Thành viên là chủ sở hữu hợp pháp của các nội dung
này hoặc có sự chấp thuận từ chủ sở hữu.
7. Thành viên có thể sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại dân sư, khả năng bị phạt vi
phạm hành chính hoặc bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu có hành vi vi phạm quyền tác
giả hoặc quyền liên quan.
8. Thành viên để MXH Tinhte tự do kinh doanh, sử dụng, phát tán, trình chiếu, chỉnh
sửa, biên soạn bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình
thức khác của Thành viên mà Thành viên cung cấp, trao đổi, chia sẻ thông qua việc sử
dụng hệ thống website MXH Tinhte một cách hoàn toàn miễn phí. Thành viên đồng ý từ
bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí hoặc các
chi trả khác liên quan đến việc MXH Tinhte kinh doanh, sử dụng, phát tán, trình chiếu,
chỉnh sửa, biên soạn bất kỳ hoặc tất cả những thông tin, hình ảnh mà Thành viên cung
cấp, chia sẻ, trao đổi của Thành viên.
9. Thành viên được quyền sử dụng lại thông tin đăng tải bao gồm nhưng không giới hạn
việc chỉnh sửa lại, biên soạn, phân tán, trình chiếu nội dung đăng tải đó vì mục đích cá
nhân hoặc phi thương mại.
10. Tại các khu vực được phép truyền phát hình ảnh, đăng tải bài viết, Thành viên có thể
chia sẻ thông tin, hình ảnh được phép dưới các định dạng MXH Tinhte mặc định. Thành
viên đồng ý cam kết thực hiện trách nhiệm đảm bảo sử dụng hợp pháp nội dung thông tin
số đưa lên đăng tải trên hệ thống mạng Internet.
11. Trong mọi trường hợp, MXH Tinhte được quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù
hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc
gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết, thông tin, hình
ảnh của Thành viên xuất hiện hay tồn tại trên hệ thống website MXH Tinhte.
12. Thành viên hiểu và đồng ý rằng, khi sử dụng website và phần mềm mạng xã hội này,
Thành viên sẽ tiếp nhận nhiều nội dung thông tin, hình ảnh được đăng tải từ nhiều nguồn
khác nhau. MXH Tinhte không chịu trách nhiệm về mức độ chính xác, tính hữu ích, độ
an toàn, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ liên quan tới những thông tin mà Thành viên khác
đăng tải. Khi sử dụng sản phẩm có thể Thành viên thấy một vài thông tin, bình luận do
Thành viên khác đăng tải không đúng sự thật, hoặc gây phản cảm, trong trường hợp này,
Thành viên có thể liên hệ với MXH Tinhte để tiến hành các biện pháp cần thiết để đảm
bảo quyền lợi.
13. MXH Tinhte quan tâm tới sự an toàn và riêng tư, quyền lợi của tất cả thành viên sử
dụng sản phẩm của mình, đặc biệt là trẻ em. Vì vậy, nếu Thành viên là cha mẹ hoặc
người giám hộ hợp pháp của Thành viên khác, Thành viên có trách nhiệm xem xét và
xác định sản phẩm, nội dung nào của MXH Tinhte thích hợp cho con em của mình.
Tương tự, nếu Thành viên là trẻ em thì Thành viên phải hỏi ý kiến cha mẹ hoặc người
giám hộ hợp pháp của mình về việc sản phẩm, nội dung mình sử dụng có phù hợp hay
không.
14. Khi Thành viên truy cập vào sản phẩm khác, ứng dụng hoặc website liên kết với
mạng xã hội này, Thành viên phải hiểu và tuân thủ những quy định về sản phẩm mà
Thành viên sử dụng. Có thể có những sản phẩm không thuộc quyền sở hữu của MXH
Tinhte, và do vậy Thành viên phải tự chịu trách nhiệm những rủi ro phát sinh khi sử
dụng sản phẩm này.
15. Nhằm đảm bảo sự hài lòng của khách hàng, MXH Tinhte luôn sáng tạo, nâng cấp sản
phẩm được tốt hơn, vì vậy, sản phẩm mạng xã hội này có thể được phát triển trên thiết bị
viễn thông hoặc công nghệ khác (nếu có), và do vậy có thể những thông tin liên quan cá
nhân sẽ được hiển thị bao gồm nhưng không giới hạn như địa điểm nơi Thành viên đang
sử dụng dịch vụ, sản phẩm.
16. Mạng xã hội này có nhiều tính năng, chức năng, tích hợp nhiều trò chơi, ứng dụng,
liên kết website vì vậy khi sử dụng sản phẩm này, Thành viên cần phải đọc kỹ các hướng
dẫn, quy định sử dụng sản phẩm.
VI. Quyền và nghĩa vụ của Thành viên 1. Được sử dụng dịch vụ của mạng xã hội MXH Tinhte theo đúng thỏa thuận sử dụng
dịch vụ giữa MXH Tinhte và Thành viên
2. Được bảo vệ bí mật thông tin riêng và thông tin cá nhân theo thỏa thuận bay và các
quy định của pháp luật về bảo mật thông tin cá nhân.
3. Tuân thủ quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội.
4. Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp, đưa trên mạng xã
hội MXH Tinhte.
5. Thành viên có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản, nếu những thông tin trên bị
tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì Thành viên phải chấp nhận những rủi ro phát sinh.
MXH Tinhte sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết
định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về
mọi tổn thất phát sinh.
6. Thành viên đồng ý sẽ thông báo ngay cho MXH Tinhte về bất kỳ trường hợp nào sử
dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của Thành viên hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ
hệ thống bảo mật nào. Thành viên cũng bảo đảm rằng, Thành viên luôn thoát tài khoản
của mình sau mỗi lần sử dụng.
7. Khi phát hiện ra lỗi của MXH Tinhte hay các nội dung vi phạm, Thành viên thông
báo cho Bộ phận quản lý nội dung MXH Tinhte qua phương thức sau:
- Website: https://www.tinhte.vn/forums/gop-y-ho-tro-ky-thuat.81/ - Email hotro@Tinhte.vn - Điện thoại: +84 28 22460095
8. Thành viên có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, bị truy tố trách nhiệm hình sự
nếu Thành viên vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan khi Thành viên sử dụng sản
phẩm MXH Tinhte này.
9. Thành viên phải tuân thủ tuyệt đối quy định về các hành vi cấm, các nội dung trao đổi
cung cấp thông tin được quy định trong quy chế này. Nếu vi phạm một hoặc nhiều hành vi, tùy thuộc vào mức độ vi phạm MXH Tinhte sẽ tiến hành khóa tài khoản vĩnh viễn và
có thể sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố Thành viên trước pháp luật nếu cần thiết.
10. Thực hiện quyền và trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.
VII. Quyền và trách nhiệm của MXH Tinhte

1. Cung cấp dịch vụ mạng xã hội trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật;
2. Công khai thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội MXH Tinhte;
3. MXH Tinhte phải có biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của
Thành viên; thông báo cho Thành viên về quyền, trách nhiệm và các rủi ro khi lưu trữ,
trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng;
4. MXH Tinhte phải bảo đảm quyền quyết định của Thành viên khi cho phép thông tin
cá nhân của mình được cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác;
5. MXH Tinhte có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để
loại bỏ hoặc ngăn chặn thông tin có nội dung vi phạm quy định của pháp luật.
6. MXH Tinhte có quyền cung cấp thông tin cá nhân và thông tin riêng của Thành viên
có liên quan đến hoạt động khủng bố, tội phạm, vi phạm pháp luật khi có yêu cầu của cơ
quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
7. MXH Tinhte có ít nhất hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam đáp ứng việc thanh tra,
kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm
quyền và giải quyết khiếu nại của khách hàng đối với việc cung cấp dịch vụ theo quy
định của Bộ Thông tin và Truyền thông;
8. Thực hiện việc đăng ký, lưu trữ và quản lý thông tin cá nhân của người thiết lập trang
thông tin điện tử cá nhân và người cung cấp thông tin khác trên mạng xã hội theo quy
định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bảo đảm chỉ những người đã cung cấp đầy đủ,
chính xác thông tin cá nhân theo quy định mới được thiết lập trang thông tin điện tử cá
nhân hoặc cung cấp thông tin trên mạng xã hội;
9. MXH Tinhte sẽ tiến hành báo cáo theo quy định và chịu sự thanh tra, kiểm tra của các
cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
10. Trong quá trình sử dụng sản phẩm, nếu Thành viên vi phạm bất cứ điều khoản nào
trong Thỏa thuận cung cấp dịch vụ mạng xã hội này, chúng tôi có toàn quyền chấm dứt,
xóa bỏ tài khoản của Thành viên mà không cần sự đồng ý của Thành viên và không phải
chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với Thành viên.
11. Mọi vi phạm của chủ tài khoản trong quá trình sử dụng sản phẩm MXH Tinhte,
chúng tôi có quyền tước bỏ mọi quyền lợi của chủ tài khoản đối với việc sử dụng sản
phẩm cũng như sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố Thành viên trước pháp luật nếu
cần thiết.
12. Khi phát hiện những vi phạm như sử dụng hacks, truyền bá nội dung cấm hoặc
những lỗi khác, MXH Tinhte có quyền sử dụng những thông tin mà Thành viên cung
cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định
của pháp luật.
13. Khi phát hiện những vi phạm về nội dung cấm được quy định tại Thỏa thuận này,
MXH Tinhte có quyền không cho hiển thị ngay lập tức các thông tin vi phạm đã cập nhật
bởi Thành viên và/hoặc cảnh cáo, khóa, tạm dừng tài khoản của Thành viên vi phạm.
Trong trường hợp nhận được tố cáo của Thành viên khác, MXH Tinhte sẽ tiến hành
giám sát kiểm tra và log data cùng những chứng cứ liên quan, nếu phát hiện vi phạm
MXH Tinhte có quyền không cho hiển thị ngay lập tức các thông tin vi phạm đã cập nhật
bởi Thành viên và/hoặc cảnh cáo, khóa, tạm dừng tài khoản của Thành viên vi phạm.
Chúng tôi (MXH Tinhte) có toàn quyền quyết định các hình thức xử lý đối với các
trường hợp vi phạm. Tuy vào tính chất sự việc, mức độ ảnh hưởng và nghiêm trọng,
chúng tôi sẽ đưa ra hình thức xử lý phù hợp. Quyết định của MXH Tinhte là quyết định
cuối cùng và người dùng đồng ý chấp hành.
14. Có trách nhiệm hỗ trợ chủ tài khoản trong quá trình sử dụng sản phẩm của MXH
Tinhte.
15. Nhận và giải quyết khiếu nại của Thành viên các trường hợp phát sinh trong quá
trình sử dụng MXH Tinhte, tuy nhiên chúng tôi chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết đối với tài
khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác.
VIII. Giới hạn trách nhiệm và từ chối đảm bảo.

1. Chúng tôi (MXH Tinhte) sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ vấn đề gì về hệ
thống trong quá trình Thành viên sử dụng sản phẩm MXH Tinhte.
2. Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không
giới hạn như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền Internet
hoặc do thiên tai,... người dùng phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại nếu có. Chúng tôi
cam kết sẽ nỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh tuy nhiên MXH Tinhte sẽ
không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong các trường hợp này.
3. Chúng tôi (MXH Tinhte) hoàn toàn không chịu trách nhiệm rủi ro về mọi giao dịch
của Thành viên với bên thứ 3 trong quá trình sử dụng sản phẩm MXH Tinhte. Khi Thành
viên sử dụng sản phẩm và/hoặc giao dịch với bên thứ 3, Thành viên đã hiểu và đồng ý tự
chịu trách nhiệm những rủi ro phát sinh.
4. Bài viết, hình ảnh, media của Thành viên có thể có những hạn chế, có thể gây phản
đối, bất hợp pháp, không chính xác, hoặc không phù hợp, MXH Tinhte không có trách
nhiệm cho bất kỳ bài viết nào, clip, video, hình ảnh nào. Nội dung được đăng không
phản ánh quan điểm hay chính sách của chúng tôi (MXH Tinhte). Chúng tôi có quyền,
nhưng không có nghĩa vụ, giám sát và hạn chế hoặc loại bỏ các nội dung đăng tải trên trừ
khi chúng tôi có cơ sở cho rằng, nội dung được đăng tải là vi phạm thỏa thuận này cũng
như vi phạm pháp luật.
IX. Bản quyền và quy trình báo cáo vi phạm bản quyền 1. Tại các khu vực được phép đăng tải nội dung, Thành viên có thể chia sẻ thông tin
được phép dưới các định dạng chúng tôi mặc định và Thành viên phải tự chịu trách
nhiệm đối với các nội dung, thông tin, hình ảnh và bất kỳ sự chia sẻ nào khác cũng như
tính hợp pháp, các trách nhiệm pháp lý đối với nội dung, thông tin, chia sẻ của Thành
viên với cá nhân Thành viên hoặc nhóm Thành viên, tổ chức sử dụng. Tuy nhiên, trong
mọi trường hợp, chúng tôi vẫn được bảo lưu quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù
hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc
gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của Thành viên
xuất hiện hay tồn tại trên diễn đàn hoặc tại các khu vực được phép chia sẻ thông tin.
2. Chúng tôi có toàn quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quyền tác giả,
thương hiệu, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong sản
phẩm của MXH Tinhte. Việc sử dụng quyền và sở hữu của chúng tôi cần phải được
chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc được cấp phép bằng văn bản, chúng
tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay
hàm ý để Thành viên thực hiện các quyền trên. Và do vậy, Thành viên không có quyền
sử dụng sản phẩm của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép
bằng văn bản của chúng tôi trước đó.
3. Thành viên đồng ý để chúng tôi tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý
tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác
mà Thành viên cung cấp cho chúng tôi thông qua việc sử dụng sản phẩm MXH Tinhte
một cách hoàn toàn miễn phí. Thành viên từ bỏ và đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu
với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí hoặc các kiểu chi trả khác liên quan
đến việc chúng tôi sử dụng, tiết lộ, áp dụng, chỉnh sửa bất kỳ hoặc tất cả phản hồi của
Thành viên .
4. Quy trình báo cáo vi phạm bản quyền:
- Nếu Thành viên tin rằng bất kỳ nội dung, tài liệu, hình ảnh, video hoặc các tài liệu
khác của mình được cung cấp thông qua Dịch vụ MXH Tinhte đang bị vi phạm quyền sở
hữu trí tuệ, vui lòng thông báo cho chúng tôi về việc vi phạm bản quyền theo quy trình
cụ thể được quy định dưới đây.
- Chúng tôi sẽ xử lý từng thông báo vi phạm bản quyền mà chúng tôi nhận được và
xử lý theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ.
- Để giúp chúng tôi có đủ cơ sở đáp ứng các yêu cầu của Thành viên , vui lòng gửi
thông báo bằng văn bản với các thông tin sau:
+ Chữ ký thật của người người được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu của một sản
phẩm độc quyền.
+ Mô tả tác phẩm có bản quyền mà Thành viên cho là bị vi phạm,
+ Mô tả về nơi mà các tài liệu Thành viên cho là vi phạm nằm trên các Dịch vụ
MXH Tinhte đủ để cho phép chúng tôi xác định vị trí tài liệu đó.
+ Thông tin liên hệ của Thành viên như địa chỉ, số điện thoại, email để MXH
Tinhte có thể liên hệ với Thành viên .
+ Thành viên tuyên bố rằng Thành viên tin tưởng việc sử dụng nội dung đó là
không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, đại lý độc quyền hoặc pháp luật;
+ Thành viên tuyên bố rằng các thông tin trong thông báo của Thành viên là chính
xác và Thành viên chấp nhận hình phạt về tội khai man mà Thành viên được ủy quyền
hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.
+ Nếu tài khoản MXH Tinhte vi phạm về sở hữu trí tuệ thông qua việc Thành viên
gửi thông báo, nếu kết quả cho thấy Tài khoản có sự vi phạm thì tùy vào mức độ nghiêm
trọng của sự việc, chúng tôi (MXH Tinhte) có toàn quyền quyết định xóa tài khoản vi
phạm đó.
Email liên hệ: hotro@Tinhte.vn
X. Những rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên Internet

- Khi chia sẻ thông tin trên các diễn đàn, mạng xã hội, Thành viên thường cập nhật
thông tin trong phần tiểu sử, ảnh, cập nhật trạng thái (những tin Thành viên chia sẻ với
những người trong danh sách người dùng khác) và bình luận (những hồi đáp của Thành
viên về phần cập nhật trạng thái của người khác). Những thông tin này có chiều hướng
tăng dần và thường xuyên được cập nhật liên tục. Chẳng hạn, Thành viên có thể để lộ địa
chỉ nơi mình sống, thời gian Thành viên thường có mặt (và vắng mặt) ở nhà, nơi làm
việc hoặc trường của Thành viên. Việc chia sẻ này vô tình tạo điều kiện cho những kẻ có
mưu đồ bất chính có thông tin để lên kế hoạch thực hiện một vụ án (trộm cắp, giết người,
hiếp dâm,...).
- Nhiều Thành viên Internet dễ dàng để lộ thông tin trong trang cá nhân của mình.
Các thông tin có thể bị bộc lộ như địa chỉ hòm thư điện tử, ngày tháng năm sinh hay số
điện thoại có thể khiến Thành viên bị quấy rối, xâm phạm và mạo danh trên mạng.
- Nhiều người không lường trước được rằng một khi thông tin được chia sẻ trao đổi
trên mạng, nó trở thành thông tin công cộng. Ngay cả khi chỉ chia sẻ cập nhật
trạng thái với một người hoặc một nhóm người thì Thành viên cũng không thế
kiểm soát được những người này sẽ làm gì với những thông tin ấy. Mặt khác, bất
kỳ thông tin nào được chia sẻ trên mạng cũng có thể được xem là thông tin công
cộng và từ chỗ là thông tin riêng tư sẽ bị chia sẻ và phổ biến rộng rãi. Vì vậy,
chúng tôi khuyến cáo các thành viên khi tham gia MXH chủ động cân nhắc trước
khi cung cấp thông tin về cá nhân.
XI. Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp MXH Tinhte có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ các thành viên của mạng xã
hội giải quyết các tranh chấp trong phạm vi của mạng xã hội.
Thành viên có thể gửi khiếu nại đến email hotro@Tinhte.vn .
MXH Tinhte tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết
các tranh chấp, khiếu nại của các thành viên tham gia mạng xã hội. Vì vậy, đề nghị các
thành viên đăng ký hoặc viết bình luận tôn trọng lẫn nhau đồng thời cung cấp đầy đủ,
chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến nhân thân. Mọi hành vi lừa
đảo, gian lận trong thông tin đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp
luật.
Các bên phát sinh tranh chấp khiếu nại sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực
giải quyết vấn đề. Đối với người gửi khiếu nại tranh chấp cần có trách nhiệm cung cấp
các chứng cứ thông tin xác thực liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn. Bộ phận
quản lý nội dung MXH Tinhte sẽ có trách nhiệm kiểm tra các chứng cứ, thông tin mà
bên khiếu nại đưa ra và có phản hồi thông qua hệ thống đã nhận khiếu nại.
Thời hạn giải quyết khiếu nại là: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được thôn tin từ Thành
viên.
MXH Tinhte chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thành viên trong trường hợp
Thành viên đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản.
Đối với tranh chấp giữa Thành viên MXH Tinhte với nhau, có thể Bộ phận quản lý nội
dung MXH Tinhte sẽ gửi thông tin liên hệ cho các đối tượng tranh chấp để các bên tự
giải quyết hoặc Bộ phận quản lý nội dung MXH Tinhte sẽ căn cứ vào tình hình thực tế
để giải quyết. Theo đó, MXH Tinhte sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho Thành viên
MXH Tinhte hợp pháp và chính đáng. Sau khi các bên đã giải quyết xong tranh chấp
phải có trách nhiệm báo lại cho Bộ phận quản lý nội dung MXH Tinhte. Trong trường
hợp tranh chấp phát sinh đã được chứng minh từ lỗi của một thành viên xác định MXH
Tinhte sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có
thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. MXH Tinhte sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ
bài viết, bình luận của thành viên đó trên MXH Tinhte đồng thời yêu cầu thành viên đó
phải công khai xin lỗi bên đã bị xâm phạm.
Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được tranh chấp, mâu
thuẫn phát sinh từ trao đổi giữa các bên, thì một trong hai bên sẽ có quyền nhờ đến cơ
quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.
XII. Thu thập thông tin các nhân và chính sách bảo vệ thông tin các nhân, thông tin
riêng của Thành viên dịch vụ mạng xã hội. Để đảm bảo phục vụ và cung cấp tới Thành viên các dịch vụ ngày càng tốt hơn và thực
hiện việc cung cấp cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền khi có yêu cầu, MXH
Tinhte sẽ tiến hành thu thập dữ liệu của Thành viên bao gồm ít nhất: họ tên, số điện
thoại, email, số CMND/Passport cùng với ngày và nơi cấp, tên đăng nhập, mật khẩu
đăng nhập
1. Mục đích và phạm vi thu thập
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Mạng xã hội MXH Tinhte bao gồm: họ tên, số điện
thoại, email, số CMND/Passport cùng với ngày và nơi cấp, tên đăng nhập, mật khẩu
đăng nhập. Đây là các thông tin mà MXH Tinhte cần thành viên cung cấp bắt buộc khi
đăng ký sử dụng dịch vụ và để MXH Tinhte liên hệ xác nhận khi thành viên đăng ký sử
dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho chính các thành viên.
Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch
vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có
trách nhiệm thông báo kịp thời cho MXH Tinhte về những hành vi sử dụng trái phép,
lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện
pháp giải quyết phù hợp.
2. Phạm vi sử dụng thông tin
Mạng xã hội MXH Tinhte sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
- Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;
- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và MXH Tinhte;
- Ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động
giả mạo Thành viên;
- Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
- Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ
có liên quan đến hoạt động tại MXH Tinhte.
- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Mạng xã hội MXH Tinhte có trách nhiệm
hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao
gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp
luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá
nhân của thành viên.
3. Thời gian lưu trữ thông tin
Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự
thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá
nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của MXH Tinhte.
4. Xoá dữ liệu thông tin và tài khoản trên Tinh tế
Thành viên có thể xoá thông tin của mình bằng 2 cách :
- Đăng nhập vào ứng dụng Tinh tế, vào tab Cá nhận / Cài đặt / Vô hiệu hoá tài khoản của bạn / Chọn xoá tài khoản
- Có thể gởi email đến hotro@tinhte.vn để yêu cầu xoá thông tin
5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
Đơn vị: Công ty Cổ phần Mạng Xã Hội Tinh Tế
Địa chỉ: 70 Bà Huyện Thanh Quan, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Email: hotro@Tinhte.vn 5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
- Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân
của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu
cầu MXH Tinhte thực hiện việc này.
- Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Bộ
phận quản lý nội dung của Mạng xã hội MXH Tinhte. Khi tiếp nhận những phản hồi này,
MXH Tinhte sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn
thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin. Email liên hệ: hotro@Tinhte.vn 6. Chính sách bảo mật thông tin cá nhân thành viên
- Thông tin cá nhân của thành viên trên MXH Tinhte được MXH Tinhte cam kết bảo mật
tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của MXH Tinhte .Việc thu thập và sử
dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên đó
trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin
cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu
cá nhân thành viên, MXH Tinhte sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức
năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
- Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên tại Trung tâm dữ
liệu của MXH Tinhte.
- Bộ phận quản lý nội dung MXH Tinhte yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên,
phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Bộ phận quản lý nội
dung MXH Tinhte không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có
liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của
thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
XIII. Hiệu lực của thỏa thuận.

1. Các điều khoản quy định tại Thỏa Thuận này được quy định trên website có thể được
cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Thành viên.
MXH Tinhte sẽ công bố rõ trên Website, Blog – Tin tức về những thay đổi, bổ sung đó.
2. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Thỏa Thuận cung cấp và sử dụng dịch
vụ mạng xã hội MXH Tinhte này xung đột với các quy định của luật pháp Việt Nam,
điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, phần
còn lại của Thỏa Thuận vẫn giữ nguyên giá trị.
Thỏa Thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ MXH Tinhte có giá trị từ ngày 01 tháng 06
năm 2015.

Bộ phận quản lý nội dung Mạng xã hội Tinh Tế

Trần Mạnh Hiệp
Chủ tịch HĐQT Cty CP MXH Tinh Tế​

Xu hướng

Bài mới


  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019