#TTBC23: Giải hạng mục Network

BaroTo
26/11/2023 18:55Phản hồi: 14.258
14.258 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

bmw9000
ĐẠI BÀNG
4 tháng
1. Router dân dụng yêu thích nhất
- ROG Rapture GT-BE98 Pro; FPT 360 WiFi; VNPT iGate XSW240.
2. Hệ thống Wi-Fi Mesh đáng mua nhất
- ASUS AiMesh; TP-Link Deco; Wi-Fi CERTIFIED EasyMesh.
3. Thương hiệu ổ lưu trữ mạng yêu thích nhất
- Synology; Western Digital.
4. Nhà mạng di động yêu thích nhất
- Viettel; Vinaphone; MobiFone.
5. Nhà mạng internet yêu thích
- FPT Telecom; Viettel; VNPT.
1. Router dân dụng yêu thích nhất
- Netgear Nighthawk RS700S.
2. Hệ thống Wi-Fi Mesh đáng mua nhất
- Wi-Fi CERTIFIED EasyMesh.
3. Thương hiệu ổ lưu trữ mạng yêu thích nhất
- Western Digital.
4. Nhà mạng di động yêu thích nhất
- Vietnamobile.
5. Nhà mạng internet yêu thích
- MobiFiber.
1. Router dân dụng yêu thích nhất
- ROG Rapture GT-BE98 Pro.
2. Hệ thống Wi-Fi Mesh đáng mua nhất
- TP-Link Deco.
3. Thương hiệu ổ lưu trữ mạng yêu thích nhất
- QNAP.
4. Nhà mạng di động yêu thích nhất
- Local.
5. Nhà mạng internet yêu thích
- VNPT.
1. Router dân dụng yêu thích nhất
- ASUS RT-BE96U.
2. Hệ thống Wi-Fi Mesh đáng mua nhất
- Netgear Orbi.
3. Thương hiệu ổ lưu trữ mạng yêu thích nhất
- QNAP.
4. Nhà mạng di động yêu thích nhất
- MobiFone.
5. Nhà mạng internet yêu thích
- VNPT.
1. Router dân dụng yêu thích nhất
- ASUS RT-BE96U.
2. Hệ thống Wi-Fi Mesh đáng mua nhất
- Wi-Fi CERTIFIED EasyMesh.
3. Thương hiệu ổ lưu trữ mạng yêu thích nhất
- ASUSTOR.
4. Nhà mạng di động yêu thích nhất
- iTel.
5. Nhà mạng internet yêu thích
- SCTV.
1. Router dân dụng yêu thích nhất
- Netgear Nighthawk RS700S.
2. Hệ thống Wi-Fi Mesh đáng mua nhất
- Netgear Orbi.
3. Thương hiệu ổ lưu trữ mạng yêu thích nhất
- Synology.
4. Nhà mạng di động yêu thích nhất
- VNSKY.
5. Nhà mạng internet yêu thích
- VNPT.
datmk9x
ĐẠI BÀNG
4 tháng
1. Router dân dụng yêu thích nhất
- ROG Rapture GT-BE98 Pro; FPT 360 WiFi.
2. Hệ thống Wi-Fi Mesh đáng mua nhất
- TP-Link Deco.
3. Thương hiệu ổ lưu trữ mạng yêu thích nhất
- Synology.
4. Nhà mạng di động yêu thích nhất
- Wintel.
5. Nhà mạng internet yêu thích
- FPT Telecom.
1. Router dân dụng yêu thích nhất
- Netgear Nighthawk RS700S.
2. Hệ thống Wi-Fi Mesh đáng mua nhất
- Wi-Fi CERTIFIED EasyMesh.
3. Thương hiệu ổ lưu trữ mạng yêu thích nhất
- Western Digital.
4. Nhà mạng di động yêu thích nhất
- Vietnamobile.
5. Nhà mạng internet yêu thích
- CMC Telecom.
1. Router dân dụng yêu thích nhất
- Linksys Velop 7 Pro.
2. Hệ thống Wi-Fi Mesh đáng mua nhất
- Linksys Velop.
3. Thương hiệu ổ lưu trữ mạng yêu thích nhất
- Western Digital.
4. Nhà mạng di động yêu thích nhất
- Gmobile.
5. Nhà mạng internet yêu thích
- FPT Telecom.
1. Router dân dụng yêu thích nhất
- Netgear Nighthawk RS700S.
2. Hệ thống Wi-Fi Mesh đáng mua nhất
- Google Nest Wifi.
3. Thương hiệu ổ lưu trữ mạng yêu thích nhất
- ASUSTOR.
4. Nhà mạng di động yêu thích nhất
- Gmobile.
5. Nhà mạng internet yêu thích
- FPT Telecom.
1. Router dân dụng yêu thích nhất
- ASUS RT-BE96U.
2. Hệ thống Wi-Fi Mesh đáng mua nhất
- ASUS AiMesh.
3. Thương hiệu ổ lưu trữ mạng yêu thích nhất
- Synology.
4. Nhà mạng di động yêu thích nhất
- Wintel.
5. Nhà mạng internet yêu thích
- VNPT.
1. Router dân dụng yêu thích nhất
- Netgear Nighthawk RS700S.
2. Hệ thống Wi-Fi Mesh đáng mua nhất
- ASUS AiMesh.
3. Thương hiệu ổ lưu trữ mạng yêu thích nhất
- Western Digital.
4. Nhà mạng di động yêu thích nhất
- Viettel.
5. Nhà mạng internet yêu thích
- SCTV.
1. Router dân dụng yêu thích nhất
- ROG Rapture GT-BE98 Pro.
2. Hệ thống Wi-Fi Mesh đáng mua nhất
- ASUS AiMesh.
3. Thương hiệu ổ lưu trữ mạng yêu thích nhất
- Synology.
4. Nhà mạng di động yêu thích nhất
- iTel.
5. Nhà mạng internet yêu thích
- SCTV.
1. Router dân dụng yêu thích nhất
- ASUS RT-BE96U; ROG Rapture GT-BE98 Pro.
2. Hệ thống Wi-Fi Mesh đáng mua nhất
- Google Nest Wifi; TP-Link Deco.
3. Thương hiệu ổ lưu trữ mạng yêu thích nhất
- Western Digital.
4. Nhà mạng di động yêu thích nhất
- Viettel.
5. Nhà mạng internet yêu thích
- Viettel.
1. Router dân dụng yêu thích nhất
- Synology RT6600ax.
2. Hệ thống Wi-Fi Mesh đáng mua nhất
- TP-Link Deco.
3. Thương hiệu ổ lưu trữ mạng yêu thích nhất
- QNAP.
4. Nhà mạng di động yêu thích nhất
- MobiFone.
5. Nhà mạng internet yêu thích
- SCTV.
1. Router dân dụng yêu thích nhất
- VNPT iGate XSW240.
2. Hệ thống Wi-Fi Mesh đáng mua nhất
- Linksys Velop.
3. Thương hiệu ổ lưu trữ mạng yêu thích nhất
- ASUSTOR.
4. Nhà mạng di động yêu thích nhất
- VNSKY.
5. Nhà mạng internet yêu thích
- Saigon Postel.
1. Router dân dụng yêu thích nhất
- FPT 360 WiFi.
2. Hệ thống Wi-Fi Mesh đáng mua nhất
- ASUS AiMesh.
3. Thương hiệu ổ lưu trữ mạng yêu thích nhất
- Synology.
4. Nhà mạng di động yêu thích nhất
- Vinaphone.
5. Nhà mạng internet yêu thích
- Saigon Postel.
1. Router dân dụng yêu thích nhất
- ASUS RT-BE96U; TP-Link Archer BE900.
2. Hệ thống Wi-Fi Mesh đáng mua nhất
- ASUS AiMesh; TP-Link Deco.
3. Thương hiệu ổ lưu trữ mạng yêu thích nhất
- Synology; ASUSTOR.
4. Nhà mạng di động yêu thích nhất
- Viettel; Vinaphone.
5. Nhà mạng internet yêu thích
- FPT Telecom; Viettel.
1. Router dân dụng yêu thích nhất
- Synology RT6600ax.
2. Hệ thống Wi-Fi Mesh đáng mua nhất
- Linksys Velop.
3. Thương hiệu ổ lưu trữ mạng yêu thích nhất
- QNAP.
4. Nhà mạng di động yêu thích nhất
- Wintel.
5. Nhà mạng internet yêu thích
- Saigon Postel.
1. Router dân dụng yêu thích nhất
- TP-Link Archer BE900.
2. Hệ thống Wi-Fi Mesh đáng mua nhất
- ASUS AiMesh.
3. Thương hiệu ổ lưu trữ mạng yêu thích nhất
- Synology.
4. Nhà mạng di động yêu thích nhất
- Viettel.
5. Nhà mạng internet yêu thích
- FPT Telecom.

Xu hướng

Bài mới

  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019