TTBC23 Hạng mục Máy tính

BaroTo
26/11/2023 18:41Phản hồi: 15.570
15.570 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

1. Thương hiệu monitor gaming yêu thích nhất
- ASUS.
2. Thương hiệu monitor văn phòng yêu thích nhất
- ASUS.
3. Thương hiệu laptop gaming yêu thích nhất
- ASUS.
4. Thương hiệu laptop doanh nghiệp yêu thích nhất
- ASUS.
5. Thương hiệu Ultrabook yêu thích nhất
- ASUS.
6. Thương hiệu laptop văn phòng đáng mua nhất
- ASUS.
7. GPU đáng mua nhất
- NVIDIA GeForce RTX 4080.
8. CPU đáng mua nhất
- Intel Core i9-14900K.
9. Thương hiệu bo mạch chủ yêu thích nhất
- MSI.
10. Thương hiệu RAM yêu thích nhất
- Kingston.
11. Thương hiệu SSD yêu thích nhất
- Samsung.
12. Thương hiệu bàn phím cơ đáng mua nhất
- Razer.
13. Thương hiệu chuột đáng mua nhất
- Razer; Logitech; MSI.
14. Thương hiệu tai nghe gaming yêu thích nhất
- Razer; Logitech.
15. Nhà bán lẻ máy tính yêu thích
- GearVN; Phong Vũ; FPT Shop; CellphoneS.
1. Thương hiệu monitor gaming yêu thích nhất
- MSI.
2. Thương hiệu monitor văn phòng yêu thích nhất
- HP.
3. Thương hiệu laptop gaming yêu thích nhất
- ASUS.
4. Thương hiệu laptop doanh nghiệp yêu thích nhất
- LG.
5. Thương hiệu Ultrabook yêu thích nhất
- HP; Dell.
6. Thương hiệu laptop văn phòng đáng mua nhất
- HP; Samsung.
7. GPU đáng mua nhất
- NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti.
8. CPU đáng mua nhất
- AMD Ryzen 7 5800X3D.
9. Thương hiệu bo mạch chủ yêu thích nhất
- MSI.
10. Thương hiệu RAM yêu thích nhất
- Geil.
11. Thương hiệu SSD yêu thích nhất
- TeamGroup.
12. Thương hiệu bàn phím cơ đáng mua nhất
- Glorious Gaming.
13. Thương hiệu chuột đáng mua nhất
- MSI.
14. Thương hiệu tai nghe gaming yêu thích nhất
- Sony.
15. Nhà bán lẻ máy tính yêu thích
- FPT Shop; CellphoneS.
-Bi-
ĐẠI BÀNG
3 tháng
1. Thương hiệu monitor gaming yêu thích nhất
- ASUS.
2. Thương hiệu monitor văn phòng yêu thích nhất
- Samsung.
3. Thương hiệu laptop gaming yêu thích nhất
- Dell (Alienware).
4. Thương hiệu laptop doanh nghiệp yêu thích nhất
- HP.
5. Thương hiệu Ultrabook yêu thích nhất
- LG.
6. Thương hiệu laptop văn phòng đáng mua nhất
- HP.
7. GPU đáng mua nhất
- NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti.
8. CPU đáng mua nhất
- Intel Core i9-14900K.
9. Thương hiệu bo mạch chủ yêu thích nhất
- ASUS.
10. Thương hiệu RAM yêu thích nhất
- G.Skill.
11. Thương hiệu SSD yêu thích nhất
- Samsung.
12. Thương hiệu bàn phím cơ đáng mua nhất
- ASUS.
13. Thương hiệu chuột đáng mua nhất
- Razer.
14. Thương hiệu tai nghe gaming yêu thích nhất
- Logitech.
15. Nhà bán lẻ máy tính yêu thích
- FPT Shop.
1. Thương hiệu monitor gaming yêu thích nhất
- MSI; ASUS; ViewSonic.
2. Thương hiệu monitor văn phòng yêu thích nhất
- Dell; MSI; Lenovo; Xiaomi; HUAWEI.
3. Thương hiệu laptop gaming yêu thích nhất
- ASUS; Lenovo Legion; MSI; HP; Acer.
4. Thương hiệu laptop doanh nghiệp yêu thích nhất
- Dell; Lenovo; LG.
5. Thương hiệu Ultrabook yêu thích nhất
- LG; Lenovo; Fujitsu; Dell; MSI; Acer.
6. Thương hiệu laptop văn phòng đáng mua nhất
- Lenovo; LG; HP; Samsung; Acer.
7. GPU đáng mua nhất
- NVIDIA GeForce RTX 4080; NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti; AMD Radeon RX 7900 XTX; AMD Radeon RX 7600 XT; AMD Radeon RX 6800 XT.
8. CPU đáng mua nhất
- Intel Core i5-14600K; Intel Core i5-13600K; AMD Ryzen 7 7800X3D; AMD Ryzen 7 5800X3D.
9. Thương hiệu bo mạch chủ yêu thích nhất
- ASUS; MSI.
10. Thương hiệu RAM yêu thích nhất
- Kingston; Lexar; G.Skill; Kingmax; Geil.
11. Thương hiệu SSD yêu thích nhất
- Samsung; Kingston; Transcend; TeamGroup.
12. Thương hiệu bàn phím cơ đáng mua nhất
- CORSAIR; Razer; Logitech; Fuhlen; Glorious Gaming.
13. Thương hiệu chuột đáng mua nhất
- Razer; Logitech; AKKO; Glorious Gaming; MSI.
14. Thương hiệu tai nghe gaming yêu thích nhất
- Razer; Logitech; ASUS; Sony.
15. Nhà bán lẻ máy tính yêu thích
- GearVN; An Phát; Phong Vũ; FPT Shop; Tin Học Ngôi Sao; CellphoneS.
1. Thương hiệu monitor gaming yêu thích nhất
- Samsung Odyssey; ViewSonic.
2. Thương hiệu monitor văn phòng yêu thích nhất
- Dell; HP; Xiaomi.
3. Thương hiệu laptop gaming yêu thích nhất
- ASUS.
4. Thương hiệu laptop doanh nghiệp yêu thích nhất
- HP.
5. Thương hiệu Ultrabook yêu thích nhất
- LG; ASUS.
6. Thương hiệu laptop văn phòng đáng mua nhất
- ASUS; LG.
7. GPU đáng mua nhất
- NVIDIA GeForce RTX 4090.
8. CPU đáng mua nhất
- Intel Core i9-14900K.
9. Thương hiệu bo mạch chủ yêu thích nhất
- ASUS; GIGABYTE.
10. Thương hiệu RAM yêu thích nhất
- CORSAIR; Kingston; Lexar.
11. Thương hiệu SSD yêu thích nhất
- Samsung; Transcend.
12. Thương hiệu bàn phím cơ đáng mua nhất
- ASUS; Logitech.
13. Thương hiệu chuột đáng mua nhất
- Razer; Logitech.
14. Thương hiệu tai nghe gaming yêu thích nhất
- Logitech; Sony.
15. Nhà bán lẻ máy tính yêu thích
- GearVN; Hacom.
1. Thương hiệu monitor gaming yêu thích nhất
- Samsung Odyssey; GIGABYTE; HP OMEN.
2. Thương hiệu monitor văn phòng yêu thích nhất
- ASUS; MSI; Xiaomi.
3. Thương hiệu laptop gaming yêu thích nhất
- GIGABYTE; Dell (Alienware); HP.
4. Thương hiệu laptop doanh nghiệp yêu thích nhất
- Dell; HP; MSI.
5. Thương hiệu Ultrabook yêu thích nhất
- Fujitsu; HP.
6. Thương hiệu laptop văn phòng đáng mua nhất
- ASUS; Lenovo.
7. GPU đáng mua nhất
- NVIDIA GeForce RTX 4080; AMD Radeon RX 7900 XTX.
8. CPU đáng mua nhất
- Intel Core i9-13900K; AMD Ryzen 5 7600.
9. Thương hiệu bo mạch chủ yêu thích nhất
- ASUS; GIGABYTE.
10. Thương hiệu RAM yêu thích nhất
- CORSAIR; Kingston; Lexar; G.Skill.
11. Thương hiệu SSD yêu thích nhất
- Samsung; Western Digital.
12. Thương hiệu bàn phím cơ đáng mua nhất
- Logitech; Glorious Gaming.
13. Thương hiệu chuột đáng mua nhất
- Zowie; AKKO; MSI.
14. Thương hiệu tai nghe gaming yêu thích nhất
- Razer; CORSAIR; Logitech; ASUS.
15. Nhà bán lẻ máy tính yêu thích
- Tin Học Ngôi Sao; Tân Doanh.
1. Thương hiệu monitor gaming yêu thích nhất
- ASUS.
2. Thương hiệu monitor văn phòng yêu thích nhất
- HP; Xiaomi.
3. Thương hiệu laptop gaming yêu thích nhất
- ASUS; HP.
4. Thương hiệu laptop doanh nghiệp yêu thích nhất
- Dell; HP.
5. Thương hiệu Ultrabook yêu thích nhất
- ASUS; Dell.
6. Thương hiệu laptop văn phòng đáng mua nhất
- Dell; HP.
7. GPU đáng mua nhất
- AMD Radeon RX 7900 XTX; AMD Radeon RX 7900 XT.
8. CPU đáng mua nhất
- Intel Core i7-14700K.
9. Thương hiệu bo mạch chủ yêu thích nhất
- ASUS.
10. Thương hiệu RAM yêu thích nhất
- Kingston; Lexar; Kingmax.
11. Thương hiệu SSD yêu thích nhất
- Kingston; Lexar; Transcend.
12. Thương hiệu bàn phím cơ đáng mua nhất
- Razer; ASUS; Logitech.
13. Thương hiệu chuột đáng mua nhất
- Razer; Logitech; ASUS.
14. Thương hiệu tai nghe gaming yêu thích nhất
- Razer; Sony.
15. Nhà bán lẻ máy tính yêu thích
- FPT Shop; CellphoneS.
1. Thương hiệu monitor gaming yêu thích nhất
- ViewSonic.
2. Thương hiệu monitor văn phòng yêu thích nhất
- ViewSonic.
3. Thương hiệu laptop gaming yêu thích nhất
- ASUS.
4. Thương hiệu laptop doanh nghiệp yêu thích nhất
- Dell; HP.
5. Thương hiệu Ultrabook yêu thích nhất
- Dell.
6. Thương hiệu laptop văn phòng đáng mua nhất
- Dell; HP.
7. GPU đáng mua nhất
- NVIDIA GeForce RTX 4090.
8. CPU đáng mua nhất
- Intel Core i9-14900K.
9. Thương hiệu bo mạch chủ yêu thích nhất
- MSI.
10. Thương hiệu RAM yêu thích nhất
- Kingston.
11. Thương hiệu SSD yêu thích nhất
- Samsung.
12. Thương hiệu bàn phím cơ đáng mua nhất
- Logitech.
13. Thương hiệu chuột đáng mua nhất
- Logitech.
14. Thương hiệu tai nghe gaming yêu thích nhất
- Razer.
15. Nhà bán lẻ máy tính yêu thích
- Phong Vũ.
1. Thương hiệu monitor gaming yêu thích nhất
- ViewSonic.
2. Thương hiệu monitor văn phòng yêu thích nhất
- Dell.
3. Thương hiệu laptop gaming yêu thích nhất
- MSI; HP.
4. Thương hiệu laptop doanh nghiệp yêu thích nhất
- Dell; HP; Lenovo.
5. Thương hiệu Ultrabook yêu thích nhất
- LG; Lenovo; HP; Dell.
6. Thương hiệu laptop văn phòng đáng mua nhất
- Lenovo; HP.
7. GPU đáng mua nhất
- NVIDIA GeForce RTX 4090.
8. CPU đáng mua nhất
- Intel Core i7-14700K; AMD Ryzen 9 7950X.
9. Thương hiệu bo mạch chủ yêu thích nhất
- GIGABYTE.
10. Thương hiệu RAM yêu thích nhất
- Kingston; Kingmax.
11. Thương hiệu SSD yêu thích nhất
- Samsung; Kingston; ADATA.
12. Thương hiệu bàn phím cơ đáng mua nhất
- Razer; Logitech.
13. Thương hiệu chuột đáng mua nhất
- Logitech; MSI.
14. Thương hiệu tai nghe gaming yêu thích nhất
- Sony.
15. Nhà bán lẻ máy tính yêu thích
- GearVN; Phong Vũ; FPT Shop; CellphoneS.
1. Thương hiệu monitor gaming yêu thích nhất
- LG UltraGear; Dell Alienware.
2. Thương hiệu monitor văn phòng yêu thích nhất
- Dell; LG; Samsung.
3. Thương hiệu laptop gaming yêu thích nhất
- Lenovo Legion.
4. Thương hiệu laptop doanh nghiệp yêu thích nhất
- Dell; Lenovo.
5. Thương hiệu Ultrabook yêu thích nhất
- HP; Dell.
6. Thương hiệu laptop văn phòng đáng mua nhất
- ASUS; Lenovo; Dell; HP.
7. GPU đáng mua nhất
- NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti.
8. CPU đáng mua nhất
- Intel Core i7-14700K; Intel Core i9-13900K; Intel Core i5-13600K; AMD Ryzen 7 7800X3D.
9. Thương hiệu bo mạch chủ yêu thích nhất
- ASUS; GIGABYTE.
10. Thương hiệu RAM yêu thích nhất
- CORSAIR; G.Skill.
11. Thương hiệu SSD yêu thích nhất
- Samsung; Western Digital; Seagate.
12. Thương hiệu bàn phím cơ đáng mua nhất
- Razer; ASUS; Logitech.
13. Thương hiệu chuột đáng mua nhất
- Razer; Logitech; ASUS.
14. Thương hiệu tai nghe gaming yêu thích nhất
- Logitech; Sony.
15. Nhà bán lẻ máy tính yêu thích
- GearVN; Phong Vũ.
1. Thương hiệu monitor gaming yêu thích nhất
- MSI; LG UltraGear; Samsung Odyssey; ASUS; HP OMEN.
2. Thương hiệu monitor văn phòng yêu thích nhất
- MSI; LG; ViewSonic; BenQ; AOC; Philips; HUAWEI.
3. Thương hiệu laptop gaming yêu thích nhất
- Lenovo Legion; MSI; Dell (Alienware); HP.
4. Thương hiệu laptop doanh nghiệp yêu thích nhất
- Dell; MSI; ASUS; LG.
5. Thương hiệu Ultrabook yêu thích nhất
- LG; Lenovo; HP; MSI; Acer.
6. Thương hiệu laptop văn phòng đáng mua nhất
- ASUS; LG; HP; Samsung.
7. GPU đáng mua nhất
- NVIDIA GeForce RTX 4080; NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti; NVIDIA GeForce RTX 3060; AMD Radeon RX 6800 XT.
8. CPU đáng mua nhất
- Intel Core i7-14700K; Intel Core i5-14600K; AMD Ryzen 9 7950X; AMD Ryzen 5 7600; AMD Ryzen 7 5800X3D.
9. Thương hiệu bo mạch chủ yêu thích nhất
- ASUS; GIGABYTE; MSI.
10. Thương hiệu RAM yêu thích nhất
- Kingston; Lexar; TeamGroup; Kingmax; Geil.
11. Thương hiệu SSD yêu thích nhất
- Samsung; Lexar; Western Digital; Seagate; ADATA; TeamGroup.
12. Thương hiệu bàn phím cơ đáng mua nhất
- CORSAIR; Razer; AKKO; Fuhlen; Glorious Gaming.
13. Thương hiệu chuột đáng mua nhất
- Razer; Logitech; ASUS; Zowie.
14. Thương hiệu tai nghe gaming yêu thích nhất
- CORSAIR; Logitech; HyperX; Sony.
15. Nhà bán lẻ máy tính yêu thích
- An Phát; Hacom; Mai Hoàng; Tin Học Ngôi Sao; CellphoneS.
1. Thương hiệu monitor gaming yêu thích nhất
- MSI.
2. Thương hiệu monitor văn phòng yêu thích nhất
- Dell.
3. Thương hiệu laptop gaming yêu thích nhất
- MSI.
4. Thương hiệu laptop doanh nghiệp yêu thích nhất
- HP.
5. Thương hiệu Ultrabook yêu thích nhất
- LG.
6. Thương hiệu laptop văn phòng đáng mua nhất
- LG.
7. GPU đáng mua nhất
- NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti.
8. CPU đáng mua nhất
- Intel Core i7-14700K.
9. Thương hiệu bo mạch chủ yêu thích nhất
- ASUS.
10. Thương hiệu RAM yêu thích nhất
- CORSAIR.
11. Thương hiệu SSD yêu thích nhất
- Western Digital.
12. Thương hiệu bàn phím cơ đáng mua nhất
- CORSAIR.
13. Thương hiệu chuột đáng mua nhất
- Logitech.
14. Thương hiệu tai nghe gaming yêu thích nhất
- CORSAIR.
15. Nhà bán lẻ máy tính yêu thích
- Phong Vũ.
1. Thương hiệu monitor gaming yêu thích nhất
- Samsung Odyssey.
2. Thương hiệu monitor văn phòng yêu thích nhất
- HUAWEI.
3. Thương hiệu laptop gaming yêu thích nhất
- Dell (Alienware); HP.
4. Thương hiệu laptop doanh nghiệp yêu thích nhất
- Dell; HP.
5. Thương hiệu Ultrabook yêu thích nhất
- HP; Dell.
6. Thương hiệu laptop văn phòng đáng mua nhất
- Dell; Samsung.
7. GPU đáng mua nhất
- AMD Radeon RX 7900 XTX.
8. CPU đáng mua nhất
- AMD Ryzen 9 7950X.
9. Thương hiệu bo mạch chủ yêu thích nhất
- GIGABYTE.
10. Thương hiệu RAM yêu thích nhất
- Kingston.
11. Thương hiệu SSD yêu thích nhất
- Kingston.
12. Thương hiệu bàn phím cơ đáng mua nhất
- Logitech.
13. Thương hiệu chuột đáng mua nhất
- Logitech.
14. Thương hiệu tai nghe gaming yêu thích nhất
- Logitech; Sony.
15. Nhà bán lẻ máy tính yêu thích
- FPT Shop; CellphoneS.
1. Thương hiệu monitor gaming yêu thích nhất
- MSI; LG UltraGear; ViewSonic; GIGABYTE; Dell Alienware.
2. Thương hiệu monitor văn phòng yêu thích nhất
- ASUS; MSI; Samsung; ViewSonic; HP.
3. Thương hiệu laptop gaming yêu thích nhất
- Lenovo Legion; GIGABYTE; Dell (Alienware); HP.
4. Thương hiệu laptop doanh nghiệp yêu thích nhất
- HP; Lenovo; ASUS; LG.
5. Thương hiệu Ultrabook yêu thích nhất
- ASUS; Lenovo; Fujitsu; Dell.
6. Thương hiệu laptop văn phòng đáng mua nhất
- ASUS; LG; Samsung; Acer.
7. GPU đáng mua nhất
- NVIDIA GeForce RTX 4070; NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti; NVIDIA GeForce RTX 3060; AMD Radeon RX 6800 XT.
8. CPU đáng mua nhất
- Intel Core i7-14700K; Intel Core i5-14600K; Intel Core i5-13600K; AMD Ryzen 9 7950X; AMD Ryzen 5 7600.
9. Thương hiệu bo mạch chủ yêu thích nhất
- GIGABYTE; MSI.
10. Thương hiệu RAM yêu thích nhất
- Kingston; Lexar; Kingmax; Geil.
11. Thương hiệu SSD yêu thích nhất
- Samsung; Lexar; Seagate; TeamGroup.
12. Thương hiệu bàn phím cơ đáng mua nhất
- Razer; Logitech; Fuhlen; Glorious Gaming.
13. Thương hiệu chuột đáng mua nhất
- Logitech; ASUS; AKKO; MSI.
14. Thương hiệu tai nghe gaming yêu thích nhất
- CORSAIR; Logitech; ASUS; HyperX.
15. Nhà bán lẻ máy tính yêu thích
- An Phát; Hacom; Nguyễn Công PC; FPT Shop; CellphoneS; Tân Doanh.
1. Thương hiệu monitor gaming yêu thích nhất
- MSI; LG UltraGear; ASUS; AOC.
2. Thương hiệu monitor văn phòng yêu thích nhất
- Dell; ASUS; LG; ViewSonic; BenQ; HP.
3. Thương hiệu laptop gaming yêu thích nhất
- ASUS; MSI; Dell (Alienware); Acer.
4. Thương hiệu laptop doanh nghiệp yêu thích nhất
- Dell; HP; LG.
5. Thương hiệu Ultrabook yêu thích nhất
- HP; Dell.
6. Thương hiệu laptop văn phòng đáng mua nhất
- Lenovo; LG; Acer.
7. GPU đáng mua nhất
- NVIDIA GeForce RTX 4090; NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti; AMD Radeon RX 7900 XT.
8. CPU đáng mua nhất
- Intel Core i9-14900K; Intel Core i7-14700K; Intel Core i5-14600K; Intel Core i9-13900K.
9. Thương hiệu bo mạch chủ yêu thích nhất
- ASUS; GIGABYTE; MSI.
10. Thương hiệu RAM yêu thích nhất
- CORSAIR; Kingston; Lexar.
11. Thương hiệu SSD yêu thích nhất
- Samsung; Kingston; Western Digital.
12. Thương hiệu bàn phím cơ đáng mua nhất
- CORSAIR; ASUS; Logitech.
13. Thương hiệu chuột đáng mua nhất
- Logitech; CORSAIR; ASUS.
14. Thương hiệu tai nghe gaming yêu thích nhất
- Razer; CORSAIR; Logitech; HyperX.
15. Nhà bán lẻ máy tính yêu thích
- GearVN; An Phát; Phong Vũ.
1. Thương hiệu monitor gaming yêu thích nhất
- MSI.
2. Thương hiệu monitor văn phòng yêu thích nhất
- Philips.
3. Thương hiệu laptop gaming yêu thích nhất
- GIGABYTE.
4. Thương hiệu laptop doanh nghiệp yêu thích nhất
- HP.
5. Thương hiệu Ultrabook yêu thích nhất
- ASUS.
6. Thương hiệu laptop văn phòng đáng mua nhất
- HP.
7. GPU đáng mua nhất
- NVIDIA GeForce RTX 4080.
8. CPU đáng mua nhất
- Intel Core i5-14600K.
9. Thương hiệu bo mạch chủ yêu thích nhất
- MSI.
10. Thương hiệu RAM yêu thích nhất
- Kingmax.
11. Thương hiệu SSD yêu thích nhất
- Western Digital.
12. Thương hiệu bàn phím cơ đáng mua nhất
- Glorious Gaming.
13. Thương hiệu chuột đáng mua nhất
- MSI.
14. Thương hiệu tai nghe gaming yêu thích nhất
- Logitech.
15. Nhà bán lẻ máy tính yêu thích
- CellphoneS.
1. Thương hiệu monitor gaming yêu thích nhất
- MSI; LG UltraGear; ASUS; GIGABYTE; Dell Alienware.
2. Thương hiệu monitor văn phòng yêu thích nhất
- ASUS; LG; Lenovo; HP; Xiaomi.
3. Thương hiệu laptop gaming yêu thích nhất
- Lenovo Legion; GIGABYTE; Dell (Alienware).
4. Thương hiệu laptop doanh nghiệp yêu thích nhất
- Dell; MSI; ASUS.
5. Thương hiệu Ultrabook yêu thích nhất
- LG; ASUS; Lenovo; HP.
6. Thương hiệu laptop văn phòng đáng mua nhất
- Lenovo; LG; HP; Samsung.
7. GPU đáng mua nhất
- NVIDIA GeForce RTX 4080; NVIDIA GeForce RTX 4070; AMD Radeon RX 7900 XTX; AMD Radeon RX 6800 XT.
8. CPU đáng mua nhất
- Intel Core i5-14600K; Intel Core i5-13600K; AMD Ryzen 5 7600; AMD Ryzen 7 5800X3D.
9. Thương hiệu bo mạch chủ yêu thích nhất
- GIGABYTE; MSI; ASRock.
10. Thương hiệu RAM yêu thích nhất
- CORSAIR; Kingston; TeamGroup; Kingmax; Geil.
11. Thương hiệu SSD yêu thích nhất
- Samsung; Kingston; Seagate; TeamGroup.
12. Thương hiệu bàn phím cơ đáng mua nhất
- Razer; Logitech; AKKO; Glorious Gaming.
13. Thương hiệu chuột đáng mua nhất
- Logitech; ASUS; AKKO.
14. Thương hiệu tai nghe gaming yêu thích nhất
- CORSAIR; ASUS; Sony.
15. Nhà bán lẻ máy tính yêu thích
- An Phát; Phong Vũ; Mai Hoàng; CellphoneS.
1. Thương hiệu monitor gaming yêu thích nhất
- LG UltraGear; Samsung Odyssey; ASUS; GIGABYTE; Dell Alienware.
2. Thương hiệu monitor văn phòng yêu thích nhất
- Dell; LG.
3. Thương hiệu laptop gaming yêu thích nhất
- ASUS; Lenovo Legion; Dell (Alienware).
4. Thương hiệu laptop doanh nghiệp yêu thích nhất
- Dell; Lenovo.
5. Thương hiệu Ultrabook yêu thích nhất
- ASUS; Lenovo; Fujitsu; Dell.
6. Thương hiệu laptop văn phòng đáng mua nhất
- Lenovo; Dell; HP.
7. GPU đáng mua nhất
- NVIDIA GeForce RTX 4090; NVIDIA GeForce RTX 4080; NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti.
8. CPU đáng mua nhất
- Intel Core i7-14700K; Intel Core i5-14600K.
9. Thương hiệu bo mạch chủ yêu thích nhất
- ASUS; GIGABYTE.
10. Thương hiệu RAM yêu thích nhất
- CORSAIR; Kingston.
11. Thương hiệu SSD yêu thích nhất
- Samsung; Kingston.
12. Thương hiệu bàn phím cơ đáng mua nhất
- Razer; Logitech; AKKO; Ducky; Glorious Gaming.
13. Thương hiệu chuột đáng mua nhất
- Razer.
14. Thương hiệu tai nghe gaming yêu thích nhất
- Razer; HyperX; Sony.
15. Nhà bán lẻ máy tính yêu thích
- GearVN; Phong Vũ; Nguyễn Công PC.
1. Thương hiệu monitor gaming yêu thích nhất
- MSI; ASUS.
2. Thương hiệu monitor văn phòng yêu thích nhất
- Dell; HP.
3. Thương hiệu laptop gaming yêu thích nhất
- ASUS.
4. Thương hiệu laptop doanh nghiệp yêu thích nhất
- HP.
5. Thương hiệu Ultrabook yêu thích nhất
- LG.
6. Thương hiệu laptop văn phòng đáng mua nhất
- Lenovo.
7. GPU đáng mua nhất
- NVIDIA GeForce RTX 4070.
8. CPU đáng mua nhất
- Intel Core i7-14700K.
9. Thương hiệu bo mạch chủ yêu thích nhất
- GIGABYTE.
10. Thương hiệu RAM yêu thích nhất
- Kingston.
11. Thương hiệu SSD yêu thích nhất
- Samsung.
12. Thương hiệu bàn phím cơ đáng mua nhất
- Razer.
13. Thương hiệu chuột đáng mua nhất
- Logitech.
14. Thương hiệu tai nghe gaming yêu thích nhất
- Sony.
15. Nhà bán lẻ máy tính yêu thích
- FPT Shop.
1. Thương hiệu monitor gaming yêu thích nhất
- LG UltraGear.
2. Thương hiệu monitor văn phòng yêu thích nhất
- Dell.
3. Thương hiệu laptop gaming yêu thích nhất
- Dell (Alienware).
4. Thương hiệu laptop doanh nghiệp yêu thích nhất
- Dell.
5. Thương hiệu Ultrabook yêu thích nhất
- LG; Dell.
6. Thương hiệu laptop văn phòng đáng mua nhất
- Dell.
7. GPU đáng mua nhất
- AMD Radeon RX 7900 XTX.
8. CPU đáng mua nhất
- AMD Ryzen 7 7800X3D.
9. Thương hiệu bo mạch chủ yêu thích nhất
- GIGABYTE.
10. Thương hiệu RAM yêu thích nhất
- G.Skill.
11. Thương hiệu SSD yêu thích nhất
- Samsung.
12. Thương hiệu bàn phím cơ đáng mua nhất
- Glorious Gaming.
13. Thương hiệu chuột đáng mua nhất
- Logitech.
14. Thương hiệu tai nghe gaming yêu thích nhất
- Logitech.
15. Nhà bán lẻ máy tính yêu thích
- Tin Học Ngôi Sao; Tân Doanh.

Xu hướng

Bài mới

  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019