#TTBC23: Giải hạng mục Network

BaroTo
26/11/2023 18:55Phản hồi: 14.258
14.258 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

mautrang13
ĐẠI BÀNG
3 tháng
1. Router dân dụng yêu thích nhất
- ASUS RT-BE96U; TP-Link Archer BE900.
2. Hệ thống Wi-Fi Mesh đáng mua nhất
- Wi-Fi CERTIFIED EasyMesh.
3. Thương hiệu ổ lưu trữ mạng yêu thích nhất
- Western Digital.
4. Nhà mạng di động yêu thích nhất
- Viettel.
5. Nhà mạng internet yêu thích
- Viettel.
TheKites
ĐẠI BÀNG
3 tháng
1. Router dân dụng yêu thích nhất
- TP-Link Archer BE900.
2. Hệ thống Wi-Fi Mesh đáng mua nhất
- TP-Link Deco; Wi-Fi CERTIFIED EasyMesh.
3. Thương hiệu ổ lưu trữ mạng yêu thích nhất
- Western Digital.
4. Nhà mạng di động yêu thích nhất
- Viettel; Wintel.
5. Nhà mạng internet yêu thích
- FPT Telecom.
1. Router dân dụng yêu thích nhất
- Google Nest Wifi Pro; FPT 360 WiFi.
2. Hệ thống Wi-Fi Mesh đáng mua nhất
- Google Nest Wifi; TP-Link Deco.
3. Thương hiệu ổ lưu trữ mạng yêu thích nhất
- ASUSTOR.
4. Nhà mạng di động yêu thích nhất
- Viettel; Vinaphone.
5. Nhà mạng internet yêu thích
- FPT Telecom; Viettel.
1. Router dân dụng yêu thích nhất
- ROG Rapture GT-BE98 Pro; Synology RT6600ax.
2. Hệ thống Wi-Fi Mesh đáng mua nhất
- Google Nest Wifi.
3. Thương hiệu ổ lưu trữ mạng yêu thích nhất
- Western Digital.
4. Nhà mạng di động yêu thích nhất
- MobiFone; Wintel.
5. Nhà mạng internet yêu thích
- FPT Telecom; Viettel.
1. Router dân dụng yêu thích nhất
- TP-Link Archer BE900.
2. Hệ thống Wi-Fi Mesh đáng mua nhất
- Google Nest Wifi; ASUS AiMesh; TP-Link Deco; Wi-Fi CERTIFIED EasyMesh.
3. Thương hiệu ổ lưu trữ mạng yêu thích nhất
- Western Digital.
4. Nhà mạng di động yêu thích nhất
- Viettel; Vinaphone.
5. Nhà mạng internet yêu thích
- Viettel.
winxp83
ĐẠI BÀNG
3 tháng
1. Router dân dụng yêu thích nhất
- TP-Link Archer BE900.
2. Hệ thống Wi-Fi Mesh đáng mua nhất
- TP-Link Deco.
3. Thương hiệu ổ lưu trữ mạng yêu thích nhất
- Synology.
4. Nhà mạng di động yêu thích nhất
- Gmobile.
5. Nhà mạng internet yêu thích
- Viettel.
Zimiokyo
ĐẠI BÀNG
3 tháng
1. Router dân dụng yêu thích nhất
- ROG Rapture GT-BE98 Pro; Synology RT6600ax.
2. Hệ thống Wi-Fi Mesh đáng mua nhất
- Google Nest Wifi; ASUS AiMesh.
3. Thương hiệu ổ lưu trữ mạng yêu thích nhất
- Western Digital.
4. Nhà mạng di động yêu thích nhất
- Viettel; MobiFone.
5. Nhà mạng internet yêu thích
- FPT Telecom; Viettel; VNPT.
1. Router dân dụng yêu thích nhất
- ASUS RT-BE96U; ROG Rapture GT-BE98 Pro; Google Nest Wifi Pro.
2. Hệ thống Wi-Fi Mesh đáng mua nhất
- TP-Link Deco; Netgear Orbi; Linksys Velop; Wi-Fi CERTIFIED EasyMesh.
3. Thương hiệu ổ lưu trữ mạng yêu thích nhất
- Synology; ASUSTOR; QNAP; Western Digital.
4. Nhà mạng di động yêu thích nhất
- MobiFone; Wintel; VNSKY; Gmobile; Vietnamobile.
5. Nhà mạng internet yêu thích
- VNPT; SCTV; CMC Telecom; MobiFiber.
1. Router dân dụng yêu thích nhất
- Google Nest Wifi Pro; Zyxel SCR 50AXE.
2. Hệ thống Wi-Fi Mesh đáng mua nhất
- TP-Link Deco.
3. Thương hiệu ổ lưu trữ mạng yêu thích nhất
- QNAP.
4. Nhà mạng di động yêu thích nhất
- Wintel.
5. Nhà mạng internet yêu thích
- SCTV.
tnbao91
ĐẠI BÀNG
3 tháng
1. Router dân dụng yêu thích nhất
- ASUS RT-BE96U.
2. Hệ thống Wi-Fi Mesh đáng mua nhất
- Google Nest Wifi; ASUS AiMesh.
3. Thương hiệu ổ lưu trữ mạng yêu thích nhất
- ASUSTOR; QNAP.
4. Nhà mạng di động yêu thích nhất
- Viettel; MobiFone; Wintel.
5. Nhà mạng internet yêu thích
- Viettel.
heyheylulz
ĐẠI BÀNG
3 tháng
1. Router dân dụng yêu thích nhất
- ASUS RT-BE96U.
2. Hệ thống Wi-Fi Mesh đáng mua nhất
- Wi-Fi CERTIFIED EasyMesh.
3. Thương hiệu ổ lưu trữ mạng yêu thích nhất
- Western Digital.
4. Nhà mạng di động yêu thích nhất
- MobiFone.
5. Nhà mạng internet yêu thích
- Saigon Postel.
1. Router dân dụng yêu thích nhất
- Google Nest Wifi Pro.
2. Hệ thống Wi-Fi Mesh đáng mua nhất
- Google Nest Wifi.
3. Thương hiệu ổ lưu trữ mạng yêu thích nhất
- Synology.
4. Nhà mạng di động yêu thích nhất
- Viettel.
5. Nhà mạng internet yêu thích
- FPT Telecom.
1. Router dân dụng yêu thích nhất
- ASUS RT-BE96U; ROG Rapture GT-BE98 Pro; Google Nest Wifi Pro; TP-Link Archer BE900; FPT 360 WiFi.
2. Hệ thống Wi-Fi Mesh đáng mua nhất
- Google Nest Wifi; ASUS AiMesh; TP-Link Deco; Wi-Fi CERTIFIED EasyMesh.
3. Thương hiệu ổ lưu trữ mạng yêu thích nhất
- Western Digital.
4. Nhà mạng di động yêu thích nhất
- Viettel; Vinaphone; MobiFone; Vietnamobile.
5. Nhà mạng internet yêu thích
- FPT Telecom; Viettel; VNPT.
1. Router dân dụng yêu thích nhất
- FPT 360 WiFi; VNPT iGate XSW240; Synology RT6600ax; Linksys Velop 7 Pro.
2. Hệ thống Wi-Fi Mesh đáng mua nhất
- TP-Link Deco; Netgear Orbi; Wi-Fi CERTIFIED EasyMesh.
3. Thương hiệu ổ lưu trữ mạng yêu thích nhất
- Synology; ASUSTOR; Western Digital.
4. Nhà mạng di động yêu thích nhất
- Vinaphone; MobiFone; Wintel.
5. Nhà mạng internet yêu thích
- CMC Telecom; MobiFiber; Saigon Postel.
1. Router dân dụng yêu thích nhất
- ROG Rapture GT-BE98 Pro; TP-Link Archer BE900; Linksys Velop 7 Pro.
2. Hệ thống Wi-Fi Mesh đáng mua nhất
- TP-Link Deco; Linksys Velop.
3. Thương hiệu ổ lưu trữ mạng yêu thích nhất
- Western Digital.
4. Nhà mạng di động yêu thích nhất
- Viettel; MobiFone.
5. Nhà mạng internet yêu thích
- FPT Telecom; Viettel; VNPT.
1. Router dân dụng yêu thích nhất
- Google Nest Wifi Pro; TP-Link Archer BE900; FPT 360 WiFi; VNPT iGate XSW240; Linksys Velop 7 Pro.
2. Hệ thống Wi-Fi Mesh đáng mua nhất
- Google Nest Wifi; ASUS AiMesh; TP-Link Deco; Netgear Orbi; Linksys Velop.
3. Thương hiệu ổ lưu trữ mạng yêu thích nhất
- Synology; Western Digital.
4. Nhà mạng di động yêu thích nhất
- Viettel; Vinaphone; MobiFone.
5. Nhà mạng internet yêu thích
- FPT Telecom; Viettel; VNPT.
1. Router dân dụng yêu thích nhất
- Linksys Velop 7 Pro.
2. Hệ thống Wi-Fi Mesh đáng mua nhất
- TP-Link Deco.
3. Thương hiệu ổ lưu trữ mạng yêu thích nhất
- Western Digital.
4. Nhà mạng di động yêu thích nhất
- Viettel.
5. Nhà mạng internet yêu thích
- FPT Telecom; Viettel.
1. Router dân dụng yêu thích nhất
- Synology RT6600ax.
2. Hệ thống Wi-Fi Mesh đáng mua nhất
- Google Nest Wifi.
3. Thương hiệu ổ lưu trữ mạng yêu thích nhất
- Western Digital.
4. Nhà mạng di động yêu thích nhất
- Viettel.
5. Nhà mạng internet yêu thích
- FPT Telecom.
trolai10
ĐẠI BÀNG
3 tháng
1. Router dân dụng yêu thích nhất
- Google Nest Wifi Pro; TP-Link Archer BE900.
2. Hệ thống Wi-Fi Mesh đáng mua nhất
- Google Nest Wifi; TP-Link Deco.
3. Thương hiệu ổ lưu trữ mạng yêu thích nhất
- Western Digital.
4. Nhà mạng di động yêu thích nhất
- Viettel; MobiFone.
5. Nhà mạng internet yêu thích
- FPT Telecom.
1. Router dân dụng yêu thích nhất
- ASUS RT-BE96U.
2. Hệ thống Wi-Fi Mesh đáng mua nhất
- Google Nest Wifi.
3. Thương hiệu ổ lưu trữ mạng yêu thích nhất
- Synology.
4. Nhà mạng di động yêu thích nhất
- Vinaphone.
5. Nhà mạng internet yêu thích
- Viettel.

Xu hướng

Bài mới

  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019