TTBC23 Hạng mục Thiết bị ảnh và In ấn

BaroTo
26/11/2023 18:53Phản hồi: 14.419
14.419 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Quang8.3
ĐẠI BÀNG
3 tháng
1. Thương hiệu máy ảnh yêu thích nhất
- Leica; Fujifilm; Sony; Canon.
2. Máy ảnh Mirrorless yêu thích nhất
- Sony α7CR; Fujifilm X-S20.
3. POV Camera / Camera 360 độ yêu thích nhất
- GoPro HERO12; DJI Osmo Action 4; Insta360 GO 3; DJI Osmo Pocket 3; Sony ZV-1F.
4. Thương hiệu máy in yêu thích
- Epson; Canon; HP; Brother.
5. Cửa hàng thiết bị ảnh yêu thích
- Khánh Long; Phú Quang KTS; VJshop; Hoằng Quân; Zshop; Winwin store; BHasia.
1. Thương hiệu máy ảnh yêu thích nhất
- Nikon; Canon; OM System (Olympus).
2. Máy ảnh Mirrorless yêu thích nhất
- Sony α7CR; Canon EOS R100.
3. POV Camera / Camera 360 độ yêu thích nhất
- GoPro HERO12.
4. Thương hiệu máy in yêu thích
- Canon; HP.
5. Cửa hàng thiết bị ảnh yêu thích
- Bình Minh Digital; Zshop.
TuanLe206
ĐẠI BÀNG
3 tháng
1. Thương hiệu máy ảnh yêu thích nhất
- Nikon; Fujifilm; Sony; Canon.
2. Máy ảnh Mirrorless yêu thích nhất
- Sony α7CR; Sony Alpha 6700.
3. POV Camera / Camera 360 độ yêu thích nhất
- GoPro HERO12; DJI Osmo Action 4; Insta360 GO 3.
4. Thương hiệu máy in yêu thích
- Epson; Canon; HP.
5. Cửa hàng thiết bị ảnh yêu thích
- Bình Minh Digital; VJshop; Zshop.
linghec
ĐẠI BÀNG
3 tháng
1. Thương hiệu máy ảnh yêu thích nhất
- Nikon; Sony; Canon.
2. Máy ảnh Mirrorless yêu thích nhất
- Nikon Z f; Sony α7CR; Fujifilm GFX 100 II; Sony Alpha 6700.
3. POV Camera / Camera 360 độ yêu thích nhất
- DJI Osmo Action 4; Insta360 GO 3; DJI Osmo Pocket 3.
4. Thương hiệu máy in yêu thích
- Canon; HP; Ricoh.
5. Cửa hàng thiết bị ảnh yêu thích
- Khánh Long; Phú Quang KTS; Bình Minh Digital; Zshop; Winwin store.
gintantd
ĐẠI BÀNG
3 tháng
1. Thương hiệu máy ảnh yêu thích nhất
- Sony.
2. Máy ảnh Mirrorless yêu thích nhất
- Sony α7CR.
3. POV Camera / Camera 360 độ yêu thích nhất
- DJI Osmo Pocket 3.
4. Thương hiệu máy in yêu thích
- Canon.
5. Cửa hàng thiết bị ảnh yêu thích
- Phú Quang KTS.
1. Thương hiệu máy ảnh yêu thích nhất
- Leica; Sony.
2. Máy ảnh Mirrorless yêu thích nhất
- Sony α7CR; Leica M11-P.
3. POV Camera / Camera 360 độ yêu thích nhất
- GoPro HERO12; Sony ZV-1F.
4. Thương hiệu máy in yêu thích
- Epson; Ricoh.
5. Cửa hàng thiết bị ảnh yêu thích
- Phú Quang KTS; Zshop; BHasia.
akahimachi
ĐẠI BÀNG
3 tháng
1. Thương hiệu máy ảnh yêu thích nhất
- Nikon; Sony.
2. Máy ảnh Mirrorless yêu thích nhất
- Nikon Z f; Sony α7CR.
3. POV Camera / Camera 360 độ yêu thích nhất
- GoPro HERO12; DJI Osmo Pocket 3.
4. Thương hiệu máy in yêu thích
- Epson; Canon; Ricoh.
5. Cửa hàng thiết bị ảnh yêu thích
- VJshop; Giang Duy Đạt; Zshop.
1. Thương hiệu máy ảnh yêu thích nhất
- Canon.
2. Máy ảnh Mirrorless yêu thích nhất
- Canon EOS R100.
3. POV Camera / Camera 360 độ yêu thích nhất
- DJI Osmo Pocket 3.
4. Thương hiệu máy in yêu thích
- HP.
5. Cửa hàng thiết bị ảnh yêu thích
- Phú Quang KTS.
Molave
ĐẠI BÀNG
3 tháng
1. Thương hiệu máy ảnh yêu thích nhất
- Leica; Fujifilm; Sony.
2. Máy ảnh Mirrorless yêu thích nhất
- Nikon Z f; Sony α7CR; Fujifilm GFX 100 II.
3. POV Camera / Camera 360 độ yêu thích nhất
- GoPro HERO12; DJI Osmo Action 4.
4. Thương hiệu máy in yêu thích
- Epson.
5. Cửa hàng thiết bị ảnh yêu thích
- Khánh Long; VJshop.
1. Thương hiệu máy ảnh yêu thích nhất
- Leica; Fujifilm; Sony.
2. Máy ảnh Mirrorless yêu thích nhất
- Nikon Z f; Fujifilm GFX 100 II; Leica M11-P.
3. POV Camera / Camera 360 độ yêu thích nhất
- GoPro HERO12; DJI Osmo Pocket 3; Sony ZV-1F.
4. Thương hiệu máy in yêu thích
- Canon; HP; Konica Minolta.
5. Cửa hàng thiết bị ảnh yêu thích
- VJshop; Winwin store.
1. Thương hiệu máy ảnh yêu thích nhất
- Nikon; Sony; Canon.
2. Máy ảnh Mirrorless yêu thích nhất
- Nikon Z f; Sony α7CR; Sony Alpha 6700.
3. POV Camera / Camera 360 độ yêu thích nhất
- GoPro HERO12; Sony ZV-1F.
4. Thương hiệu máy in yêu thích
- HP; Ricoh; Konica Minolta.
5. Cửa hàng thiết bị ảnh yêu thích
- Phú Quang KTS; Bình Minh Digital; Giang Duy Đạt.
1. Thương hiệu máy ảnh yêu thích nhất
- Nikon; Fujifilm; Sony.
2. Máy ảnh Mirrorless yêu thích nhất
- Nikon Z f; Leica M11-P.
3. POV Camera / Camera 360 độ yêu thích nhất
- GoPro HERO12; DJI Osmo Pocket 3.
4. Thương hiệu máy in yêu thích
- Canon; HP.
5. Cửa hàng thiết bị ảnh yêu thích
- Hoằng Quân; Techland.
1. Thương hiệu máy ảnh yêu thích nhất
- Fujifilm; Sony.
2. Máy ảnh Mirrorless yêu thích nhất
- Sony α7CR; Fujifilm X-S20.
3. POV Camera / Camera 360 độ yêu thích nhất
- Insta360 GO 3; DJI Osmo Pocket 3; Sony ZV-1F.
4. Thương hiệu máy in yêu thích
- Brother; Ricoh.
5. Cửa hàng thiết bị ảnh yêu thích
- VJshop; Zshop.
khoisolo
ĐẠI BÀNG
3 tháng
1. Thương hiệu máy ảnh yêu thích nhất
- Leica; Nikon; Fujifilm; Sony; Canon.
2. Máy ảnh Mirrorless yêu thích nhất
- Sony α7CR; Fujifilm GFX 100 II.
3. POV Camera / Camera 360 độ yêu thích nhất
- DJI Osmo Pocket 3; Sony ZV-1F.
4. Thương hiệu máy in yêu thích
- Epson; Canon; Brother; Ricoh.
5. Cửa hàng thiết bị ảnh yêu thích
- Khánh Long; Phú Quang KTS; Bình Minh Digital; Zshop.
nvs-ovi
ĐẠI BÀNG
3 tháng
1. Thương hiệu máy ảnh yêu thích nhất
- Fujifilm.
2. Máy ảnh Mirrorless yêu thích nhất
- Fujifilm GFX 100 II.
3. POV Camera / Camera 360 độ yêu thích nhất
- GoPro HERO12.
4. Thương hiệu máy in yêu thích
- Epson.
5. Cửa hàng thiết bị ảnh yêu thích
- Bình Minh Digital.
1. Thương hiệu máy ảnh yêu thích nhất
- Leica; Sony.
2. Máy ảnh Mirrorless yêu thích nhất
- Canon EOS R100; Fujifilm X-S20.
3. POV Camera / Camera 360 độ yêu thích nhất
- Sony ZV-1F.
4. Thương hiệu máy in yêu thích
- Konica Minolta.
5. Cửa hàng thiết bị ảnh yêu thích
- LP Shop.
1. Thương hiệu máy ảnh yêu thích nhất
- Nikon.
2. Máy ảnh Mirrorless yêu thích nhất
- Nikon Z f; Fujifilm GFX 100 II; Canon EOS R100.
3. POV Camera / Camera 360 độ yêu thích nhất
- GoPro HERO12; DJI Osmo Pocket 3.
4. Thương hiệu máy in yêu thích
- Canon; HP.
5. Cửa hàng thiết bị ảnh yêu thích
- Giang Duy Đạt; Hoằng Quân.
1. Thương hiệu máy ảnh yêu thích nhất
- Leica; Nikon; Sony; Canon.
2. Máy ảnh Mirrorless yêu thích nhất
- Leica M11-P.
3. POV Camera / Camera 360 độ yêu thích nhất
- GoPro HERO12; DJI Osmo Action 4.
4. Thương hiệu máy in yêu thích
- Epson; Canon; HP.
5. Cửa hàng thiết bị ảnh yêu thích
- VJshop; Zshop.
saunho86
ĐẠI BÀNG
3 tháng
1. Thương hiệu máy ảnh yêu thích nhất
- Nikon.
2. Máy ảnh Mirrorless yêu thích nhất
- Nikon Z f.
3. POV Camera / Camera 360 độ yêu thích nhất
- DJI Osmo Action 4.
4. Thương hiệu máy in yêu thích
- HP.
5. Cửa hàng thiết bị ảnh yêu thích
- Bình Minh Digital.
1. Thương hiệu máy ảnh yêu thích nhất
- Leica; Fujifilm; Sony.
2. Máy ảnh Mirrorless yêu thích nhất
- Sony α7CR; Leica M11-P; Fujifilm X-S20.
3. POV Camera / Camera 360 độ yêu thích nhất
- DJI Osmo Pocket 3; Sony ZV-1F.
4. Thương hiệu máy in yêu thích
- Fuji Xerox.
5. Cửa hàng thiết bị ảnh yêu thích
- VJshop; Zshop.

Xu hướng

Bài mới

  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019