Văn của bọn anti apple :D
Văn của bọn anti apple :D
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Văn của bọn anti apple 😁
iPhone được sản xuất ở China mà
Cười vô mặt
Ô bác này vs bác @Abutisman là 1 ak 😁
Hello Cậu lâu k thấy cậu cmt cậu còn sốt hem 😆
toàn thấy lỗi trên mạng vs diễn đàn kk, mình chưa thấy ai ở ngoài lỗi và đag xài khá ok
Kiểm tra 10 ngày không ra lỗi và từ chối bảo hành. Vãi thật, nó coi dân đông lào chả ra cái cc gì.