TTBC23
Xe thể thao điện 2025 Chevrolet Corvette.
Xe thể thao điện 2025 Chevrolet Corvette. Dòng xe thể thao nổi tiếng Corvette của Chevrolet sẽ có phiên bản xe điện 2025, giá dự kiến nằm trong khoảng 120.000usd - 150.000usd. Sức mạnh hơn 1.000 mã lực và vượt qua rào cản 322km/g, tăng tốc lên 100km/g trong vòng 2,5 giây. (HotCars)
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Xe thể thao điện 2025 Chevrolet Corvette.

Dòng xe thể thao nổi tiếng Corvette của Chevrolet sẽ có phiên bản xe điện 2025, giá dự kiến nằm trong khoảng 120.000usd - 150.000usd. Sức mạnh hơn 1.000 mã lực và vượt qua rào cản 322km/g, tăng tốc lên 100km/g trong vòng 2,5 giây.

(HotCars)
nice