CUỘC THI CÓ THƯỞNG ĐỢT 2 - Thực Hành & Quảng Bá Phương Pháp Tốc Ký Chữ Việt Nhanh

Thảo luận trong 'Chữ Việt Nhanh' bắt đầu bởi Chữ Việt Nhanh, 1/12/19. Trả lời: 25, Xem: 1800.

 1. CHIEN THANH 001

  Tham gia:
  1/7/17
  Được thích:
  21
  Best Answers:
  0
  CHIEN THANH 001
  ĐẠI BÀNG
  105.. Vân rằng: Chị cũng nực cười,
  106 Khéo dư nước mắt khóc người đời xưa.
  Vân rằg Chị cũg nực cừj
  Kéo zư nưs măt koc wừj dời xưa
  V6n r9g2 @i5 cug4 n[c5 c[j2
  Keo1 z[ n[s m9t koc w[j2 d]i2 x[a
  nguyễn tấn triều - 68399
   
 2. BICHLIEN)

  Tham gia:
  9/6/17
  Được thích:
  17
  Best Answers:
  0
  BICHLIEN)
  ĐẠI BÀNG
  107 Rằng: Hồng nhan tự thuở xưa,
  108 Cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu ?
  Rằg Hồg nhan tự thuở xưa
  Cái dìw bạc mệh có chừa ai dâu
  R9g2 H8g2 3an t[5 4u]3 x[a
  Cai1 diw2 bac5 m7h5 co1 2[a2 ai d6u
  Nguyễn Ngọc Bích Liên - 35235
   
 3. NGUYENVANTROI12

  Tham gia:
  2/2/18
  Được thích:
  14
  Best Answers:
  0
  NGUYENVANTROI12
  ĐẠI BÀNG
  109 Nỗi niềm tưởng đến mà đau,
  110.. Thấy người nằm đó biết sau thế nào
  Nỗi nìv tửz dến mà dau
  Thấy wừj nằm dó bid sau thế nào
  N8i4 niv2 t[z3 d7n1 ma2 dau
  $6y1 w[j2 n9m2 do1 bid sau 471 nao2
  Nguyễn Văn Trối - 69262
   
 4. TRANG TRANG 11

  Tham gia:
  1/1/18
  Được thích:
  5
  Best Answers:
  0
  TRANG TRANG 11
  ĐẠI BÀNG
  111 Quan rằng: Chị nói hay sao,
  112 Một lời là một vận vào khó nghe.
  Qan rằg Chị nói hay sao
  Một lời là một vận vào kó we
  Qan r9g2 @i5 noi1 hay sao
  M8t5 l]i2 la2 m8t5 v6n5 vao2 ko1 we
  Nguyễn Thị Minh Trang - 75549
   
 5. hoa vô thường 1111

  Tham gia:
  10/10/17
  Được thích:
  11
  Best Answers:
  0
  hoa vô thường 1111
  ĐẠI BÀNG
  113 ở đây âm khí nặng nề,
  114 Bóng chiều đã ngả dậm về còn xa.
  Ở dây âm kí nặg nề
  Bóg chìw dã wả zậm về còn xa
  }3 d6y 6m ki1 n9g5 n72
  Bog1 2iw2 da4 wa3 z6m5 v72 con2 xa
  LÊ HOÀNG HIỆP 56265
   
 6. lelelele1122

  Tham gia:
  1/2/18
  Được thích:
  17
  Best Answers:
  0
  lelelele1122
  ĐẠI BÀNG
  115.. Kiều rằng: Những đấng tài hoa,
  116Thác là thể phách, còn là tinh anh,
  Cìw rằg Nhữg dấg tài hoa
  Thac là thể fak còn là tih ah
  Ciw2 r9g2 #[g4 d6g1 tai2 hoa
  $ac la2 473 fak con2 la2 tih ah
  Nguyễn Thị Bạch Lê - 88870
   
 7. tocngan2033

  Tham gia:
  1/10/18
  Được thích:
  11
  Best Answers:
  0
  tocngan2033
  ĐẠI BÀNG
  117 Dễ hay tình lại gặp tình,
  118 Chờ xem ắt thấy hiển linh bây giờ.
  Zễ hay tìh lại gặp tìh
  Chờ xem ăt thấy hỉl lih bây jờ
  Z74 hay tih2 lai5 g9p5 tih2
  @]2 xem 9t 46y1 hil3 lih b6y j]2
  Nguyễn Thị Thanh Xuân - 40507
   
 8. suongkhoi882

  Tham gia:
  1/6/18
  Được thích:
  4
  Best Answers:
  0
  suongkhoi882
  ĐẠI BÀNG
  119 Một lời nói chửa kịp thưa,
  120..Phút đâu trận gió cuốn cờ đến ngay.
  Một lời nói chửa cịp thưa
  Fut dâu trận jó cúl cờ dến way
  M8t5 l]i2 noi1 2[a3 cip5 4[a
  Fut d6u 56n5 jo1 cul1 c]2 d7n1 way
  MAI THỊ THANH HƯƠNG - 24813
   
 9. VUIVUIVVUI

  VUIVUIVVUI Dự bị

  Tham gia:
  10/2/18
  Được thích:
  1
  Best Answers:
  0
  VUIVUIVVUI
  Trứng
  121 ào ào đổ lộc rung cây,
  122 ở trong dường có hương bay ít nhiều.
  Ào ào dổ lộc rug cây
  Ở trog zừz có hưz bay it nhìw
  Ao2 ao2 d83 l8c5 rug c6y
  }3 5og z[z2 co1 h[z bay it 3iw2
  Trần Thị Quế Chi - 39856
   
Đang tải...