Viền iphone15pro mà tinh tế vừa khui hộp
Viền iphone15pro mà tinh tế vừa khui hộp
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Viền iphone15pro mà tinh tế vừa khui hộp
ủa sao mới bấm vài cái mà nút bấm bị ố luôn vậy
Mạ Xi chưa tới nơi tới chốn
chắc sẽ có bản titan mạ crom
Cười vô mặt
Vậy chắc lấy bản trắng hoặc “tự nhiên” sẽ đỡ hơn
Chắc do ngón tay "ấm" quá nên bị bay màu chăng 😁
như kiểu xài lâu bị ố dề