Putin điều lính qua Ba Lan bắt ông này trong vài nốt nhạc.
Putin điều lính qua Ba Lan bắt ông này trong vài nốt nhạc.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Putin điều lính qua Ba Lan bắt ông này trong vài nốt nhạc.
Đúng là cùn. Luật pháp của Nga đâu có giá trị quốc tế.
CNBCD
ĐẠI BÀNG
5 tháng
Mầy dám ký lệnh truy nã "đại đế" hả mậy
Ngầu đấy
@CNBCD Puteen dạn tế, dạn tế, dạn dạn tế
td79
TÍCH CỰC
5 tháng
Bọn súc vật Nga chỉ có luật rừng làm gì có luật cho người đâu
ký cái này là bị đổ vạ ,chẳng may 2 ông này có bề gì là bị chụp đầu với lại trát Nga đâu mang tính quốc tế chỉ có Nga mới thi hành
Mấy ông làm chính trị tấu hài nhau; trước truy nã Nga; giờ lại Nga truy nã chủ tịch
Cười vô mặt
Cười vô mặt