xin nghỉ buổi chiều
xin nghỉ buổi chiều để dzề đi anh em chớ mưa ri chiều bơi dzề ak
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
xin nghỉ buổi chiều
để dzề đi anh em
chớ mưa ri chiều bơi dzề ak
Ati Fa
TÍCH CỰC
5 tháng
Lội được mà 🤣
Mấy hôm siêu bão cũng chẳng dầm dề như hai hôm nay
Mình thì ngược lại cố ở lại để có giờ làm bù cải thiện đồng lương
mở tiệm bán ghe, suồng 3 lá là khởi nghiệp thành công luôn
Khôn như mày :D