TTBC23 Hạng mục Smarthome

BaroTo
26/11/2023 18:55Phản hồi: 14.278
14.278 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi; RalliSmart.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- ChatGPT.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- LG ThinQ.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Imou.
galile7621
ĐẠI BÀNG
5 tháng
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Javis.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- Siri.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Apple HomeKit.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- EZVIZ.
HoanDuc
TÍCH CỰC
5 tháng
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- Google Assistant; Siri; ChatGPT.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- LG ThinQ.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- TP-Link.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi; FPT Smart Home; RalliSmart; Điện Quang; BKAV; Javis.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- VinFast (Vivi); Google Assistant; Siri; Microsoft Copilot; ChatGPT.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi Home; Apple HomeKit; Google Home; LG ThinQ; Amazon Alexa.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Dahua; EZVIZ; Xiaomi; Hikvision; TP-Link; Synology.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Lumi; Makihome.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- Siri; Microsoft Copilot.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Matter; Samsung SmartThings.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Imou; Botslab.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- RalliSmart.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- Google Assistant.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Google Home.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Botslab.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- FPT Smart Home; RalliSmart.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- VinFast (Vivi); Siri; ChatGPT.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Apple HomeKit; Google Home; Samsung SmartThings.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Dahua; Hikvision.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi; Javis.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- Google Assistant; Siri; ChatGPT.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Apple HomeKit; Matter; Samsung SmartThings; LG ThinQ.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- EZVIZ; Xiaomi; Imou; TP-Link.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi; FPT Smart Home; RalliSmart; Điện Quang.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- Google Assistant; Siri; ChatGPT.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi Home; Apple HomeKit; Google Home; Amazon Alexa.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Xiaomi.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi; Điện Quang; EZVIZ.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- Google Assistant; Siri.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Google Home.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- EZVIZ; Xiaomi; TP-Link.
thiennhi05
ĐẠI BÀNG
5 tháng
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- Google Assistant; Siri.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Google Home; Samsung SmartThings.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- EZVIZ.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Lumi.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- Siri.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi Home; Apple HomeKit.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Xiaomi.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- Siri.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Apple HomeKit; Google Home.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Xiaomi.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Lumi; Makihome; Javis.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- Google Assistant; Siri; ChatGPT.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Samsung SmartThings; LG ThinQ; Nền tảng nguồn mở khác.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- EZVIZ; Imou; Botslab.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- Google Assistant; Siri; ChatGPT.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi Home; Google Home.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Xiaomi.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- Google Assistant; Siri; Microsoft Copilot; ChatGPT.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi Home; Apple HomeKit; LG ThinQ.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- TP-Link.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- Google Assistant; Siri.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi Home; Apple HomeKit; Google Home.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Xiaomi; TP-Link.
trungtc92
ĐẠI BÀNG
5 tháng
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- Siri.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Google Home.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Hikvision.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi; Hunonic.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- Google Assistant; Siri.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Google Home; Matter.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Xiaomi.

Xu hướng

Bài mới

  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019