Passport mới sẽ có màu xanh tím, bìa nhựa, chip điện tử gắn ở bìa sau
Rất hay và hữu ích!/8 người
Nam Air
4 thángBình luận: 176
Passport mới sẽ có màu xanh tím, bìa nhựa, chip điện tử gắn ở bìa sau
Thông tư số 73/2021/TT-BCA của Bộ Công an cho biết hộ chiếu mới có gắn chip điện tử sẽ có kích thước như hộ chiếu hiện nay (tiêu chuẩn ISO 7810 (ID-3): 88mm x 125mm ± 0,75 mm), bìa sử dụng vật liệu nhựa tổng hợp độ bền cao, chip điện tử sẽ được gắn ở bìa sau. Hộ chiếu sẽ có 3 màu sắc, gồm hộ chiếu ngoại giao có bìa màu nâu đỏ, hộ chiếu công vụ có bìa màu xanh lá cây đậm và hộ chiếu phổ thông có bìa màu xanh tím.

Thông tư 73 có hiệu lực thi hành từ ngày 14/8/21, vì vậy rất có thể từ nửa cuối tháng 8 năm nay, Cục Xuất nhập cảnh sẽ bắt đầu cấp hộ chiếu mới có gắn chip điện tử.

tinhte-passport.jpg
Chip điện tử sẽ gắn ở bìa sau của passport

Mời anh em đọc chi tiết Thông tư số 73/2021/TT-BCA sau đây:

Quảng cáo


QUY ĐỊNH VỀ MẪU HỘ CHIẾU, GIẤY THÔNG HÀNH VÀ CÁC BIỂU MẪU LIÊN QUAN
 • Căn cứ Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam ngày 22 tháng 11 năm 2019;
 • Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;
 • Căn cứ Nghị định số 76/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành;
 • Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh;
 • Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan đến việc cấp, sử dụng hộ chiếu, giấy thông hành.


2. Mẫu tờ khai đề nghị cấp, gia hạn và trình báo mất hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2020/TT-BNG ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp, gia hạn, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị phía nước ngoài cấp thị thực.

3. Mẫu tờ khai đề nghị cấp, trình báo mất giấy thông hành và cấp giấy chứng nhận nhập cảnh thực hiện theo quy định tại Nghị định số 76/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành.

4. Thông tư này áp dụng đối với công dân Việt Nam và cơ quan, tổ chức có liên quan.

Điều 2. Mẫu hộ chiếu

1. Quy cách, kỹ thuật chung của hộ chiếu:


a) Mặt ngoài của trang bìa in quốc hiệu, quốc huy, tên hộ chiếu; hộ chiếu có gắn chíp điện tử có biểu tượng chíp điện tử;

Quảng cáo


b) Hình ảnh tại các trang trong hộ chiếu là cảnh đẹp đất nước, di sản văn hóa Việt Nam, kết hợp cùng họa tiết trống đồng;

c) Ngôn ngữ sử dụng trong hộ chiếu: tiếng Việt và tiếng Anh;

d) Số trang trong cuốn hộ chiếu không kể trang bìa: 48 trang đối với hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu phổ thông có thời hạn 5 năm hoặc 10 năm, 12 trang đối với hộ chiếu phổ thông có thời hạn không quá 12 tháng;

đ) Kích thước theo tiêu chuẩn ISO 7810 (ID-3): 88mm x 125mm ± 0,75 mm;

e) Bán kính góc cuốn hộ chiếu r: 3,18mm ± 0,3mm;

g) Chíp điện tử được đặt trong bìa sau của hộ chiếu có gắn chíp điện tử;

Quảng cáo


h) Bìa hộ chiếu là loại vật liệu nhựa tổng hợp, có độ bền cao;

i) Chữ, số hộ chiếu được đục lỗ bằng công nghệ laser thông suốt từ trang 1 tới bìa sau cuốn hộ chiếu và trùng với chữ, số ở trang 1;

k) Toàn bộ nội dung, hình ảnh in trong hộ chiếu được thực hiện bằng công nghệ hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo an, chống nguy cơ làm giả và đạt tiêu chuẩn ICAO.

2. Các mẫu hộ chiếu:
a) Hộ chiếu ngoại giao, trang bìa màu nâu đỏ (mẫu HCNG);

b) Hộ chiếu công vụ, trang bìa màu xanh lá cây đậm (mẫu HCCV);

c) Hộ chiếu phổ thông, trang bìa màu xanh tím (mẫu HCPT).

Điều 3. Mẫu giấy thông hành

1. Quy cách kỹ thuật chung của giấy thông hành:


a) Mặt ngoài của trang bìa in quốc hiệu, quốc huy, tên giấy thông hành;

b) Ngôn ngữ sử dụng trong giấy thông hành: tiếng Việt và tiếng Campuchia đối với giấy thông hành biên giới Việt Nam - Campuchia; tiếng Việt và tiếng Lào đối với giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào; tiếng Việt và tiếng Trung Quốc đối với giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc;

c) Số trang trong giấy thông hành không kể trang bìa: 16 trang đối với giấy thông hành biên giới Việt Nam - Campuchia và giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào, 28 trang đối với giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc;

d) Kích thước theo chuẩn ISO 7810 (ID-3): 88mm x 125mm ± 0,75mm;

đ) Bìa giấy thông hành là loại vật liệu nhựa tổng hợp, có độ bền cao.

e) Toàn bộ nội dung in trong giấy thông hành được thực hiện bằng công nghệ hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo an, chống nguy cơ làm giả.

2. Các mẫu giấy thông hành:
a) Giấy thông hành biên giới Việt Nam - Campuchia, trang bìa màu xanh tím (mẫu GTHVN-C);

b) Giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào, trang bìa màu xanh da trời (mẫu GTHVN-L);

c) Giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc cấp cho cán bộ, công chức, trang bìa màu nâu (mẫu GTHVN01-TQ);

d) Giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc cấp cho cư dân biên giới, trang bìa màu ghi xám (mẫu GTHVN02-TQ).

Điều 4. Biểu mẫu

Ban hành kèm theo Thông tư này các biểu mẫu sau:


1. Biểu mẫu đề nghị cấp, khôi phục giá trị sử dụng, trình báo mất hộ chiếu phổ thông
a) Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước (mẫu TK01);

b) Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài (mẫu TK02);

c) Tờ khai đề nghị xác nhận nhân thân cho công dân Việt Nam ở nước ngoài bị mất hộ chiếu (mẫu TK03);

d) Tờ khai đề nghị khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông (mẫu TK04);

đ) Đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông (mẫu TK05).

2. Biểu mẫu dùng cho cơ quan có liên quan
a) Văn bản thông báo về việc tiếp nhận đơn báo mất hộ chiếu phổ thông (mẫu VB01);

b) Văn bản của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đề nghị xác minh nhân thân để cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam (mẫu VB02);

Điều 5. Sản xuất, quản lý ấn phẩm trắng hộ chiếu, giấy thông hành

1. Cục Quản lý xuất nhập cảnh có trách nhiệm hợp đồng với Viện Khoa học và công nghệ để nghiên cứu, chế tạo, sản xuất ấn phẩm trắng có kỹ thuật bảo an và cung cấp kịp thời theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền cấp hộ chiếu, giấy thông hành.


2. Cơ quan có thẩm quyền cấp hộ chiếu, giấy thông hành phải quản lý ấn phẩm trắng theo quy định.

3. Trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, cơ quan có thẩm quyền cấp hộ chiếu, giấy thông hành phải dự trù và đăng ký với Cục Quản lý xuất nhập cảnh số lượng ấn phẩm trắng cần sử dụng cho năm tiếp theo.

Cách đăng ký như sau: các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao đăng ký qua Cục Lãnh sự; Công an cấp xã, Công an cấp huyện đăng ký qua Công an cấp tỉnh; Cục Lãnh sự, Công an cấp tỉnh đăng ký trực tiếp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

Điều 6. Hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 8 năm 2021.


2. Các ấn phẩm trắng hộ chiếu, giấy thông hành đã cung cấp cho các cơ quan trước ngày Thông tư này có hiệu lực mà chưa cấp hết thì được tiếp tục sử dụng, chậm nhất đến ngày 01 tháng 01 năm 2022 phải thực hiện thống nhất theo mẫu hộ chiếu, giấy thông hành quy định tại Thông tư này.

3. Hộ chiếu, giấy thông hành đã được cấp trước ngày 01 tháng 01 năm 2022 có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trong hộ chiếu, giấy thông hành.

Điều 7. Trách nhiệm thi hành

Cục Quản lý xuất nhập cảnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương và các đơn vị khác có liên quan tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.


Quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, cơ quan, tổ chức, cá nhân trao đổi về Bộ Công an (qua Cục Quản lý xuất nhập cảnh) để được hướng dẫn./.
176 bình luận
tuanzs
ĐẠI BÀNG
4 tháng
Ơ, thế là cái cũ của em auto có màu của HC công vụ. 😆
hakatu
ĐẠI BÀNG
4 tháng
@honka Hộ chiếu mình hơi bị quyền lực nha bác
@honka ông xấu hổ vì ông có phải dân VN đéo đâu =))
@honka Cmt thiếu não quá bạn ạ. Cái bìa hộ chiếu của VN chất lượng hơi cùi, ng ta mua vỏ bọc là để bảo vệ nó chứ ko ai "sợ" như bạn nghĩ đâu. Chắc có mỗi bạn là sợ thế thôi
lenhan555
ĐẠI BÀNG
4 tháng
@honka Có mình bạn nghĩ vậy thôi. Người ta bọc cover do sợ hư hại cái là không được lên máy bay thôi. Chứ mình đi du học, nhiều bạn VN rất tự hào nói là người Vietnam.
Từ khi Cô Vít xuất hiện là mình quên luôn cái hộ chiếu nó hình thù như nào 😞
nh0ckjapan
ĐẠI BÀNG
4 tháng
@HaiChin H còn ko nhớ hổ chiếu để đâu luôn rồi 😅
Không có hình mẫu thực tế HC mới nhỉ? Mình thích màu tím, màu của thuỷ chung, tím nam tính 😃
@Nhật Hoàng 999 Hê hê
@namct_sn tầu nào màu tím? tàu màu đỏ sậm
wellwits
ĐẠI BÀNG
4 tháng
@thuancoihg hihi ng ko biết quốc mẫu ntn mà cũng hay nói
@wellwits thế quốc mẫu là ntn? nói cho đàng hoàng, sai thì nhận
Ngon, đang định đi làm lại hộ chiếu cho vợ con. Thế thì để đến tháng 8 rồi đi làm vậy lấy mẫu mới luôn
Minh TNK
TÍCH CỰC
4 tháng
@buihai83 Chỗ nào vẫn còn loại cũ thì cấp đến hết năm, sang năm sau mới chắc chắn là loại mới.
Tham Ghê
ĐẠI BÀNG
4 tháng
@buihai83 tận dụng sử dụng mẫu cũ cho hết kkk mới sử dụng loại mới
@Minh TNK Sầu ... Chả nhẽ lại đợi cuối năm. Thôi kệ đợi luôn chứ đổi mẫu cũ xong lại lăn tăn mới với cũ.
tomato459
ĐẠI BÀNG
3 tháng
@Minh TNK ủa kì v làm thì phải đồng bộ chứ, vd làm mẫu cũ xong năm kia muốn sang mẫu mới thì nó có cho k?
đẹp. nhìn hộ chiếu của bọn tây nó có màu nâu nâu đỏ đỏ khá pro, của mình cái màu xanh lét, quê lòi.
@Nguyễn Trí Dân In bìa ngũ sắc chắc chỉ có mỗi bác xài thôi 😂😂
ptp49
CAO CẤP
4 tháng
@Nguyễn Trí Dân Sao hộ chiếu của mình đổi ba cuốn rồi mà không cuốn nào có hình trống ở sau ta?
@ptp49 cái vỏ plastic đó bro
wellwits
ĐẠI BÀNG
4 tháng
@hoangminh2018 nh bìa của ngta dày dặn lắm. cái bìa mình mỏng lét ko chịu đc.
tvu732
TÍCH CỰC
4 tháng
Cảm ơn chủ thớt. May mình nhân covid chưa đi làm HC mới, bây giờ đợi sang tháng 9, tháng 10 luôn.
Chip thì không có đủ để làm và trả CCCD cho công dân, Giờ bảo tháng 8 làm Passport gắn chip thì khó tin lắm
Minh TNK
TÍCH CỰC
4 tháng
@minhkhai2019 Năm sau mới chắc chắn là loại có chip.
Chip CC khác chip HC
laiviet
TÍCH CỰC
4 tháng
@minhkhai2019 Không phải ai cũng cần hộ chiếu, nên không phải lo.
tlzlord
ĐẠI BÀNG
4 tháng
mình đã đổi từ CMND lên CCCD hơn 2 tháng và vẫn chưa thấy đâu. Giờ xong lại phải đi làm lại hộ chiếu thì tới khi nào mới có được
Cười ra nước mắt
tlzlord
ĐẠI BÀNG
3 tháng
@Minh TNK cmnd mình 30/6 đã hết hạn
Cười ra nước mắt
tlzlord
ĐẠI BÀNG
3 tháng
@megatroll vậy hy vọng hết tháng 7 qua tháng 8, chứ giờ CMND mình hết hạn rồi, theo lý thuyết thì h mình không làm bất kì giao dịch nào yêu cầu cung cấp CMND nữa
Minh TNK
TÍCH CỰC
3 tháng
@tlzlord Hộ chiếu còn hạn thì vẫn dùng được, thay cho CMND cũng được mà bạn, không phải làm lại hộ chiếu ngay theo CMND
tlzlord
ĐẠI BÀNG
3 tháng
@Minh TNK cái này theo mình biết cũng tùy. Vì trên hộ chiếu có số CMND, nên nếu đi một số nơi khó, họ sẽ bắt đưa cái ID ra cho họ đối chiếu. Và lúc đó thì CCCD 1 đường, hộ chiếu 1 hướng, xui xui là không được nhập cảnh.
nkahminh
ĐẠI BÀNG
4 tháng
Đổi dăm ba cái màu vẽ chuyện, chừng nào chỉ cần cầm cái hộ chiếu mà đi được khắp các nước như hộ chiếu Nhật Bản thì nó có là màu hường cũng yêu
nkahminh
ĐẠI BÀNG
4 tháng
@Renewmyname Ủa 'hài' sao vậy bạn ? Bạn kia hỏi mình đi bao nhiêu nước rồi thì mình trả lời bạn ấy thôi, từ đầu mình chẳng có ý khoe nào ở đây cả
nkahminh
ĐẠI BÀNG
4 tháng
@sskkb Mình 'tưởng' chuyện gì vậy bạn ?
nkahminh
ĐẠI BÀNG
4 tháng
@hoangminh2018 Ai chẳng biết chuyện đấy. Mình có nói đi được bao nhiêu nước là do màu bìa passport à ?
nkahminh
ĐẠI BÀNG
4 tháng
@nkahminh Haha nhiều người không biết bị gì hay khả năng đọc hiểu có vấn đề. Ý tôi rất rõ ràng ngay từ đầu là chẳng ai quan tâm chuyện cái passport màu gì, xấu đẹp ra sao cả.
Tôi chẳng hề chê cái passport VN và cũng chẳng có ý nào 'tự nhục' luôn. Chả hiểu sao nhiều bạn cứ nhảy vào đông đổng haha
sang năm làm. Các anh cứ đổi hết 1 lượt đi, chạy theo các anh mệt bme
Minh TNK
TÍCH CỰC
4 tháng
@<3PTBD Cuối tháng mình mới đi làm cccd này😆)
nên đổi lại gọi là Sổ Thông Hành chứ Hộ Chiếu là cái gì? Người Việt dùng chữ Việt đi
@tuyduongkien Chữ sổ thông hành nó Việt hơn chữ hộ chiếu như thế nào ạ?
@tuyduongkien Chắc bạn không biết "thông hành" là từ hán Việt 😃
@tuyduongkien Chắc quen dùng từ HÁN VIỆT nên cứ tưởng là chữ Việt. Lên google tìm hiểu kỹ rồi hãy phán nhé.

Từ HỘ CHIẾU là chuẩn rồi.

Nhiều báo Lá Cải, báo TW toàn dùng từ Hán Việt riết ng dân cũng tưởng là chữ Việt.
@tuyduongkien Dùng tiếng việt chuẩn thì gọi là "giấy qua cửa" nhé 😆
@bupbechanh Từ Hộ Chiếu cũng ko chuẩn, cũng là Hán Việt nốt. Bạn vào đây xem nó đọc có giống mình ko

https://translate.google.com/?sl=en&tl=zh-CN&text=passport&op=translate

Google Translate

Google's free service instantly translates words, phrases, and web pages between English and over 100 other languages.
translate.google.com
Xem các hộ chiếu quyền lực mà nhái màu 😜
@Quần Xà Lỏn Rồi có quyền lực k? Hay nhái trước chờ ngày quyền lực 🤣🤣🤣🤣
@Quần Xà Lỏn Thế nào gọi là quyền lực? Quyền lực là đất nước đó phải mạnh về kinh tế với quân sự hay là sao?
@Quần Xà Lỏn Quyền lực hay không nằm ở túi tiền của bác ợ.

Chứ cái Hộ Chiếu chả nói lên điều gì cà.

Bác có vài chục tỷ trong tài khoản thì cầm hộ chiếu muốn đi đâu cũng được, đi máy bay ghế thương gia, có không gian riêng yên tĩnh để ăn, nghỉ, ngủ.

Tring khi đám HC khác màu phải ngồi ghế phổ thông bình thường. Vậy Quyền lực ở chỗ nào.

Tới sân bay thì ai cũng như ai, trừ khi bác có hộ chiếu công vụ hoặc của quốc gia đó được đi line riêng, còn lại ai cũng đi chung 1 line như nhau. Quyền lực cái gì?

Toàn HÁM DANH Vô Thực.
mancugay
ĐẠI BÀNG
15 ngày
@bupbechanh Ngu, quyền lực còn ở chỗ được miễn visa nữa
@mancugay Có tiền thì muốn xin visa nào mà chả được.

Thằng Ngu như mày mới suy diễn cái quyền lực đi kèm visa
tuana1191
ĐẠI BÀNG
4 tháng
CCCD làm từ 1/4 giờ chưa thấy, tức ghê.
LCCHT
TÍCH CỰC
4 tháng
Đang yên đang lành phải đi đổi 1 đống giấy tờ vì cái CCCD. Haizzz
Buồn ghê...
@LCCHT Chắc cập nhật thêm số thôi, chứ sao lại đổi giấy tờ vì cái cccd. Cmnd nó vẫn nằm trong cccd mà thím
LCCHT
TÍCH CỰC
4 tháng
@baotuan PP phải đổi này, rồi phải đi sửa lại tài khoản ngân hàng nè, ...
@LCCHT Chuẩn bác giờ mà đổi lại số CCCD 9 lên 12 số là toàn bộ giấy tờ, tài khoản ngân hàng, mọi dịch vụ đểu phải làm lại hết , cực nhất mấy giấy tờ liên quan tới nhà đất, điện, nước,... Dính tới HÀNH CHÍNH là đi đổi lại bị HÀNH là CHÍNH
OKAYBN
ĐẠI BÀNG
4 tháng
Passport cũ có dùng được nữa không nhỉ?
@OKAYBN Mình nghĩ dùng bt cho tới khi nó hết hạn. Rồi cái sau sẽ là mẫu mới,
Có ai biết xanh tím là màu ra sao không? Có phải giống màu passport Mĩ?
@Valkyrie 1991 Mĩ xanh đen chứ tím cái gì
0CE81183-3A80-49A2-B172-D4AA5E04408C.jpeg
Cjnemax
TÍCH CỰC
4 tháng
@hoangminh2018 má quyển passport ngầu vcl huhu
@hoangminh2018 Vậy màu xanh tím là màu ra sao, mình không hình dung được?
làm CCCD từ tháng 3 đến nay chưa nhận được, lại thêm cái hộ chiếu này lại lò dò đi làm thêm nữa hả @@
dịch chưa hết thì hộ chiếu hả…thôi quên đi
đến giờ vẫn ko hiểu gắn chip lên CCCD, hộ chiếu để làm gì!?! có khác gì so mới mã vạch l mời các bạn vào thông não giúp
tomato459
ĐẠI BÀNG
3 tháng
@QuanLyNhaNghi xàm
@tomato459 ko giải thích được à!?!
@QuanLyNhaNghi ý nói con chip, áp dụng cho cả CCCD lẫn hộ chiếu, ông kia nhảy vào giải thích hộ chiếu có cái này, cái kia!?! đánh lạc hướng à
tomato459
ĐẠI BÀNG
3 tháng
@QuanLyNhaNghi chậm tiêu thì phải động não suy nghĩ đi chứ, hèn gì chỉ là thằng trông nhà nghỉ quèn
 • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
 • © 2021 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
 • Địa chỉ: 209 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
 • Số điện thoại: 02862713156
 • MST: 0313255119
 • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019