Series hướng dẫn cơ bản Midjourney trong Generate Art

docaohieu2808
28/5/2023 18:4Phản hồi: 0
Series hướng dẫn cơ bản Midjourney trong Generate Art

Các tham số cơ bản trong 1 prompt MidJourney

Trong một số lệnh prompt, đôi khi bạn có thể không hiểu ý nghĩa của một số ký hiệu bổ sung. Vì vậy, tôi sẽ giải thích chi tiết hơn về phần này để bạn có cái nhìn rõ ràng về các ký hiệu bổ sung trong MidJourney.

Thông số cơ bản: Đây là những thông số căn bản.

1. Tỷ lệ khung hình: Thay đổi tỷ lệ khung hình của ảnh.

-aspect hoặc -ar. Ví dụ: -ar 16:9 (ảnh ngang landscape), -ar 1:1, -ar 9:25 (ảnh dọc).
Mặc định khi bạn không nhập gì, tỷ lệ ảnh sẽ là vuông 1:1.

2. Chaos (Độ hỗn loạn): Thay đổi mức độ đa dạng của kết quả. Giá trị cao hơn sẽ tạo ra nhiều kết quả bất thường và khó đoán hơn, mang tính sáng tạo, có thể không thực tế.

-chaos <số từ 0–100>

3. Negative Prompt (Lời nhắc phủ định - Lời nhắc tiêu cực): Những gì mà bạn không muốn xuất hiện trong kết quả generate.

-no red, hình ảnh sẽ không có màu đỏ.
-no bad hand, loại bỏ tay dị dạng trong các phiên bản cũ.

4. Quality (Chất lượng): Xác định thời gian kết xuất chất lượng mà bạn muốn.

Giá trị mặc định là 1. Giá trị cao hơn sẽ tốn nhiều tiền hơn và giá trị thấp hơn sẽ tiết kiệm.
-quality <.25, .5, 1 hoặc 2> hoặc -q <.25, .5, 1 hoặc 2>.

5. Hạt giống: seed

-seed <số nguyên trong khoảng 0–4294967295>. Bot Midjourney sử dụng số hạt giống để tạo trường nhiễu hình ảnh, giống như tĩnh trên truyền hình, làm điểm bắt đầu để tạo lưới hình ảnh ban đầu. Số hạt giống được tạo ngẫu nhiên cho mỗi hình ảnh, nhưng có thể chỉ định bằng tham số -seed hoặc -sameseed. Sử dụng cùng một số hạt giống và dấu nhắc sẽ tạo ra các hình ảnh kết thúc tương tự.

6. Trọng số chuẩn hóa: Weights are normalized. Dấu hai chấm :: được sử dụng để phân tách lời nhắc thành các phần khác nhau và đồng thời gán tầm quan trọng tương đối cho phần đó của lời nhắc khi bạn thêm một số ngay sau dấu hai chấm.

Ví dụ: a girl:: 3, a dog::1

7. Trọng số nhắc nhở tiêu cực: Negative Prompt Weights. Bạn có thể thêm trọng số âm vào lời nhắc để loại bỏ các phần không mong muốn.

Lưu ý: Tổng của tất cả các trọng số phải là một số dương.
Ví dụ: red::-.5 sẽ giảm khả năng xuất hiện màu đỏ.

Một số thông số sẽ có cài đặt mặc định trong Midjourney, ví dụ như Phiên bản V4 v5, upsale. Bạn có thể sử dụng lệnh /setting để thay đổi cài đặt mặc định.
Một số ảnh tham khảo:


Xem trọn bộ Series: Hướng dẫn cơ bản Midjourney trong Generate Art phần 1 và 2
Chia sẻ

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới

  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2023 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019