TTBC23 Hạng mục Smarthome

BaroTo
26/11/2023 18:55Phản hồi: 14.278
14.278 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- RalliSmart.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- Siri.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- eWelink.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Hikvision.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Lumi.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- VinFast (Vivi).
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Amazon Alexa.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Synology.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Lumi.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- VinFast (Vivi).
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi Home.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Synology.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Hunonic.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- VinFast (Vivi).
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- LG ThinQ.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Hikvision.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Makihome.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- VinFast (Vivi).
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Matter.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Hikvision.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Lumi.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- ChatGPT.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Google Home.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Dahua.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- BKAV.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- Kiki.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Apple HomeKit.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- EZVIZ.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Điện Quang.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- VinFast (Vivi).
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Matter.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Xiaomi.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Javis.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- Microsoft Copilot.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Matter.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Botslab.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Javis.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- Kiki.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Tuya.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Botslab.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Lumi.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- OLLI MAIKA.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Matter.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Synology.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- Siri.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Matter.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Imou.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- FPT Smart Home.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- OLLI MAIKA.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Google Home.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Hikvision.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- EZVIZ.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- OLLI MAIKA.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Nền tảng nguồn mở khác.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Dahua.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- FPT Smart Home.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- ChatGPT.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Nền tảng nguồn mở khác.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Imou.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- Kiki.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Google Home.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Xiaomi.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- RalliSmart.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- OLLI MAIKA.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Samsung SmartThings.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Botslab.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- RalliSmart.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- Google Assistant.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Samsung SmartThings.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- EZVIZ.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- ChatGPT.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Google Home.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Imou.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- EZVIZ.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- Siri.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- eWelink.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Xiaomi.

Xu hướng

Bài mới

  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019